Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Reakcja Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów na wybór nowej Przewodniczącej Komisji Europejskiej

  • 23-07-2019
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz wzywa nowo wybraną przewodniczącą Ursulę von der Leyen do kształtowania przyszłości UE wspólnie z miastami i regionami.
Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz przy okazji wyboru Ursuli von Leyen przez Parlament Europejski na przewodniczącą Komisji Europejskiej powiedział:
 
Pragnę pogratulować Ursuli von der Leyen z okazji jej wyboru na przewodniczącą . Europejski Komitet Regionów cieszy się, że przybędzie ona do tego zgromadzenia przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE, by przedstawić swój program dla Europy.
 
Konieczne są nowe sposoby działania w celu zwiększenia legitymacji i bliskości UE oraz poczucia odpowiedzialności za nią. Nowa Komisja powinna w pełni wspierać większy udział wszystkich szczebli sprawowania rządów w każdym etapie procesu decyzyjnego UE. Doceniam stanowisko nowo wybranej przewodniczącej, zgodnie z którym „system demokratyczny naszej Unii ma unikalny charakter, tworzą go bowiem wybrani bezpośrednio parlamentarzyści na szczeblu lokalnym, regionalnym i europejskim oraz wyłonieni w wyborach szefowie państw lub rządów”. Liczę na to, że zapoczątkuje ona nowe, skoordynowane działania na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, które pozwolą UE na osiągnięcie postępu społecznego i gospodarczego oraz na wypełnienie luki w stosunkach z jej obywatelami.
 
Jeśli chodzi o walkę z kryzysem klimatycznym i nierównościami społecznymi oraz sprawiedliwą transformację dla wszystkich, regiony i miasta odgrywają kluczową rolę w przekształcaniu obietnic w rzeczywistość . Dlatego też Europejski Komitet Regionów popiera silną politykę spójności dla wszystkich regionów. Tylko dzięki wielopoziomowej współpracy i zwiększeniu zdolności w zakresie inwestycji publicznych będziemy w stanie tworzyć sprawiedliwą i zrównoważoną Unię.
 
Większa frekwencja w wyborach europejskich w 2019 r. potwierdziła, że Europa ma znaczenie dla obywateli, w szczególności dla młodego pokolenia. Nadszedł czas, aby wykorzystać ten impuls do bardziej systematycznego zaangażowania Europejczyków nie tylko w kampanie wyborcze, w tym poprzez wspólny stały dialog obywatelski z udziałem władz lokalnych i regionalnych.
 
Kształtowanie przyszłości UE to wspólne zadanie i wspólna odpowiedzialność. Europejski Komitet Regionów oraz miasta i regiony UE są gotowe do udziału w „konferencji w sprawie przyszłości Europy”.
 
Z uwagi na stojące przed nami wyzwania i priorytety polityczne Europejski Komitet Regionów przedstawił już swoje oczekiwania i propozycje na lata 2019–2024 w planie działania i w rezolucji przyjętej w dniu 26 czerwca 2019 r. Komitet twierdzi, że aby UE odzyskała zaufanie obywateli i zajęła się głównymi aktualnymi wyzwaniami, decyzje i polityki UE muszą być kształtowane wspólnie i oparte na szczeblu lokalnym.
 
 
Więcej informacji:
 
Aktualności Europejskiego Komitetu Regionów: zobacz
 
 
Źródło: Europejski Komitet Regionów, www.cor.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389