Kalendarium informacji

Aktualności

rescEU: UE organizuje pierwszą flotę do gaszenia pożarów lasów z powietrza na nadchodzący sezon

 • BRWL /
 • 21-05-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: rescEU: UE organizuje pierwszą flotę do gaszenia pożarów lasów z powietrza na nadchodzący sezon Jako element przygotowań na ryzyko pożarów lasów w nadchodzącym sezonie letnim Komisja uruchamia dzisiaj pierwszą flotę powietrzną do walki z klęskami żywiołowymi w ramach nowego systemu rescEU. W początkowym okresie flota rescEU będzie się składała wstępnie z siedmiu samolotów gaśniczych i sześciu śmigłowców, ale Komisja współpracuje z uczestniczącymi krajami, by zwiększyć tę flotę w najbliższych tygodniach.
Przewodniczący Jean-Claude Juncker oświadczył: RescEU to konkretna odpowiedź, odpowiedź Europy, która ma pomóc wielu obywatelom UE dotkniętym klęskami żywiołowymi. Jako Europejczycy byliśmy wszyscy w szoku, widząc, jak wiele osób straciło w ostatnich latach życie na skutek pożarów lasów zbierających żniwo od Portugalii aż po Grecję. Europejska solidarność musi polegać na ochronie obywateli i wzajemnej pomocy w trudnych czasach. RescEU oferuje praktyczne rozwiązania i jest namacalnym wyrazem europejskiej solidarności.

Komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego, Christos Stylianides, dodał: Przy pożarach lasów decydują ułamki sekund. UE i jej państwa członkowskie połączyły swoje siły i urzeczywistniły rescEU w praktyce, aby ratować ludzkie życie i chronić obywateli. Dzięki rescEU dysponujemy dodatkową siecią bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Jestem bardzo dumny z tego, że nasza europejska flota do gaszenia pożarów lasów stanie się tego lata rzeczywistością. Chciałbym podziękować wszystkim uczestniczącym państwom, które przyczyniły się do powstania tej floty – dzięki temu jesteśmy przygotowani w najlepszy możliwy sposób na tegoroczny sezon pożarów.

Zasoby floty
 • Już pięć państw członkowskich UE, które w ostatnich latach często borykały się z pożarami lasów, oddało swoje samoloty i helikoptery do dyspozycji wstępnej floty rescEU na 2019 r.
 • Na początek flota ta będzie się składała z: dwóch samolotów z Chorwacji, jednego samolotu z Francji, dwóch samolotów z Włoch, dwóch samolotów z Hiszpanii i sześciu helikopterów ze Szwecji.
Środki przygotowawcze i monitorujące na nadchodzący sezon pożarów lasów

By jak najlepiej przygotować się na sezon pożarów lasów, Komisja Europejska oprócz utworzenia floty rescEU wzmacnia swoje zdolności w zakresie monitorowania i koordynacji.
 • Latem do Unijnego Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (Emergency Response Coordination Centre, ERCC) działającego 24 godziny na dobę dołączy zespół wsparcia przeciwpożarowego z udziałem ekspertów z państw członkowskich.
 • W okresie letnim ERCC będzie organizowało regularne wideokonferencje z państwami członkowskimi w celu wymiany informacji na temat zagrożenia pożarowego w całej Europie.
 • Do mapowania pożarów lasów będzie wykorzystywany system satelitarny unijnego programu Copernicus.
 • W ramach przygotowań na nadchodzący sezon pożarów lasów wszystkie państwa członkowskie UE oraz kraje partnerskie wzięły udział w dorocznym spotkaniu poświęconym temu problemowi, które odbyło się w Brukseli.
 • W minionych miesiącach przeprowadzono szereg ćwiczeń polowych w zakresie gaszenia pożarów lasów. Były wśród nich m.in. ćwiczenia MODEX w dziedzinie ochrony ludności i zwalczania pożarów lasów, które odbyły się w dniach 7–10 kwietnia 2019 r. na wyspie Cres (Chorwacja) z udziałem ekspertów i zespołów ratunkowych z różnych państw UE. Kolejne ćwiczenia odbyły się w Splicie (Chorwacja) oraz Aix-en-Provence (Francja).
Celem długoterminowym jest dodanie kolejnych zdolności i zasobów i tym samym dalsze wzmocnienie rezerwy rescEU.

Europę nawiedziły w ostatnich latach poważne klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka: pożary lasów, powodzie, huragany i trzęsienia ziemi, w których w 2018 r. śmierć poniosło ponad 100 osób. Aby obywatele będący w potrzebie byli lepiej chronieni, kolektywna zdolność Unii zarówno do zapobiegania katastrofom, które nawiedzają nasze społeczeństwa, jak i przygotowania się i reagowania na te katastrofy, jest od teraz dzięki systemowi rescEU znacznie wzmocniona.

Kontekst

Dlaczego utworzono rescEU? Unijny Mechanizm Ochrony Ludności był do tej pory oparty na systemie, w ramach którego UE koordynuje dobrowolne działania uczestniczących państw na rzecz państwa, które wystąpiło o pomoc. Oferty pomocy są koordynowane w europejskim Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego, które mieści się w Brukseli. Ekstremalne warunki pogodowe i pojawiające się nowe zagrożenia, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, spowodowały, że zdolności państw członkowskich do udzielania sobie wzajemnie pomocy osiągnęły swój maksymalny pułap, szczególnie w przypadkach, gdy ten sam rodzaj klęski żywiołowej nawiedza kilka państw członkowskich jednocześnie. W takich przypadkach, gdy odpowiednie środki są ograniczone lub niedostępne, UE nie posiadała rezerw zasobów pozwalających wspierać państwa członkowskie znajdujące się w potrzebie.
 
 
Więcej informacji:

Zestawienie informacji (EN): zobacz  
Pytania & odpowiedzi – UE, która chroni: wszedł w życie plan UE mający na celu wzmocnienie ochrony ludności (EN): zobacz
 
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...