Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Horyzont 2020 na rzecz realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu: wyraź swoją opinię na temat pierwszych naborów

Komisja Europejska do 3 czerwca zaprasza do wyrażenia swojej opinii na temat planowanej pierwszej serii naborów Europejskiego Zielonego Ładu w ramach programu badań i innowacji UE Horyzont 2020, która ma zostać ogłoszona już w połowie września br. i trwać do stycznia 2021.

Europejskie Spotkanie Młodzieży 2020: głos młodzieży w kształtowaniu polityk UE

Europejskie Spotkanie Młodzieży Online ma na celu zainicjowanie debaty o roli UE w kryzysie COVID-19 pomiędzy młodzieżą a decydentami politycznymi, ekspertami i opiniotwórcami. Inicjator i organizator EYE - Parlament Europejski - zaprasza do śledzenia wydarzeń ostatniego tygodnia EYE on-line.

WiFi4EU: Komisja wznawia nabór dla gmin odwołany w marcu z powodu pandemii

Komisja Europejska zapowiedziała wznowienie naboru inicjatywy WiFi4EU, w której europejskim gminom przyznawane są bony na finansowanie instalacji hotspotów w przestrzeni publicznej. Czwarty nabór wniosków miał ruszyć 17 marca, ale z powodu pandemii koronawirusa, która zakłóciła funkcjonowanie gmin w całej UE i przeorientowała ich zadania na walkę z COVID-19, nabór tymczasowo zawieszono. Obecnie Komisja Europejska informuje, że zostanie on otwarty 3. czerwca o godz. 13:00 i potrwa jeden dzień. Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Kontrole graniczne w strefie Schengen z powodu koronawirusa: co UE może zrobić?

Kraje UE rozluźniają kontrole graniczne wprowadzone z powodu koronawirusa. Parlament chce skoordynowanych wysiłków w celu jak najszybszego przywrócenia funkcjonowania strefy Schengen.

Nowe strategie UE: na rzecz bioróżnorodności oraz zrównoważonego systemu żywnościowego

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj nową kompleksową strategię na rzecz bioróżnorodności, mającą przywrócić ważną rolę przyrody w naszym życiu, oraz strategię „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego. Te dwie strategie wzajemnie się uzupełniają, łącząc przyrodę, rolników, firmy i konsumentów we wspólnym wysiłku na rzecz zrównoważonej konkurencyjności w przyszłości.

50 mln euro na pomoc humanitarną w dobie koronawirusa

Komisja Europejska zapowiedziała dziś przeznaczenie dodatkowej kwoty 50 mln euro na pomoc humanitarną w obliczu dramatycznego wzrostu potrzeb na całym świecie, spowodowanego pandemią koronawirusa. Środki te zostały wyasygnowane w odpowiedzi na apele organizacji humanitarnych o zwiększone wsparcie, w tym na globalny apel ONZ.

Wiosenny pakiet Europejskiego Semestru opublikowany

Komisja zaproponowała dzisiaj zalecenia dla poszczególnych krajów, które stanowią wytyczne dotyczące polityki gospodarczej dla wszystkich państw członkowskich UE w kontekście pandemii koronawirusa. Skupiają się one na najpilniejszych wyzwaniach związanych z pandemią i na ożywieniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Horyzont 2020: 122 miliony euro na badania naukowe nad koronawirusem

Z programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” Komisja uruchomiła dodatkową kwotę 122 mln euro z przeznaczeniem na pilnie potrzebne badania naukowe nad koronawirusem. Nowe zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wpisuje się w podjęte przez Komisję zobowiązanie do przeznaczenia kwoty 1,4 mld euro na inicjatywę – globalną reakcję na pandemię koronawirusa, którą przewodnicząca Ursula von der Leyen zainicjowała 4 maja 2020 r.

Parlament Europejski będzie omawiać strategię wyjścia z pandemii

W tym tygodniu w trakcie spotkań komisji parlamentarnych, posłowie omówią unijną strategię na wyjście z pandemii koronawirusa i wsparcie dla sąsiadów UE.

Mind the digital gap: e-rozwiązania dostępne dla wszystkich

W kontekście kryzysu koronawirusa, projekt [Y]FACTOR – poprzez wydarzenie "Mind the digital gap" będzie podkreślać zaangażowanie podmiotów regionalnych i lokalnych w cyfrową transformację w celu zapewnienia kontynuacji usług w europejskich regionach. 11 i 12 czerwca Europejski Komitet Regionów organizuje dwudniowe wydarzenie w formie serii webinariów i interaktywnych warsztatów.
1 2 3 4 5 6 ... 72

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389