Kalendarium informacji

Aktualności

Konsultacje publiczne: ocena działania Agencji Wykonawczej ds. MŚP

 • BRWL /
 • 19-12-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Konsultacje publiczne: ocena działania Agencji Wykonawczej ds. MŚP Komisja Europejska zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących oceny działania Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw w związku z przeprowadzanej co trzy lata oceny okresowej. Opinie można przekazywać w ankiecie dostępnej on-line do 8 marca 2019 roku.
Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorsw (EASME) wdraża powiązane z MŚP części następujących programów UE: Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME), Programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji („Horyzont 2020”), Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) oraz realizuje założenia niektórych działań w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) w latach 2007–2013.

Niniejsze konsultacje publiczne są częścią okresowej (przeprowadzanej co trzy lata) oceny agencji wykonawczej. Ocena ta ma na celu sprawdzenie, czy agencja wypełniła swoje zadania w sposób skuteczny i efektywny; czy w ramach zarządzania programami realizowanymi przez agencję dochodzi do powielania/luk/niespójności lub synergii w podziale zadań między EASME a odpowiednimi dyrekcjami generalnymi lub innymi agencjami wykonawczymi (spójność); oraz czy cele i zadania stanowiły odpowiedź na ówczesne potrzeby i czy nadal odpowiadają aktualnym potrzebom (adekwatność).

Do udziału w konsultacjach KE zaprasza wszystkich obywateli jak również wszystkie strony zainteresowane podmioty: np. MŚP, podmioty z sektora MŚP w tym organizacje przedsiębiorców, właściwe organy  publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, a także inne zainteresowane strony z sektora przemysłu.

Udział w konsultacjach można wziąć poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu dostępnym on-line. Odpowiedzi można udzielać do 8 marca 2019 r.

Formularz on-line: zobacz  
 
Więcej informacji o konsultacjach, rejestrze przejrzystości ECAS oraz ochronie danych osobowych uczestników konsultacji na stronie KE im poświęconej: zobacz
 

Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji Komisji Europejskiej, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...