Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów badań i innowacji programu Horyzont Europa

  • 05-07-2019
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Jakie są najpilniejsze wyzwania, którym powinny sprostać badania i innowacje finansowane przez UE? Jaki jest najważniejszy problem  – naukowy, technologiczny, gospodarczy, społeczny – który powinien zostać zaadresowany przez programy badawcze i innowacyjności UE? Komisja Europejska zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach odnośnie przyszłego programu badań i innowacji UE na lata 2021-2027 – Horyzont Europa. Opinie można przekazywać do 8 września br.
Komisja przygotowuje się do implementacji Horizon Europe - Horyzontu Europa, najbardziej ambitnego programu UE w zakresie badań i innowacji (2021 – 2027), którego planowany budżet ma wynieść 100 miliardów euro – poprzez proces wspólnego planowania. Proces ten ma ukształtować europejskie inwestycje w innowacje i badania na kolejne lata. Jako część tego procesu, Komisja uruchomiła konsultacje online.

Carlos Moedas, Komisarz do spraw Badań i Innowacji powiedział: „Nasza wspólna przyszłość w dużym stopniu zależy od tego jak efektywnie będziemy razem pracować w celu opracowania nowych technologii i innowacji. Jestem zadowolony widząc, że postępujemy zgodnie z tym co zapowiadaliśmy, teraz otwieramy konsultacje odnośnie Horyzontu Europa, w których reprezentowane będą wszystkie zainteresowane strony”.

Konsultacje zgromadzą opinie z całej Europy i poza niej. Otrzymane informacje zostaną wykorzystane do przygotowania „Planu Strategicznego” dla Horyzontu Europa, który następnie wytyczy kierunek programu prac i zaproszeń do składania wniosków na pierwsze cztery lata programu Horyzont Europa (2021-2024). Konsultacje mają na celu zbadać możliwości wywierania wpływu, rozpocząć dyskusję o programie i zainspirować nowe pomysły. Najważniejszym momentem dla procesu współtworzenia będą Europejskie Dni Badań i Innowacji w Brukseli od 24 do 26 września 2019 r.

Proces wspólnego projektowania zapewni, że Horyzont Europa będzie dotyczył najważniejszych kwestii, poprawi nasze życie codzienne i pomoże zmienić duże wyzwania społeczne w możliwości do innowacji i rozwiązań dla zrównoważonej przyszłości.

Komisja zaprasza wszystkich zainteresowanych przyszłymi priorytetami UE w zakresie innowacji i badań do wzięcia udziału w konsultacjach, które zakończą się 8 września br.

Swoją opinię można przekazać wypełniając kwestionariusz on-line dostępny na stronie Komisji Europejskiej: zobacz.

Kontekst:

Parlament Europejski i Rada doszły do politycznego porozumienia na temat Horyzontu Europa w kwietniu 2019, na podstawie którego Komisja rozpoczęła przygotowywania do realizacji programu, w tym poprzez proces projektowania strategicznego. Proces ten, skupi się szczególnie na drugim filarze: „Globalne Wyzwania i Europejska Konkurencyjność Przemysłu”, i zaprojektuje pierwszy „Plan Strategiczny Horyzontu Europa  na lata 2021 – 2024”. W planie zostaną określone główne czynniki polityczne, strategiczne priorytety polityczne oraz cele, które należy osiągnąć, zidentyfikowane zostaną także Misje oraz  Partnerstwa. Pierwszy „Plan Strategiczny Horizontu Europa” ma zostać zatwierdzony przez następną Komisję Europejską pod koniec 2019, z zastrzeżeniem porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021–2027 i związanych z nim przepisów horyzontalnych.
 
 
Więcej informacji:

Strona KE poświęcona konsultacjom nt. Horyzontu Europa: zobacz
Kwestionariusz on-line: zobacz
Europejskie Dni Badań i Innowacji (otwarta rejestracja): zobacz
Informacje o programie Horyzont Europa: zobacz
 

Źródło: na podstawie informacji KE www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389