Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Dlaczego Parlament apeluje o nowe uprawnienia UE do zasilania własnego budżetu?

Parlament Europejski apeluje o nowe źródła dochodów UE, aby inwestować w przyszłość Europy i wspierać proces odbudowy po koronawirusie bez obciążania podatników.  Jedną z głównych kwestii spornych w trwających negocjacjach w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027, a także narzędzia służącego odbudowie gospodarki po COVID-19 o wartości 750 mld euro, jest kwestia zasobów własnych.

Nowy pakt o migracji i azylu

Komisja Europejska proponuje nowy pakt o migracji i azylu, obejmujący wszystkie elementy niezbędne do kompleksowego europejskiego podejścia do migracji Określa on usprawnione i szybsze procedury z zakresu całego systemu azylu i migracji. Wprowadza on także równowagę między zasadą sprawiedliwego podziału odpowiedzialności a solidarnością. Ma to kluczowe znaczenie dla odbudowania zaufania między państwami członkowskimi i przekonania o zdolności Unii Europejskiej do zarządzania migracją.
 

Rezerwa medyczna rescEU: kolejne państwa przechowają zapasy sprzętu

Dania, Grecja, Węgry i Szwecja dołączyły dziś (22.09) do Niemiec i Rumunii jako państwa przechowywujące zapasy sprzętu medycznego w ramach rezerwy rescEU. Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej 6 państw członkowskich UE tworzy obecnie wspólne europejskie zapasy ratującego życie sprzętu ochronnego i innego niezbędnego sprzętu medycznego.

Otwarte konsultacje dotyczące obszarów wiejskich

Do 30 listopada można wziąć udział w dwóch konsultacjach publicznych prowadzonych przez Komisję Europejską dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz wpływu polityki rolnej UE na społeczeństwo i gospodarkę na obszarach wiejskich.
 

Europejski Kongres Turystyki

12 października odbędzie się European Tourism Convention - Europejski Kongres Turystyki, organizowane przez Komisję Europejską w formie wirtualnej wydarzenie poświęcone tematyce turystyki w UE.
 

Nabór wniosków b-solutions przedłużony do 11 października!

Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych - AEBR prowadzące nabory unijnego instumentu b-solutions na rozwiązania dla przeszkód prawnych lub administracyjnych utrudniających współpracę transgraniczną, w porozumieniu z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej podjęło decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków w ramach trzeciego naboru do 11 października 2020 r.

Parlament Europejski: podsumowanie sesji plenarnej

Na intensywnej wrześniowej sesji plenarnej, posłowie debatowali o stanie UE, środkach walki z COVID-19 i utorowali drogę dla planu odbudowy gospodarczej.

Obliczenia superkomputerowe: Komisja proponuje nowe rozporządzenie

Komisja podejmuje dziś dalsze kroki w ramach agendy cyfrowej dekady na rzecz wzmocnienia suwerenności cyfrowej Europy, zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen w jej orędziu o stanie Unii wygłoszonym w środę.

Zaproszenie do składania wniosków ws. Europejskiego Zielonego Ładu: 1 mld euro na inwestycje przyspieszające ekologiczną i cyfrową transformację UE

Komisja Europejska postanowiła ogłosić zaproszenie do składania wniosków o wartości 1 mld euro na projekty w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie. Finansowane ze środków programu „Horyzont 2020” zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, które  zostanie otwarte dla chcących się zarejestrować podmiotów, pobudzi odbudowę Europy po kryzysie związanym z koronawirusem, przekształcając ekologiczne wyzwania w szanse na innowacyjne rozwiązania.

NextGenerationEU: kolejne kroki

Komisja przedstawia kolejne kroki w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności o wartości 672,5 mld euro w ramach rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r.
1 2 3 4 5 6 ... 81

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389