Kalendarium informacji

Aktualności

Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego EKES-u w 2019 roku poświęcona wzmocnieniu pozycji kobiet i walce o równouprawnienie płci

 • BRWL /
 • 10-06-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego EKES-u w 2019 roku poświęcona wzmocnieniu pozycji kobiet i walce o równouprawnienie płci Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Tematem tego roku jest: Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i gospodarce. Całkowita nagroda - 50 tys. euro zostanie przyznana maksymalnie pięciu laureatom - za nowatorskie inicjatywy i projekty mające na celu walkę o równość szans dla kobiet i mężczyzn oraz ich równe traktowanie we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 września 2019 r. o godz. 10.00.
Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim. Zgłoszenia mogą również nadsyłać osoby indywidualne. Do udziału w konkursie można zgłaszać inicjatywy lub projekty, które już zostały zrealizowane lub które są w trakcie realizacji.

Całkowita kwota 50 tys. EUR zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 września 2019 r. o godz. 10.00, a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Brukseli.

EKES – który jest rzecznikiem europejskich związków zawodowych, organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców na szczeblu UE – wielokrotnie ostrzegał przed utrzymującą się segregacją płci i dyskryminacją na europejskich rynkach pracy i w europejskim społeczeństwie. 60 lat po tym, jak UE zobowiązała się w traktacie rzymskim do wyeliminowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, wciąż utrzymuje się ono na poziomie około 16%, przy czym w przypadku emerytur luka wynosi aż 38%.

Kobiety stanowią 51% ludności UE, lecz zaledwie 67% z nich pracuje. Stanowią one zaledwie 31% wszystkich przedsiębiorców. Ze względu na obowiązki pielęgnacyjne w domu częściej podejmują one pracę w niepełnym wymiarze godzin lub pracują na niepewnych warunkach i mniej zarabiają. Nadal nie są one w wystarczającym stopniu reprezentowane w politycznych i gospodarczych organach decyzyjnych takich jak zarządy spółek.

Stereotypy związane z płcią są obecne we wszystkich obszarach życia. Media często utrwalają role związane z płcią, stereotypy i normy, a nawet przedstawiają kobiety w poniżający sposób. W obliczu obserwowanego ostatnio pogorszenia sytuacji w zakresie praw kobiet w Europie oraz pesymistycznych prognoz, zgodnie z którymi osiągnięcie równego traktowania kobiet zajmie ponad sto lat, EKES wezwał niedawno do zobowiązania politycznego na rzecz osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn w Europie.

W tym roku EKES przyzna Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego za wybitne projekty i inicjatywy obejmujące co najmniej jedną z następujących kwestii:
 • zwalczanie stereotypów związanych z płcią, dyskryminacyjnych zachowań społecznych i uprzedzeń we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego, a także podnoszenie świadomości na ten temat;
 • uświadamianie konsekwencji stereotypów związanych z płcią powstałych w wyniku treści medialnych;
 • wsparcie udziału kobiet w zawodach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn, na przykład w sektorze STEM i ICT, oraz zwalczanie segregacji płci w edukacji;
 • zwalczanie zróżnicowania wynagrodzenia i emerytur ze względu na płeć;
 • promowanie przedsiębiorczości, równości w podejmowaniu decyzji, niezależności ekonomicznej i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym kobiet;
 • sprostanie szczególnym wyzwaniom stojącym przed kobietami w niekorzystnej sytuacji, takimi jak samotne matki, kobiety z niepełnosprawnością, migrantki, przedstawicielki mniejszości etnicznych lub pracownice o niskich kwalifikacjach.
Pełny opis wymogów oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej EKES.

O Nagrodzie Społeczeństwa Obywatelskiego

Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego, przyznawana już po raz jedenasty, ma doceniać i wspierać inicjatywy i dokonania organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub osób indywidualnych, które wniosły znaczący wkład w propagowanie wspólnych wartości sprzyjających spójności i integracji europejskiej. W 2018 r. nagroda dotyczyła tożsamości, wartości europejskich i dziedzictwa kulturowego w Europie.
 

Więcej informacji:

Informacje EKES o nagrodzie wraz z zasadami konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym: zobacz
Informacja prasowa EKES nt. Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2019 w języku polskim: zobacz
Aktualności EKES: zobacz
 
 
Źródło: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, www.eesc.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...