Kalendarium informacji

Aktualności

Zdrowy styl życia przynosi korzyści obywatelom UE

 • BRWL /
 • 25-06-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Zdrowy styl życia przynosi korzyści obywatelom UE Dwa lata po ogłoszenia wezwania z Tartu odnotowano znaczne postępy w promowaniu zdrowego stylu życia w całej UE.
W ramach wezwania z Tartu w sprawie zdrowego stylu życia Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Vytenis Andriukaitis, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności oraz Phil Hogan, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich złożyli 15 zobowiązań dotyczących promowania zdrowego stylu życia poprzez sport, żywność, innowacje i badania. Pierwsze wyniki wyraźnie pokazują, że od czasu ogłoszenia wezwania z Tartu Komisja wykorzystuje więcej środków oraz skuteczniej podnosi świadomość i szerzy wiedzę w zakresie przeciwdziałania niezdrowej diecie, otyłości czy brakowi aktywności fizycznej.

Dziś (24.06) ci sami trzej komisarze są odpowiedzialni za organizację wydarzenia w Brukseli, na którym omówione zostały wyniki wezwania z Tartu w sprawie zdrowego stylu życia oraz dalsze działania.

Komisarz Phil Hogan oświadczył: Dotychczasowe postępy są wyraźnym sygnałem świadczącym o tym, że współpraca może przynieść dobre rezultaty. Czy to w przypadku zrównoważonej diety, czy regularnej aktywności fizycznej – trzeba zrobić więcej, ale jestem przekonany, że jesteśmy na właściwej drodze.

Komisarz Vytenis Andriukaitis powiedział: Promując zdrowie, inwestujemy w naszą przyszłość. Wezwanie z Tartu jest dobrym przykładem na to, jak to robić we wszystkich obszarach polityki, łącząc zdrowie, badania i środowisko. Oby tak dalej.

Komisarz Tibor Navracsics stwierdził: W ciągu ostatnich dwóch lat zaczęliśmy wprowadzać zmiany, ale to zaledwie pierwszy krok. Musimy kontynuować współpracę i zintensyfikować wysiłki na rzecz promowania zdrowego stylu życia i wykorzystywania potencjału sportu, aby poprawiać dobrostan i budować wspólnotę.

Główne osiągnięcia to:
 • zwiększenie finansowania: W ciągu ostatnich dwóch lat stale zwiększano unijne fundusze na promowanie zdrowego stylu życia. Przykładowo budżet przeznaczony na wspieranie projektów promujących aktywność fizyczną w ramach rozdziału programu Erasmus+ dotyczącego sportu został niemal podwojony z 6 mln euro w 2017 r. do prawie 11 mln euro w 2019 r. W ramach polityki promocyjnej UE w roku 2019 na wsparcie kampanii na rzecz zdrowego odżywiania przeznaczono 8 mln euro. Ponadto w ramach trzeciego programu działań UE w dziedzinie zdrowia przeznaczono 6 mln euro na wspólne działania na rzecz wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie żywienia pomiędzy państwami europejskimi.
 • podniesienie świadomości: Unijny program dla szkół, dysponujący rocznym budżetem w wysokości 250 mln euro, wspiera dystrybucję owoców, warzyw i mleka w szkołach w całej UE oraz podnosi świadomość na temat korzyści płynących ze zdrowego odżywiania. W samym roku szkolnym 2017–18 udało się dotrzeć do ponad 20 mln dzieci. „Pakiet narzędzi dla nauczycieli” zawierający zbiór gotowych do użycia zasobów w zakresie nauczania i uczenia się również pomaga podnosić świadomość młodych Europejczyków na temat znaczenia żywności, środowiska i roli odgrywanej przez rolników w naszym społeczeństwie i gospodarce.
 • zwiększenie wiedzy: Współpraca z innymi unijnymi instytucjami oraz stałe wspieranie państw członkowskich i społeczeństwa obywatelskiego, np. poprzez gromadzenie, opracowywanie i wymianę najlepszych praktyk i dowodów, mają zasadnicze znaczenie dla promowania zdrowszego stylu życia. W ramach wezwania z Tartu Komisja Europejska opublikowała nowe zestawienia krajowe, opracowane wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia, zawierające informacje na temat poziomu aktywności fizycznej i polityki promocyjnej w Unii. Ich celem jest wspieranie strategii opartych na faktach oraz zapewnienie osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków polityki możliwości oparcia się na solidnych dowodach, by zachęcić większą liczbę osób do aktywności.
W trakcie dzisiejszego wydarzenia (24.06) trzej komisarze potwierdzili swoje zobowiązanie do promowania zdrowego stylu życia i zaapelują do kolejnej Komisji Europejskiej o kontynuowanie prac. Wydarzenie zwieńczyło podpisanie wspólnego oświadczenia oraz uroczystość wręczenia nagród za najlepsze praktyki w obszarze zdrowych i zrównoważonych systemów żywnościowych oraz zmniejszania śmiertelności w wyniku chorób niezakaźnych.

Kontekst

Wezwanie z Tartu w sprawie zdrowego stylu życia zostało ogłoszone podczas seminarium na temat zdrowego stylu życia zorganizowanego podczas inauguracji Europejskiego Tygodnia Sportu w 2017 r. w Tartu w Estonii. Komisarze Navracsics, Andriukaitis i Hogan podpisali wezwanie z Tartu w sprawie zapobiegania otyłości u dzieci, niezdrowej diety i braku aktywności fizycznej. Zawiera ono 15 zobowiązań dotyczących promowania zdrowego stylu życia, które łączą prace w wielu dziedzinach, takich jak sport, żywność, zdrowie, innowacje i badania. Poza wzmocnieniem współpracy między różnymi służbami Komisji, wezwanie z Tartu wysyła wyraźny sygnał dotyczący znaczenia zdrowego stylu życia oraz zachęca państwa członkowskie i społeczeństwo obywatelskie do wniesienia swojego wkładu.
 

Więcej informacji:

Ulotka (EN): zobacz
Zestawienie informacji (EN): zobacz 
Prozdrowotna aktywność fizyczna (EN): zobacz
Strona internetowa dotycząca odżywiania i aktywności fizycznej: zobacz
Platforma polityki zdrowotnej (EN): zobacz
Platforma Wiedzy na temat Promocji Zdrowia i Zapobiegania Chorobom (EN): zobacz
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Trzeci nabór inicjatywy... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Trzeci nabór inicjatywy WiFi4EU już 19 września...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...