Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli – Strona główna

Kalendarium informacji

Aktualności

Już 278 mld euro inwestycji w gospodarkę realną Europy z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

 • BRWL
 • /
 • 14-12-2017
Ilustracja do informacji: Już 278 mld euro inwestycji w gospodarkę realną Europy z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

W opublikowanym dzisiaj (13.12.2017) sprawozdaniu przedstawiono, co udało się osiągnąć przy pomocy pięciu funduszy UE od początku okresu programowania do dzisiaj, kiedy realizacja programów na lata 2014–2020 odbywa się już w pełnym tempie.

czytaj dalej

Prostsze zasady Wspólnej Polityki Rolnej

 • BRWL
 • /
 • 14-12-2017
Ilustracja do informacji: Prostsze zasady Wspólnej Polityki Rolnej

Istotne usprawnienia w przepisach dotyczących unijnego rolnictwa, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., będą skutkiem przyjętej przez Radę Ministrów ds. Rolnictwa i Parlament Europejski części tzw. rozporządzenia zbiorczego odnoszącej się do rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Rozporządzeniem tym mają zostać zmienione: rozporządzenie finansowe regulujące realizację budżetu UE i 15 aktów sektorowych m.in. z dziedziny rolnictwa.

czytaj dalej

Nowy rejestr aktów delegowanych

 • BRWL
 • /
 • 13-12-2017
Ilustracja do informacji: Nowy rejestr aktów delegowanych

Od 12 grudnia działa nowy rejestr aktów delegowanych, który umożliwia wyszukiwanie i śledzenie unijnych decyzji przyjętych w formie aktu delegowanego. Jest to wspólny rejestr Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, który umożliwi wszystkim zainteresowanym śledzenie unijnych procesów decyzyjnych.

czytaj dalej

Młodzi Lubuszanie w Brukseli!

 • BRWL
 • /
 • 13-12-2017
Ilustracja do informacji: Młodzi Lubuszanie w Brukseli!

Zakończyła się trzydniowa wizyta studyjna do Brukseli dla laureatów konkursów, w której brali udział także Lubuszanie. Przypomnijmy, wyjazd był nagrodą w konkursie wiedzy o Parlamencie Europejskim w ramach programu Młodzi On-Life, który jest inicjatywą marszałek Elżbiety Anny Polak. Młodzi Lubuszanie poznali tajniki pracy Parlamentu Europejskiego od kuchni.

czytaj dalej

Parlament Europejski daje zielone światło dla EFIS 2.0

 • BRWL
 • /
 • 12-12-2017
Ilustracja do informacji: Parlament Europejski daje zielone światło dla EFIS 2.0

Posłowie do Parlamentu Europejskiego opowiedzieli się za przyjęciem rozporządzenia mającego na celu przedłużenie okresu obowiązywania oraz wzmocnienie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Fundusz ten jest centralnym elementem planu inwestycyjnego dla Europy.

czytaj dalej

Nabór ekspertów do komisji ewaluacyjnej Nagrody europejskich miast na rzecz sprawiedliwego i etycznego handlu

 • BRWL
 • /
 • 12-12-2017
Ilustracja do informacji: Nabór ekspertów do komisji ewaluacyjnej Nagrody europejskich miast na rzecz sprawiedliwego i etycznego handlu

Dyrekcja Generalna ds. Handlu Komisji Europejskiej (DG TRADE) odpowiadająca za inicjatywę Nagrody europejskich miast na rzecz sprawiedliwego i etycznego handlu (EU Cities for Fair and Ethical Trade Award) poszukuje ekspertów, którzy wejdą w skład komisji oceniającej wnioski o nagrodę. Zgłoszenia eksperci mogą przesyłać do 15 stycznia 2018 roku.

czytaj dalej

Europe for Citizens DESIGN & DRAWING CONTEST

 • BRWL
 • /
 • 12-12-2017
Ilustracja do informacji: Europe for Citizens DESIGN & DRAWING CONTEST

Sieć Punktów Kontaktowych programu „Europa dla obywateli” zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie na najlepsze projekty graficzne czy rysunki, przedstawiające wizję przyszłego uczestnictwa obywatelskiego na poziomie Unii Europejskiej. Nagrodą w konkursie jest udział w międzynarodowych warsztatach dziennikarskich. Termin nadsyłania prac upływa 7 stycznia 2018 roku.

czytaj dalej

Konsultacje publiczne ws utworzenia Europejskiego Urzędu Pracy i wprowadzenia europejskiego numeru ubezpieczenia społecznego

 • BRWL
 • /
 • 11-12-2017
Ilustracja do informacji: Konsultacje publiczne ws utworzenia Europejskiego Urzędu Pracy i wprowadzenia europejskiego numeru ubezpieczenia społecznego

Trwają konsultacje publiczne prowadzone przez Komisję Europejską odnośnie wniosku w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Pracy oraz Inicjatywy dotyczącej wprowadzenia europejskiego numeru ubezpieczenia społecznego. Opinie można przekazywać w języku polskim do 7 stycznia 2018 r. wypełniając dedykowany konsultacjom formularz on-line.

czytaj dalej

PE wzywa do usprawnień istniejących inicjatyw walki z bezrobociem młodych

 • BRWL
 • /
 • 08-12-2017
Ilustracja do informacji: PE wzywa do usprawnień istniejących inicjatyw walki z bezrobociem młodych

Młodzież znalazła się wśród grup społecznych najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarczym. Stopa bezrobocia wśród młodych obywateli w wieku 15-24 lat wzrosła w UE z 15% w 2008 r. do 24% na początku 2013 r., osiągając maksimum w Grecji (60%), Hiszpanii (56,2%), Chorwacji (49,8%), we Włoszech (44,1%, 2014) i Portugalii (40,7%).

czytaj dalej

Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

 • BRWL
 • /
 • 07-12-2017
Ilustracja do informacji: Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

Obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w 2018 r. rozpoczynają się dzisiaj w ramach Europejskiego Forum Kultury w Mediolanie. Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego uwidoczni bogactwo dziedzictwa kulturowego Europy, ukazując jego rolę w umacnianiu poczucia wspólnej tożsamości i budowaniu przyszłości Europy.

czytaj dalej
 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Młodzi Lubuszanie w... Lubuskie na Europejskim...

Młodzi Lubuszanie w Brukseli!

Lubuskie na Europejskim Tygodniu Regionów i Miast...