Kalendarium informacji

Aktualności

Otwarte konsultacje publiczne nt. równouprawnienia płci w UE

 • BRWL /
 • 08-03-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Otwarte konsultacje publiczne nt. równouprawnienia płci w UE Komisja Europejska zaprasza do udziału w otwartych od dziś do 31 maja 2019 r. konsultacjach publicznych odnośnie równouprawnienia płci, które gromadzić będa opnie wszystkich zainteresowanych stron na temat obecnej sytuacji oraz priorytetów w tej dziedzinie na najbliższe pięć lat.
Konsultacje są skierowane do szerokiego grona zainteresowanych stron, w tym: organów publicznych i administracji, stowarzyszeń zawodowych i stowarzyszeń przedsiębiorców, związków zawodowych i stowarzyszeń związków zawodowych, przedsiębiorstw, stowarzyszeń kobiet i mężczyzn, stowarzyszeń LGBTI, krajowych organów ds. równości, inspektoratów pracy, innych organów krajowych, obywateli, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, organizacji finansujących i prowadzących działalność akademicką i badawczą, w tym uniwersytetów, a także ogółu społeczeństwa.

Aby przekazać swoją opinię w procesie konsultacji należy wypełnić kwestionariusz dostępny on-line. Udział w konsultacjach można wziąć do 31 maja 2019 r.
 
 
Więcej informacji:
 
Strona KE poświęcona niniejszym konsultacjom: zobacz
Równoległe konsultacje publiczne w sprawie równości wynagrodzeń – prowadzone do dnia 5 kwietnia 2019 r.: zobacz  
 

Źródło: a podstawie i z wykorzystaniem informacji Komisji Europejskiej, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
15 lat członkostwa... Kolejna możliwość... Komisja przedstawiła...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Kolejna możliwość udziału w wydarzeniach UE w...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...