Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Staż w Parlamencie Europejskim: nabór trwa do 30 czerwca!

  • 05-06-2019
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Uwaga młodzi Lubuszanie! Chcesz zobaczyć, jak na co dzień funkcjonuje Parlament Europejski? Zgłoś się na staż, by zdobyć praktyczne doświadczenie w międzynarodowej, wielojęzycznej instytucji! Do 30 czerwca trwa nabór na staże, które będą realizowane w terminie  od 1 października 2019 do 28/29 lutego 2020.
Parlament Europejski to ważne forum debaty politycznej oraz podejmowania decyzji na poziomie UE. Posłowie do PE reprezentujący wszystkie państwa członkowskie są wybierani w bezpośrednich wyborach, by dbać o interesy obywateli Europy i demokratyczne funkcjonowanie pozostałych instytucji unijnych.

Aby zapewnić pełnoletnim absolwentom szkół wyższych możliwość kształcenia zawodowego oraz poznania specyfiki jego pracy, Parlament Europejski oferuje program staży im. Roberta Schumana.

O staż im. Roberta Schumana mogą ubiegać się osoby, które:
  • mają ukończone 18 lat;
  • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych;
  • spełniają wymogi językowe;
  • przedstawią aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
  • nie pracowały dłużej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub organie UE;
  • w okresie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu nie uczestniczyły w programie wizyt naukowych.
Aplikacje na staż im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim można składać na stronie  Parlamentu Europejskiego poświęconej stażom do 30 czerwca br. Obecnie przyjmowane są zgłoszenia na staże w Parlamencie na okres 1 października 2019 – 28/29 lutego 2020.

Więcej informacji:

Staże w Parlamencie Europejskim: zobacz
Strona PE poświęcona naborom na staże:  zobacz
Zaaplikuj na staż do 30 czerwca: zobacz
Często zadawane pytania (EN): zobacz 
Aktualności Parlamentu Europejskiego: zobacz
 
 
Źródło: Parlament Europejski, www.europarl.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389