Kalendarium informacji

Aktualności

Zgłoszenia do nagrody European Broadband Awards tylko do 28 czerwca!

 • BRWL /
 • 07-06-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Zgłoszenia do nagrody European Broadband Awards tylko do 28 czerwca! Przyznawana co roku przez Komisję Europejską nagroda - European Broadband Award – wyróżnia wybitne projekty w zakresie infrastruktury szerokopasmowej w Europie, które są realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do 28 czerwca do nagrody można zgłaszać projekty zakończone lub wdrożone w przynajmniej 65%, niezależnie od ich wielkości, lokalizacji i wykorzystywanej technologii.
Do udziału w konkursie kwalifikują się projekty UE zakończone lub zaawansowane (wdrożone w co najmniej 65%) wspierane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekty można zgłaszać w ramach pięciu kategorii:
 • Innovative models of financing, business and investment (Innowacyjne modele finansowania, przedsiębiorczości i inwestycji);
 • Cost reduction measures and co-investment (Działania mające na celu zmniejszenie kosztów i wspólne inwestowanie);
 • Demand generation and take-up of connectivity (Generowanie popytu i korzystanie z/upowszechnianie łączności);
 • Socio-economic impact in rural and remote areas (Oddziaływanie społeczno-gospodarcze na obszary wiejskie i oddalone);
 • Quality and affordability of services (Jakość i przystępność cenowa usług).
 
Termin składania wniosków upływa 28 czerwca 2019 r. o godz. 16:00 (CET).

Projekty będą oceniane i wybierane przez jury złożone z międzynarodowych ekspertów nominowanych przez Komisję Europejską. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni przez Komisarzy UE podczas ceremonii wręczenia nagród w dniu 2 grudnia 2019 r., a ich projekty zostaną zaprezentowane podczas Broadband Days w Brukseli.
 
 
Więcej informacji:

Informacje KE o European Broadband Award:  zobacz
Przewodnik dla wnioskodawców: zobacz
Formularz zgłoszeniowy: zobacz
 
 
Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...