Kalendarium informacji

Aktualności

Zgłoszenia do nagrody European Broadband Awards tylko do 28 czerwca!

 • BRWL /
 • 07-06-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Zgłoszenia do nagrody European Broadband Awards tylko do 28 czerwca! Przyznawana co roku przez Komisję Europejską nagroda - European Broadband Award – wyróżnia wybitne projekty w zakresie infrastruktury szerokopasmowej w Europie, które są realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do 28 czerwca do nagrody można zgłaszać projekty zakończone lub wdrożone w przynajmniej 65%, niezależnie od ich wielkości, lokalizacji i wykorzystywanej technologii.
Do udziału w konkursie kwalifikują się projekty UE zakończone lub zaawansowane (wdrożone w co najmniej 65%) wspierane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekty można zgłaszać w ramach pięciu kategorii:
 • Innovative models of financing, business and investment (Innowacyjne modele finansowania, przedsiębiorczości i inwestycji);
 • Cost reduction measures and co-investment (Działania mające na celu zmniejszenie kosztów i wspólne inwestowanie);
 • Demand generation and take-up of connectivity (Generowanie popytu i korzystanie z/upowszechnianie łączności);
 • Socio-economic impact in rural and remote areas (Oddziaływanie społeczno-gospodarcze na obszary wiejskie i oddalone);
 • Quality and affordability of services (Jakość i przystępność cenowa usług).
 
Termin składania wniosków upływa 28 czerwca 2019 r. o godz. 16:00 (CET).

Projekty będą oceniane i wybierane przez jury złożone z międzynarodowych ekspertów nominowanych przez Komisję Europejską. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni przez Komisarzy UE podczas ceremonii wręczenia nagród w dniu 2 grudnia 2019 r., a ich projekty zostaną zaprezentowane podczas Broadband Days w Brukseli.
 
 
Więcej informacji:

Informacje KE o European Broadband Award:  zobacz
Przewodnik dla wnioskodawców: zobacz
Formularz zgłoszeniowy: zobacz
 
 
Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...