Kalendarium informacji

Aktualności

Reakcja Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów na wybór nowej Przewodniczącej Komisji Europejskiej

 • BRWL /
 • 23-07-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Reakcja Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów na wybór nowej Przewodniczącej Komisji Europejskiej Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz wzywa nowo wybraną przewodniczącą Ursulę von der Leyen do kształtowania przyszłości UE wspólnie z miastami i regionami.
Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz przy okazji wyboru Ursuli von Leyen przez Parlament Europejski na przewodniczącą Komisji Europejskiej powiedział:
 
Pragnę pogratulować Ursuli von der Leyen z okazji jej wyboru na przewodniczącą . Europejski Komitet Regionów cieszy się, że przybędzie ona do tego zgromadzenia przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE, by przedstawić swój program dla Europy.
 
Konieczne są nowe sposoby działania w celu zwiększenia legitymacji i bliskości UE oraz poczucia odpowiedzialności za nią. Nowa Komisja powinna w pełni wspierać większy udział wszystkich szczebli sprawowania rządów w każdym etapie procesu decyzyjnego UE. Doceniam stanowisko nowo wybranej przewodniczącej, zgodnie z którym „system demokratyczny naszej Unii ma unikalny charakter, tworzą go bowiem wybrani bezpośrednio parlamentarzyści na szczeblu lokalnym, regionalnym i europejskim oraz wyłonieni w wyborach szefowie państw lub rządów”. Liczę na to, że zapoczątkuje ona nowe, skoordynowane działania na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, które pozwolą UE na osiągnięcie postępu społecznego i gospodarczego oraz na wypełnienie luki w stosunkach z jej obywatelami.
 
Jeśli chodzi o walkę z kryzysem klimatycznym i nierównościami społecznymi oraz sprawiedliwą transformację dla wszystkich, regiony i miasta odgrywają kluczową rolę w przekształcaniu obietnic w rzeczywistość . Dlatego też Europejski Komitet Regionów popiera silną politykę spójności dla wszystkich regionów. Tylko dzięki wielopoziomowej współpracy i zwiększeniu zdolności w zakresie inwestycji publicznych będziemy w stanie tworzyć sprawiedliwą i zrównoważoną Unię.
 
Większa frekwencja w wyborach europejskich w 2019 r. potwierdziła, że Europa ma znaczenie dla obywateli, w szczególności dla młodego pokolenia. Nadszedł czas, aby wykorzystać ten impuls do bardziej systematycznego zaangażowania Europejczyków nie tylko w kampanie wyborcze, w tym poprzez wspólny stały dialog obywatelski z udziałem władz lokalnych i regionalnych.
 
Kształtowanie przyszłości UE to wspólne zadanie i wspólna odpowiedzialność. Europejski Komitet Regionów oraz miasta i regiony UE są gotowe do udziału w „konferencji w sprawie przyszłości Europy”.
 
Z uwagi na stojące przed nami wyzwania i priorytety polityczne Europejski Komitet Regionów przedstawił już swoje oczekiwania i propozycje na lata 2019–2024 w planie działania i w rezolucji przyjętej w dniu 26 czerwca 2019 r. Komitet twierdzi, że aby UE odzyskała zaufanie obywateli i zajęła się głównymi aktualnymi wyzwaniami, decyzje i polityki UE muszą być kształtowane wspólnie i oparte na szczeblu lokalnym.
 
 
Więcej informacji:
 
Aktualności Europejskiego Komitetu Regionów: zobacz
 
 
Źródło: Europejski Komitet Regionów, www.cor.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...