Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Strona startowa

Eksperci ekspertom: wirtualne spotkanie o wieloletnim budżecie UE

  • 16-06-2020
  • Autor: BRWL
  • drukuj
16 czerwca, przedstawiciele departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego podczas wirtualnego spotkania z ekspertem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej - panem Krzysztofem Kasprzykiem, zapoznali się ze zrewidowaną przez Komisję Europejską propozycją odnośnie Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027. Nowa propozycja legislacji wprowadza nowe instrumenty, które będą wspierać kraje członkowskie, a także same regiony europejskie, w walce z pandemią koronawirusa oraz jej społeczno-gospodarczymi konsekwencjami.
Spotkanie zorganizowane przez Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej poprzez Biuro Regionalne w Brukseli oraz Dział Wizyt Informacyjnych Komisji Europejskiej otworzył Członek Zarządu Województwa - Tadeusz Jędrzejczak.

Marszałek T. Jędrzejczak podczas wprowadzenia do dyskusji zauważył, że nowa propozycja Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027 Komisji opiewa na kwotę 1,85 biliona euro, z czego nowy, dodatkowy element „Next Generation EU” wynoszący 750 miliardów euro ma wspierać UE w walce z koronawirusem oraz przede wszystkim z kryzysem społeczno-gospodarczym, który dotyka wszystkie kraje członkowskie. W czasie pandemii Województwo Lubuskie bardzo szybko dostosowało współpracując ściśle z Komisją Europejską swój program operacyjny do nowej rzeczywistości, tak aby jak najlepiej móc odpowiedzieć na potrzeby beneficjentów, najpierw w obszarze zdrowia publicznego, a następnie np. przedsiębiorczości.

Potrzeby w nowej post-pandemicznej rzeczywistości będą ogromne, dlatego wszystkie europejskie regiony, także Lubuskie, z dużym zainteresowaniem przyjęły informację o propozycji nowego instrumentu – REACT-EU, który będzie uzupełniać fundusze unijnej polityki spójności, a który Komisja chce uruchomić jeszcze w 2020 roku, czyli w obecnej perspektywie finansowej. Jednocześnie Komisja Europejska nie zwalnia tempa jeśli chodzi o Europejski Zielony Ład czy cyfryzację, które już wcześniej określiła jako horyzontalne priorytety w przyszłej perspektywie finansowej, wynikające z potrzeby neutralności klimatycznej czy zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

 Stąd też pomysł organizacji sesji informacyjnej dla lubuskich ekspertów, aby jak najwcześniej zapoznać się z unijnymi propozycjami wieloletniego budżetu przekładającymi się na działania w kolejnych siedmiu latach i aby jak najlepiej przygotować się do wykorzystania możliwości dalszego rozwoju regionu czerpiąc ze wsparcia UE.

Podczas wirtualnego spotkania z przedstawicielami departamentów UMWL ekspert Komisji Europejskiej zwrócił uwagę przede wszystkim na założenia nowej części WRF 2021-2027 „Next Generation EU”. W szczególności w dyskusji podjęto tematykę instrumentów takich jak REACT-EU, oraz Recovery and Resilience Facility - Instrument Odbudowy i odporności (planowany budżet to 310 mld euro grantów i 250 mld euro w formie pożyczek). Z kolei w kontekście potrzeby odbudowy po pandemii oraz zwiększania odporności systemów opieki zdrowotnej – omówiono też nowe możliwości odrębnego programu zdrowia EU4Health z planowanym budżetem 9,4 mld euro.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389