Kalendarium informacji

Aktualności

Zaproszenie dla młodych wybranych w wyborach polityków do udziału w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2019

 • 13-06-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Zaproszenie dla młodych wybranych w wyborach polityków do udziału w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2019 Europejski Komitet Regionów zaprasza młodych polityków - wybranych do sprawowania mandatu na na szczeblu lokalnym lub regionalnym - do ubiegania się o możliwość aktywnego udziału w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, który odbędzie się w Brukseli w dniach 7-10 października 2019 r. Zgłoszenia można przesyłać do 28 czerwca wypełniając formularz on-line.
Czym jest Europejski Tydzień Regionów i Miast?

Europejski Tydzień Regionów i Miast (EWRC, dawniej "Open Days") to największe wydarzenie na szczeblu europejskim poświęcone tematyce polityki spójności, potencjału rozwojowego regionów i miast oraz roli władz lokalnych i regionalnych w tworzeniu polityk unijnych. Europejski Tydzień Regionów i Miast jest wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się co roku w I połowie października w Brukseli. Organizatorami wydarzenia są Europejski Komitet Regionów (KR) oraz Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO). Co roku w warsztatach, seminariach i debatach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast uczestniczy kilka tysięcy przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, pracowników administracji, różnego rodzaju instytucji, organizacji, uniwersytetów a nawet przedsiębiorców z całej Europy.

Program „Young elected politicians”

Europejski Komitet Regionów zaprasza młodych polityków, wybranych na szczeblu lokalnym lub regionalnym, do ubiegania się o możliwość aktywnego udziału w tegorocznej edycji „Tygodnia…” w dniach 7-10 października 2019 r. w Brukseli dzięki programowi „Young elected politicians”.

Młodzi politycy, którzy zostaną wybrani w drodze niniejszego naboru, podczas pobytu w Brukseli będą mogli nawiązać kontakty z innymi politykami na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym obecnymi na wydarzeniu, pozyskać informacje na temat programów UE dla miast i regionów oraz aktywnie uczestniczyć w odbywających się dyskusjach. Z myślą o uczestnikach programu, KR przygotował specjalnie im dedykowany program (dostępny tutaj).

Ponadto, KR zwróci koszty podróży uczestników programu do Brukseli oraz przyzna im zryczałtowany dodatek pobytowy w wysokości 269 euro (na cały pobyt).

Jak wziąć udział w programie i uczestniczyć w EWRC 2019 w Brukseli?

Aby wziąć udział w programie dla młodych polityków, kandydaci muszą spełnić następujące warunki:
 • muszą posiadać mandat polityka wybranego na szczeblu regionalnym lub lokalnym w państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 • nie mogą mieć więcej niż 40 lat w momencie pierwszego dnia „Tygodnia…” (7 października 2019 r.);
 • muszą wypełnić formularz on-line, rejestrując swoje zgłoszenie do udziału najpóźniej do dnia 28 czerwca 2019 r.
Pomimo, iż organizatorzy EWRC starają się zapewnić tłumaczenie seminariów i warsztatów na jak największą liczbę oficjalnych języków UE, nie mogą zagwarantować dostępności tłumaczenia na 24 języki na wszystkich sesjach, dlatego sugeruje się aby kandydaci posługiwali się językiem angielskim – językiem roboczym wydarzenia.

Uczestnicy programu „Young elected politicians” zostaną wybrani w oparciu o zasadę zapewnienia jak najlepszej równowagi między narodowością, reprezentacją regionalną i lokalną, przynależnością polityczną i płcią. KR wybierze kandydatów i a informację o wyborze przekaże w lipcu 2019 r.
 
 
Więcej informacji:

Europejki Komitet Regionów – informacja o naborze: zobacz
Formularz zgłoszeniowy on-line: zobacz
Specjalny program EWRC dla młodych polityków: zobacz
Strona Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019: zobacz
 

Źródło: na podstawie informacji Europejskiego Komitetu Regionów www.cor.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Kolejna możliwość... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Kolejna możliwość udziału w wydarzeniach UE w...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...