Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli – Strona główna

Kalendarium informacji

Aktualności

Regiony i miasta UE rozpoczynają budowę sojuszu na rzecz przyszłości polityki spójności

 • BRWL
 • /
 • 23-05-2017
Ilustracja do informacji: Regiony i miasta UE rozpoczynają budowę sojuszu na rzecz przyszłości polityki spójności

Z myślą o przyszłych negocjacjach w sprawie budżetu UE Europejski Komitet Regionów łączy siły ze stowarzyszeniami lokalnymi i regionalnymi i wzywa wszystkie zainteresowane podmioty na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym do zbudowania sojuszu na rzecz silnej i ambitnej polityki spójności po 2020 r.

czytaj dalej

Podsumowanie majowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

 • BRWL
 • /
 • 22-05-2017
Ilustracja do informacji: Podsumowanie majowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Od warunków Brexitu po nowe przepisy dotyczące sprzętu medycznego: 5 punktów do zapamiętania ze Strasburga. Co wydarzyło się na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego? : wizyta sekretarza generalnego ONZ, debata o negocjacjach w sprawie Brexitu, rezolucja o relokacji uchodźców.

czytaj dalej

Wiosenny pakiet europejskiego semestru 2017: Komisja wydaje zalecenia dla poszczególnych krajów

 • BRWL
 • /
 • 22-05-2017
Ilustracja do informacji: Wiosenny pakiet europejskiego semestru 2017: Komisja wydaje zalecenia dla poszczególnych krajów

Komisja Europejska przedstawia dzisiaj zalecenia dla poszczególnych krajów na 2017 r., w których zawarła wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na okres najbliższych 12–18 miesięcy, skierowane do poszczególnych państw członkowskich. Państwa członkowskie powinny wykorzystać szansę, jaką daje ożywienie koniunktury, aby wprowadzać reformy strukturalne, pobudzać inwestycje i poprawiać stan finansów publicznych. Priorytety w poszczególnych państwach są różne, ale w całej UE konieczne są dalsze działania na rzecz bardziej sprzyjającego włączeniu społecznemu, silnego i trwałego wzrostu gospodarczego.

czytaj dalej

Majowa sesja plenarna KR w skrócie

 • BRWL
 • /
 • 22-05-2017
Ilustracja do informacji: Majowa sesja plenarna KR w skrócie

Wiodącymi tematami dyskusji toczących się podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) w dn. 11–12 maja były przeszłość, teraźniejszość i przyszłość UE oraz jej polityka spójności. Oprócz opinii w sprawie przyszłości polityki spójności po 2020 r. KR przyjął szczegółowe zalecenia w zakresie przepisów budżetowych, „kodeksu postępowania” dotyczącego sprawowania rządów w UE, przedsiębiorczości na wyspach, biogospodarki, innowacji społecznych, młodzieży, zdrowia, a także stosunków z krajami dążącymi do przystąpienia do UE. Omówiono również praworządność w UE i jej sąsiedztwie z przewodniczącą Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

czytaj dalej

Komisja Europejska publikuje sprawozdanie w sprawie stosowania w 2016 r. w UE Karty praw podstawowych

 • BRWL
 • /
 • 19-05-2017
Ilustracja do informacji: Komisja Europejska publikuje sprawozdanie w sprawie stosowania w 2016 r. w UE Karty praw podstawowych

Komisja Europejska opublikowała 18 maja swoje roczne sprawozdanie ze stosowania w UE Karty praw podstawowych. W sprawozdaniu przedstawiono inicjatywy podjęte przez UE w 2016 r. na rzecz wzmocnienia praw podstawowych. Przeanalizowano w nim również, w jaki sposób prawa te były w 2016 r. stosowane w wielu obszarach polityki UE i w państwach członkowskich.

czytaj dalej

Filmy i telewizja w sieci bez granic

 • BRWL
 • /
 • 18-05-2017
Ilustracja do informacji: Filmy i telewizja w sieci bez granic

Użytkownicy z UE, którzy zapłacili za dostęp do filmów lub seriali publikowanych w sieci, będą mogli wkrótce obejrzeć je również podczas podróży za granicę.

czytaj dalej

Otwarte konsultacje w sprawie COSME - programu na rzecz konkurencyjności MŚP

 • BRWL
 • /
 • 17-05-2017
Ilustracja do informacji: Otwarte konsultacje w sprawie COSME - programu na rzecz konkurencyjności MŚP

Komisja Europejska zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych, których celem jest przeprowadzenie śródokresowwej oceny COSME, programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020. Konsultacje są skierowane przede wszystkim do MŚP, zainteresowanych stron z sektora MŚP, organizacji przedsiębiorców i organów administracji publicznej. Opinie można przekazywać do 31 sierpnia wypełniając kwestionariusz on-line.

czytaj dalej

Dzień informacyjny otwartego naboru wniosków wspolnotowego programu LIFE

 • BRWL
 • /
 • 16-05-2017
Ilustracja do informacji: Dzień informacyjny otwartego naboru wniosków wspolnotowego programu LIFE

31 maja Komisja Europejska zaprasza do udziału w dniu informacyjnym poświęconym warunkom i zasadom składania wniosków w zakresie klimatu, zielonych technologii i zachowania przyrody, o dofinansowanie projektów w ramach otwartego naboru wniosków z unijnego programu LIFE. Dzień informacyjny zorganizowany będzie w Brukseli jako część „Zielonego Tygodnia UE”, wydarzenie będzie można również obejrzeć na żywo on-line.

czytaj dalej

Fundusz na rzecz zatrudnienia młodzieży w ramach Funduszy Norweskich i EOG

 • BRWL
 • /
 • 16-05-2017
Ilustracja do informacji: Fundusz na rzecz zatrudnienia młodzieży w ramach Funduszy Norweskich i EOG

Do 1 sierpnia br. można przesyłać koncepcje projektów w ramach otwartego zaproszenia do składnia wniosków Funduszu na rzecz zatrudnienia młodzieży będącego częścią Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W naborze wybrane zostaną projekty nowych i innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na wyzwanie bezrobocia wśród młodych. Wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne oraz publiczne, komercyjne lub niekomercyjne, oraz organizacje pozarządowe mające osobowość prawną. Minimalna kwota wsparcia jednego projektu to milion euro przy współczynniku: 85% grant i 15 % wkładu własnego.

czytaj dalej

Marnowanie żywności w UE: miliony ton jedzenia do kosza

 • BRWL
 • /
 • 15-05-2017
Ilustracja do informacji: Marnowanie żywności w UE: miliony ton jedzenia do kosza

88 milionów - tyle ton żywności marnuje się każdego roku w UE, średnio 173 kg na osobę. Jakie sektory są odpowiedzialne za marnotrawstwo? Co robi Unia Europejska, żeby rozwiązać problem? Co mogą zrobić konsumenci, czyli każdy z nas? Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i infografiką Parlamentu Europejskiego.

czytaj dalej
 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Konkurs na blog w ramach... Wspólny głos...

Konkurs na blog w ramach kampanii 'Europa w moim...

Wspólny głos europejskich regionów w sprawie...