Kalendarium informacji

Aktualności

Nowy ład dla konsumentów: wzmocnienie przepisów ochrony konsumentów coraz bliżej

 • BRWL /
 • 02-04-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Nowy ład dla konsumentów: wzmocnienie przepisów ochrony konsumentów coraz bliżej Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie w sprawie wzmocnienia unijnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów, osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę, tj. bardziej rygorystycznych i lepiej egzekwowalnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów.
Główne zmiany to zagwarantowanie przejrzystości konsumentom kupującym w Internecie, skuteczne kary i jasne przepisy dotyczące kwestii podwójnej jakości produktów w UE. Komisja Europejska zaproponowała nowe zasady w kwietniu ubiegłego roku jako część pakietu dotyczącego „nowego ładu dla konsumentów”.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans powiedział: Chodzi o ochronę konsumentów dzięki większej przejrzystości oraz konsekwentne egzekwowanie prawa w przypadku, gdy klienci zostaną oszukani. Dzięki przepisom „nowego ładu” konsumenci będą wiedzieli, co kupują i od kogo kupują.

Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, dodała: Dzięki temu porozumieniu dni podwójnych standardów na jednolitym rynku są policzone. Różniących się od siebie produktów nie będzie można już przedstawiać jako identyczne, wprowadzając tym samym konsumentów w błąd. Sprzedawców, którzy oszukują, będą czekać poważne sankcje. „Nowy ład” zwiększy również ochronę konsumentów w Internecie i sprawi, że zakupy online będą bardziej przejrzyste.

Przyjęte środki przyniosą wymierne korzyści konsumentom:
 • Skuteczne kary za naruszanie unijnego prawa konsumenckiego: krajowe organy ochrony konsumentów będą mieć uprawnienia do nakładania skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar w sposób skoordynowany. W przypadku powszechnie występujących naruszeń, które dotykają konsumentów w kilku państwach członkowskich UE i które są przedmiotem akcji kontrolnej UE, wysokość maksymalnej grzywny w każdym państwie członkowskim wyniesie nie mniej niż 4 proc. rocznego obrotu danego przedsiębiorcy.
 • Rozwiązanie problemu podwójnej jakości produktów konsumenckich: nowe zasady sprawią, że wprowadzanie do obrotu produktu rzekomo identycznego z produktem wprowadzonym w innych państwach członkowskich, jeśli w rzeczywistości produkty te mają znacząco odmienny skład lub cechy charakterystyczne, będzie uznawane za praktykę wprowadzająca w błąd.
 • Wzmocnione prawa konsumentów w Internecie: w przypadku zakupów przez Internet należy wyraźnie poinformować konsumentów o tym, czy kupują produkty lub usługi od przedsiębiorstwa czy też od osoby prywatnej, tak aby wiedzieli, z jakiej ochrony będą korzystać, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy. Konsument korzystający z wyszukiwarki internetowej będzie wyraźnie informowany o tym, które wyniki wyszukiwania zostały opłacone przez sprzedawcę. Zostanie również poinformowany o głównych parametrach określających kolejność wyników wyszukiwania.
Co dalej?

Wstępne porozumienie musi jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę.

Kontekst

Pakiet dotyczący nowego ładu dla konsumentów opiera się na tym, co Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera już osiągnęła w kwestii poprawy ochrony konsumentów.

W ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja Europejska zrealizowała szereg inicjatyw, aby dostosować przepisy w zakresie ochrony konsumentów do świata Internetu, na przykład przez zniesienie opłat roamingowych lub wyeliminowanie nieuzasadnionego blokowania geograficznego. Ponadto zmodernizowane rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów, przyjęte w 2017 r., przyczyni się do poprawy egzekwowania przepisów przez organy publiczne oraz do usprawnienia transgranicznej współpracy między organami ochrony konsumentów.

Pakiet dotyczący „nowego ładu” dla konsumentów składa się z dwóch wniosków dotyczących dyrektyw:
 
Więcej informacji:

Nowy ład dla konsumentów (EN): zobacz
Komunikat prasowy KE nt. nowego ładu dla konsumentów z 11.04.2018: zobacz
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...