Kalendarium informacji

Aktualności

Konsultacje publiczne odnośnie definicji MŚP

 • BRWL /
 • 08-02-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Konsultacje publiczne odnośnie definicji MŚP Komisja Europejska zaprasza do udziału w otwartych do 6 maja konsultacjach publicznych, których celem jest zebranie opinii służących ewaluacji i ewentualnej zmiany niektórych aspektów definicji MŚP. Określenie MŚP wskazane w tejże definicji ma zastosowanie w różnych obszarach polityki UE, jest również istotna w przypadku niektórych zwolnień z obowiązków administracyjnych i obniżonych opłat, dlatego aby uwzględnić wszystkie te aspekty Komisji szczególnie zależy na udziale w konsultacjach różnorodnych organizacji oraz osób prywatnych.
Konsultacje publiczne dotyczące definicji MŚP są skierowane do osób prywatnych i organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem takich podmiotów jak:
 • organy krajowe i regionalne,
 • przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub organizacje przedsiębiorców,
 • podmioty dostarczające kapitału venture, instytucje naukowe i badawcze oraz obywatele.
Definicja MŚP określona w zaleceniu 2003/361/WE stanowi strukturalne narzędzie pozwalające na wskazanie przedsiębiorstw, które borykają się z niedoskonałościami rynku i napotykają szczególne wyzwania ze względu na swoją wielkość, a w związku z tym mają prawo do preferencyjnego traktowania w zakresie wsparcia publicznego.

Narzędzie to jest powszechnie stosowane w różnych obszarach polityki UE, takich jak polityka konkurencji (pomoc państwa), fundusze strukturalne, badania i innowacje („Horyzont 2020”). Ponadto definicja MŚP jest istotna w przypadku niektórych zwolnień z obowiązków administracyjnych i obniżonych opłat, na przykład w kontekście rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Komisja przygotowuje się obecnie do ewaluacji i ewentualnej zmiany niektórych aspektów definicji MŚP. Konsultacje społeczne są częścią tego procesu i umożliwiają wszystkim zainteresowanym podmiotom przedstawienie swoich uwag na temat ewaluacji i oceny skutków definicji MŚP.

Aby wziąć udział w konsultacjach należy do 6 maja 2018 r. wypełnić kwestionariusz online dostępny na stronie EU Survey (tutaj). Kwestionariusz dostępny jest we wszystkich 23 językach urzędowych UE, a odpowiedzi można przesyłać w dowolnym z tych języków. Ponadto, istnieje możliwość załączenia dokumentów, na przykład przedstawiające stanowisko respondenta, lub wysłania go na adres e-mail podany do kontaktu.

Komisja opublikuje i podsumuje otrzymane odpowiedzi wkrótce po zakończeniu konsultacji. Wyniki zostaną uwzględnione przy opracowywaniu sprawozdania oceniającego.

Kontakt z komórką Komisji Europejskiej odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji: e-mail

Więcej szczegółowych informacji o konsultacjach wraz z informacją o rejestrze przejrzystości, ochronie danych i dokumenty źródłowe znajdują się na stronie KE poświęconej konsultacjom: zobacz
 

Źródło: na podstawie informacji ze strony Komisji Europejskiej, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
DiscoverEU: 12 tys.... Jaka przyszłość... Komisja przedstawiła...

DiscoverEU: 12 tys. biletów na podróż po...

Jaka przyszłość INTERREG na polsko-niemieckiej...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...