Kalendarium informacji

Aktualności

Nowy ład dla konsumentów: wzmocnienie przepisów ochrony konsumentów coraz bliżej

 • BRWL /
 • 02-04-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Nowy ład dla konsumentów: wzmocnienie przepisów ochrony konsumentów coraz bliżej Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie w sprawie wzmocnienia unijnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów, osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę, tj. bardziej rygorystycznych i lepiej egzekwowalnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów.
Główne zmiany to zagwarantowanie przejrzystości konsumentom kupującym w Internecie, skuteczne kary i jasne przepisy dotyczące kwestii podwójnej jakości produktów w UE. Komisja Europejska zaproponowała nowe zasady w kwietniu ubiegłego roku jako część pakietu dotyczącego „nowego ładu dla konsumentów”.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans powiedział: Chodzi o ochronę konsumentów dzięki większej przejrzystości oraz konsekwentne egzekwowanie prawa w przypadku, gdy klienci zostaną oszukani. Dzięki przepisom „nowego ładu” konsumenci będą wiedzieli, co kupują i od kogo kupują.

Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, dodała: Dzięki temu porozumieniu dni podwójnych standardów na jednolitym rynku są policzone. Różniących się od siebie produktów nie będzie można już przedstawiać jako identyczne, wprowadzając tym samym konsumentów w błąd. Sprzedawców, którzy oszukują, będą czekać poważne sankcje. „Nowy ład” zwiększy również ochronę konsumentów w Internecie i sprawi, że zakupy online będą bardziej przejrzyste.

Przyjęte środki przyniosą wymierne korzyści konsumentom:
 • Skuteczne kary za naruszanie unijnego prawa konsumenckiego: krajowe organy ochrony konsumentów będą mieć uprawnienia do nakładania skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar w sposób skoordynowany. W przypadku powszechnie występujących naruszeń, które dotykają konsumentów w kilku państwach członkowskich UE i które są przedmiotem akcji kontrolnej UE, wysokość maksymalnej grzywny w każdym państwie członkowskim wyniesie nie mniej niż 4 proc. rocznego obrotu danego przedsiębiorcy.
 • Rozwiązanie problemu podwójnej jakości produktów konsumenckich: nowe zasady sprawią, że wprowadzanie do obrotu produktu rzekomo identycznego z produktem wprowadzonym w innych państwach członkowskich, jeśli w rzeczywistości produkty te mają znacząco odmienny skład lub cechy charakterystyczne, będzie uznawane za praktykę wprowadzająca w błąd.
 • Wzmocnione prawa konsumentów w Internecie: w przypadku zakupów przez Internet należy wyraźnie poinformować konsumentów o tym, czy kupują produkty lub usługi od przedsiębiorstwa czy też od osoby prywatnej, tak aby wiedzieli, z jakiej ochrony będą korzystać, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy. Konsument korzystający z wyszukiwarki internetowej będzie wyraźnie informowany o tym, które wyniki wyszukiwania zostały opłacone przez sprzedawcę. Zostanie również poinformowany o głównych parametrach określających kolejność wyników wyszukiwania.
Co dalej?

Wstępne porozumienie musi jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę.

Kontekst

Pakiet dotyczący nowego ładu dla konsumentów opiera się na tym, co Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera już osiągnęła w kwestii poprawy ochrony konsumentów.

W ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja Europejska zrealizowała szereg inicjatyw, aby dostosować przepisy w zakresie ochrony konsumentów do świata Internetu, na przykład przez zniesienie opłat roamingowych lub wyeliminowanie nieuzasadnionego blokowania geograficznego. Ponadto zmodernizowane rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów, przyjęte w 2017 r., przyczyni się do poprawy egzekwowania przepisów przez organy publiczne oraz do usprawnienia transgranicznej współpracy między organami ochrony konsumentów.

Pakiet dotyczący „nowego ładu” dla konsumentów składa się z dwóch wniosków dotyczących dyrektyw:
 
Więcej informacji:

Nowy ład dla konsumentów (EN): zobacz
Komunikat prasowy KE nt. nowego ładu dla konsumentów z 11.04.2018: zobacz
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...