Kalendarium informacji

Aktualności

Otwarte konsultacje w ramach przeglądu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T

 • BRWL /
 • 31-05-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Otwarte konsultacje w ramach przeglądu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T Do 17 lipca br. Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej prowadzi konsultacje publiczne dotyczące Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T. Konsultacje posłużą do przeprowadzenia rewizji TEN-T, w tym korytarzy sieci bazowej i komplementarnej, którą to rewizję zgodnie z rozporządzeniem z 2011 Komisja Europejska jest zobligowana przeprowadzić do 2023 r.
Polityka TEN-T jest kluczowa dla promowania swobodnego przepływu towarów, usług i obywateli w całej UE. Odgrywa ona zasadniczą rolę w zwiększaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej między wszystkimi państwami członkowskimi i ich regionami, jak również poza UE. Globalne przepływy transportowe zmieniają się pod względem wielkości i kierunku, a cały system transportowy przechodzi gruntowną transformację związaną z cyfryzacją oraz czystą, opartą na sieci i autonomiczną mobilnością. Wykorzystanie infrastruktury i jej efektywność, poprawa koncepcji mobilności oraz nowe aspekty społeczne w transporcie będą odgrywać kluczową rolę w tej transformacji; przy czym konieczna jest ściślejsza współpraca między państwami członkowskimi i wieloma innymi podmiotami – zarówno publicznymi, jak i prywatnymi.

Komisja dokona przeglądu wdrażania sieci bazowej, oceniając: zgodność z przepisami dotyczącymi TEN-T, postępy we wdrażaniu, zmiany w przepływach pasażerów i towarów, zmiany w krajowych inwestycjach w infrastrukturę transportową oraz konieczność wprowadzenia zmian.

Poprzez uruchomione konsultacje Komisja Europejska rozpoczyna  proces kompleksowego przeglądu, uwzględniający takie kwestie jak normy i wymogi infrastrukturalne, narzędzia wdrażania czy różne aspekty sieci kompleksowej, a także środki miękkie.

Do udziału w konsultacjach zaprasza się organizacje publiczne i prywatne a także osoby prywatne przykładowo: organy publiczne, zarządcy infrastruktury, operatorzy portów, portów lotniczych, terminali kolejowych, promotorzy projektów w dziedzinie infrastruktury i mobilności, przewoźnicy komercyjni, przedsiębiorstwa miejskiego i regionalnego transportu publicznego, spedytorzy i podmioty świadczące usługi logistyczne, dostawcy usług w zakresie mobilności, organizacje pozarządowe, ośrodki akademickie i naukowe etc.  

Udział w konsultacjach można wziąć do 17 lipca 2019 r. wypełniając kwestionariusz on-line dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

Więcej informacji:

Strona Komisji Europejskiej poświęcona konsultacjom ws. TEN-T: zobacz
Strona Komisji Europejskiej poświęcona TEN-T (EN): zobacz
Informacje KE o korytarzu Morze Północne-Bałtyk przebiegającym przez Lubuskie (EN): zobacz
Informacje KE o korytarzu Bałtyk - Adriatyk przebiegającym przez Lubuskie (EN): zobacz
 
 
Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji Komisji Europejskiej, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...