Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli – Strona główna

Kalendarium informacji

Aktualności

Indeks konkurencyjności regionalnej za 2016 rok opublikowany

 • BRWL
 • /
 • 27-02-2017
Ilustracja do informacji: Indeks konkurencyjności regionalnej za 2016 rok opublikowany

Komisja Europejska opublikowała Indeks konkurencyjności regionalnej obejmujący 263 regiony UE. Analiza ta zawiera przydatne informacje na temat poszczególnych regionów oraz ich wyników gospodarczych. Indeks został opublikowany już po raz trzeci.

czytaj dalej

Erasmus +: podziel się swoją historią!

 • BRWL
 • /
 • 27-02-2017
Ilustracja do informacji: Erasmus +: podziel się swoją historią!

Z okazji trzydziestolecia programu Erasmus (obecnie Erasmus+) Komisja Europejska zaprasza wszystkich byłych i obecnych uczestników programu do podzielenia się z najlepszymi wspomnieniami związanymi z udziałem w Erasmusie. Może Erasmus+ pomógł Ci wejść na ścieżkę zawodową albo spotkać kogoś, kto Cię zainspirował? Opowiedz swoją historię.

czytaj dalej

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii - weź aktywny udział w działaniach Networking Village!

 • BRWL
 • /
 • 24-02-2017
Ilustracja do informacji: Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii - weź aktywny udział w działaniach Networking Village!

W dniach 21-22 czerwca w Brukseli odbędzie się konferencja wysokiego szczebla w ramach XII edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, na który składają się również liczne wydarzenia lokalne realizowane w maju i czerwcu w całej Europie. Organizatorzy brukselskich wydarzeń zapraszają organizacje zainteresowane współtworzeniem „Tygodnia” w ramach towarzyszącej konferencji inicjatywie Networking Village w Brukseli. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca br.

czytaj dalej

Przegląd rekomendacji z 2006 r. na temat kluczowych kompetencji Uczenia się przez całe życie - otwarte konsultacje społeczne

 • BRWL
 • /
 • 23-02-2017
Ilustracja do informacji: Przegląd rekomendacji z 2006 r. na temat kluczowych kompetencji Uczenia się przez całe życie - otwarte konsultacje społeczne

Komisja Europejska zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje i obywateli do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie informacji odnośnie mocnych i słabych stron przyjętych w 2006 roku Ram kluczowych kompetencji uczenia się przez całe życie. Zebrane opinie posłużą do przygotowania aktualizacji ram i definicji kompetencji, tak aby jak najbliżej odpowiadały one potrzebom obecnej i przyszłej edukacji i szkoleniu. Termin udziału w konsultacjach upływa 19 maja.

czytaj dalej

Otwarte zaproszenie do składania wniosków instrumentu „Łącząc Europę” CEF Telecom 2017

 • BRWL
 • /
 • 22-02-2017
Ilustracja do informacji: Otwarte zaproszenie do składania wniosków instrumentu „Łącząc Europę” CEF Telecom 2017

Komisja Europejska zaprasza do udziału w naborze wniosków uruchomionym w ramach instrumentu „Łącząc Europę” w celu stymulowania i wsparcia wdrożenia Europejskiej Infrastruktury Usług Cyfrowych DSIs. Budżet zaproszenia wynosi 2,7 milionów euro. Termin składania wniosków upływa 18 maja 2017 r.

czytaj dalej

Otwarte konsultacje dotyczące oceny śródokresowej Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 • BRWL
 • /
 • 21-02-2017
Ilustracja do informacji: Otwarte konsultacje dotyczące oceny śródokresowej Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Konsultacje społeczne uruchomione przez Komisję Europejską mają na celu uzyskanie informacji zwrotnych na temat Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym od zainteresowanych podmiotów w 28 państwach członkowskich UE oraz przedstawicieli szerzej pojętej opinii publicznej. W konsultacjach można brać udział do 5 maja 2017 roku.

czytaj dalej

Podsumowanie lutowej sesji Parlamentu Europejskiego

 • BRWL
 • /
 • 20-02-2017
Ilustracja do informacji: Podsumowanie lutowej sesji Parlamentu Europejskiego

Podczas lutowej sesji plenarnej w Strasburgu posłowie zgodzili się na zawarcie umowy handlowej (CETA) z Kanadą, a premier tego kraju Justin Trudeau wygłosił przemówienie. Na sesji wystąpił także prezydent Austrii Alexander Van der Bellen, a Parlament Europejski przyjął nowe środki walki z terroryzmem i nakreślił swoją wizję przyszłości Unii Europejskiej i jej reformy.

czytaj dalej

Ruszył nabór projektów do nagrody REGIO STARS 2017

 • BRWL
 • /
 • 20-02-2017
Ilustracja do informacji: Ruszył nabór projektów do nagrody REGIO STARS 2017

Komisja Europejska -Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej zaprasza europejskie miasta i regiony do udziału w konkursie REGIO STARS, w którym nagradzane są najlepsze projekty rozwoju regionalnego realizowane dzięki wsparciu Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. REGIO STARS przyznawane są regionom za oryginalne i innowacyjne rozwiązania, które są inspiracją dla innych europejskich regionów i miast. Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach. Termin składania wniosków upływa 10 kwietnia.

czytaj dalej

Parlament Europejski poparł CETA

 • BRWL
 • /
 • 17-02-2017
Ilustracja do informacji: Parlament Europejski poparł CETA

Podczas odbywającej się w tym tygodniu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego posłowie zagłosowali za przyjęciem CETA czyli kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą. Na czwartkowej sesji odnośnie przyjęcia CETA przemówienie wygłosił premier Kanady Justin Trudeau. Poparcie dla CETA w Parlamencie Europejskim kończy proces ratyfikacji umowy na poziomie UE.

czytaj dalej

Podsumowanie lutowej sesji Europejskiego Komitetu Regionów

 • BRWL
 • /
 • 15-02-2017
Ilustracja do informacji: Podsumowanie lutowej sesji Europejskiego Komitetu Regionów

Migracja, wspólna polityka rolna i luka inwestycyjna znalazły się wśród najważniejszych punktów porządku obrad sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w dniach 8–9 lutego br. Unijne zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych przyjęło również zalecenia dotyczące transportu, energii i środowiska naturalnego, alkoholu, telekomunikacji i mechanizmu zdolności fiskalnej UE.

czytaj dalej
 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Lubuscy przedsiębiorcy... Wspólny głos...

Lubuscy przedsiębiorcy zapoznali się z...

Wspólny głos europejskich regionów w sprawie...