Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Parlament Europejski przyjął stanowisko ws. przyszłość programu Erasmus+

  • 01-04-2019
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Większy budżet i więcej możliwości dla osób w niekorzystnej sytuacji. Parlament Europejski zatwierdził nowe priorytety dla następnego programu Erasmus +.
28 marca Parlament Europejski zatwierdził kolejny program Erasmus + na lata 2021–2027. Posłowie do PE zaproponowali potrojenie budżetu i rozszerzenie współfinansowania i współpracy z innymi programami europejskimi. Wezwali też do tworzenia centrów doskonałości zawodowej – międzynarodowych ośrodków oferujących wysokiej jakości szkolenia zawodowe, umożliwiających rozwijanie umiejętności przydatnych z punktu widzenia kluczowych sektorów.

Posłowie postulują również udział większej liczby osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Specjalne wsparcie powinno obejmować szkolenia językowe, wsparcie administracyjne lub możliwości uczenia się drogą elektroniczną.

Mając na uwadze możliwość wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia, Parlament zgodził się wspierać dalsze finansowanie wszystkich obecnych działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus +.

Co to jest Erasmus+?

Erasmus+ to program unijny wspierający możliwości związane z kształceniem, szkoleniem, młodzieżą i sportem w Europie. Rozpoczął się w 1987 r. jako program wymiany studenckiej, lecz od 2014 r. oferuje również możliwości dla nauczycieli, stażystów i wolontariuszy w każdym wieku.

W ciągu ostatnich 30 lat w programie Erasmus+ wzięło udział ponad 9 mln osób, a w samym tylko 2017 r. skorzystało z niego prawie 800 000 osób. Program obejmuje obecnie 33 państwa (wszystkie 28 państw członkowskich UE oraz Turcję, Macedonię Północną, Norwegię, Islandię i Liechtenstein) i jest otwarty dla państw partnerskich na całym świecie.

Według Komisji Europejskiej jedna trzecia stażystów uczestniczących w programie Erasmus+ dostaje ofertę pracy od przedsiębiorstwa, w którym odbywał się ich staż. Ponadto po pięciu latach od ukończenia studiów stopa bezrobocia ludzi młodych, którzy studiowali lub szkolili się za granicą, jest o 23 % niższa niż wśród ich rówieśników, którzy nie korzystali z programu mobilności.

Jak się ubiegać?

Erasmus+ oferuje możliwości osobom  i organizacjom z całego świata. Procedura składania wniosków i ich przygotowywanie mogą różnić się w zależności od tego, której części programu dotyczy wniosek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Więcej informacji:

Erasmus+ 2021-2027: more people to experience learning exchanges in Europe (Komunikat prasowy PE (EN) z 28 marca 2019): zobacz
Dokumentacja procedury (EN): zobacz   
Briefing: Program Erasmus+ na lata 2021–2027 (EN): zobacz    
Briefing: Erasmus+ (EN): zobacz 
Materiały multimedialne: zobacz 
Program Erasmus+: zobacz
 
 
Źródło: Parlament Europejski, www.europarl.europa.eu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389