Kalendarium informacji

Aktualności

Granty na granty czyli jak zwiększyć szanse na wsparcie z Horyzontu 2020 dla polskich jednostek badawczych?

 • BRWL /
 • 11-06-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Granty na granty czyli jak zwiększyć szanse na wsparcie z Horyzontu 2020 dla polskich jednostek badawczych? Granty na granty to ministerialne przedsięwzięcie nakierowanie na wspieranie jednostek badawczych np. uczelni, instytutów naukowych i badawczych, w celu zwiększenia efektywności ubiegania się o granty z programów badawczych Unii Europejskiej np. Horyzont 2020.
Warunkiem udziału w prowadzonym naborze jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej, innego podmiotu przez nią upoważnionego albo Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (European Research Council), opublikowane w tzw. "Portalu uczestnika" w ramach wskazanych przez Ministerstwo programów badawczych UE bieżącej perspektywy finansowej 2014-2020.
 
Przedsięwzięcie "Granty na granty - promocja jakości III" przewiduje środki finansowe dla wnioskodawców, między innymi, w roli koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (do 30 tys. zł) w roli samodzielnego wnioskodawcy (do 20 tys. zł) czy też ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC (do 20 tys. zł).
 
Zainteresowane wsparciem "Granty na granty" jednostki mogą składać wnioski już od wczoraj (10 czerwca), nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.
Składanie wniosków odbywa się drogą elektroniczną poprzez Zintegrowany System Usług dla Nauki  - Obsługa Strumieni Finansowania.

Więcej informacji  na stronie BIP MNiSW: zobacz
 

Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.bip.nauka.gov.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...