Kalendarium informacji

Aktualności

Nabór wniosków w programie Europa dla obywateli - Projekty społeczeństwa obywatelskiego

 • BRWL /
 • 11-03-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Nabór wniosków w programie Europa dla obywateli - Projekty społeczeństwa obywatelskiego Krajowy Punkt Kontaktowy programu Europa dla obywateli w Polsce informuje o otwartym przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego naborze wniosków w ramach komponentu 2. Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski można przesyłać do 2 września 2019 r. do godz. 12:00.
Celem Działania 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego  jest wspieranie projektów promowanych przez transnarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące obywateli. Projekty te mają umożliwić obywatelom o zróżnicowanych poglądach czynny udział – w ramach działań bezpośrednio związanych ze strategiami UE – w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z Celami Programu.

Projekty społeczeństwa obywatelskiego muszą obejmować co najmniej dwa z następujących rodzajów działań:
 • promowanie zaangażowania społecznego i solidarności: działania mogące promować debatę, kampanię w zakresie zagadnień stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania w szerszych ramach praw i obowiązków obywateli Unii oraz nawiązywać do europejskiej agendy politycznej i procesu kształtowania polityki;
 • gromadzenie opinii: działania mające na celu gromadzenie indywidualnych opinii obywateli, sprzyjające podejściu oddolnemu (w tym wykorzystywaniu serwisów społecznościowych, seminariów internetowych, itp.) i umiejętności korzystania z mediów;
 • wolontariat: działania promujące solidarność między obywatelami Unii oraz poza jej granicami.
Przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wspomnianego działania w Programie „Europa dla obywateli” znajdują się na stronie internetowej Punktu Kontaktowego, w zakładce Mediateka.
Szczegóły dotyczące zasad aplikowana oraz zasad dofinansowania znajdują się w Przewodniku Programowym oraz na stronie internetowej Punktu Kontaktowego, w zakładce Komponenty i działania.

W razie pytań Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” zachęca do kontaktu.
 
 
Więcej informacji:

Program Europa dla Obywateli: zobacz
Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli”: zobacz
Przewodnik programu na 2019 r. w j. polskim: zobacz
 
 
Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji Punktu Kontaktowego Europa dla obywateli w Polsce https://europadlaobywateli.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
15 lat członkostwa... Kolejna możliwość... Komisja przedstawiła...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Kolejna możliwość udziału w wydarzeniach UE w...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...