Kalendarium informacji

Aktualności

Otwarte konsultacje ws. opłat lotniskowych

 • BRWL /
 • 05-04-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Otwarte konsultacje ws. opłat lotniskowych Do 26 czerwca 2018 r. można wziąć udział w konsultacjach publicznych w sprawie opłat za korzystanie z infrastruktury portów lotniczych. Do udziału w konsultacjach Komisja Europejska zaprasza zarówno osoby prywatne jak i organizacje.
Opłaty lotniskowe to opłaty, które ponoszą przedsiębiorstwa lotnicze z tytułu korzystania z obiektów i usług portów lotniczych. Te opłaty są częścią łącznej ceny, jaką płacą za przelot pasażerowie lub za transport towarów − zleceniodawcy. Opłaty lotniskowe stanowią znaczną część dochodów portów lotniczych oraz istotną część kosztów operacyjnych przedsiębiorstw lotniczych.

W dyrektywie w sprawie opłat lotniskowych ustanowiono szczególne unijne ramy regulujące najważniejsze cechy opłat lotniskowych.

7 grudnia 2015 r. Komisja przyjęła europejską strategię w dziedzinie lotnictwa, której celem jest wzrost konkurencyjności całej europejskiej sieci wartości w transporcie lotniczym, w tym portów lotniczych, oraz zapewnienie jej zrównoważonego charakteru. Strategia przewiduje ocenę dyrektywy w celu stwierdzenia, w jaki stopniu należy dokonać przeglądu dyrektywy.

Komisja rozpoczęła ocenę dyrektywy w sprawie opłat lotniskowych w 2016 r., a w 2017 r. przystąpiła do oceny skutków w kontekście jej ewentualnego przeglądu.

Celem tych konsultacji jest zapewnienie, że oprócz organizacji i osób bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie dyrektywy 2009/12/WE lub podlegających jej wymogom, możliwość wyrażenia opinii na ten temat będą mieli również przedstawiciele większej grupy zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa.

Udział w konsultacjach można wziąć do 26 czerwca br. wypełniając kwestionariusz on-line dostępny we wszystkich urzędowych językach UE.

Konsultacje zawierają pytania dot. m.in. doświadczeń respondenta z podróży samolotem, pytania nt. adekwatności, wydajności, efektywności, spójności i unijnej wartości dodanej dyrektywy 2009/12/WE; oraz pytania służące określeniu problemów, celów i  wariantów strategicznych na przyszłość.

Kwestionariusz w j. polskim: zobacz
 

Więcej informacji:

Strona KE poświęcona konsultacjom: zobacz 
 
Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Lubuskie na Europejskim... Jaka przyszłość... Komisja przedstawiła...

Lubuskie na Europejskim Szczycie Regionów i Miast...

Jaka przyszłość INTERREG na polsko-niemieckiej...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...