Kalendarium informacji

Aktualności

Standardowe badanie Eurobarometr z wiosny 2019

 • BRWL /
 • 07-08-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Standardowe badanie Eurobarometr z wiosny 2019 Opublikowane 5 sierpnia nowe badanie Eurobarometr pokazuje wyraźny wzrost pozytywnego postrzegania Unii Europejskiej przez obywateli we wszystkich dziedzinach – od gospodarki po stan demokracji. Są to najlepsze wyniki od czasu badania Eurobarometr z czerwca 2014 r., które przeprowadzono, zanim Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera rozpoczęła urzędowanie.
Ostatnie standardowe badanie Eurobarometr przeprowadzono po wyborach europejskich między 7 czerwca a 1 lipca 2019 r. we wszystkich 28 państwach UE i pięciu krajach kandydujących. Najważniejsze wnioski, jakie płyną z badania, to rekordowo wysoki poziom poparcia dla euro oraz zmiana klimatu jako drugie największe – po imigracji – źródło obaw w skali UE.

1. Zaufanie i optymizm co do przyszłości na najwyższym poziomie od 2014 r.

Zaufanie do UE kształtuje się na najwyższym poziomie od 2014 r. i jest większe niż zaufanie do rządów krajowych czy parlamentów narodowych. Zaufanie do UE wzrosło w 20 państwach członkowskich, przy czym największy wskaźnik zaufania odnotowano na Litwie (72 proc.), w Danii (68 proc.) i Estonii (60 proc.). Ponadto ponad połowa respondentów „zwykle ufa” UE w Luksemburgu (59 proc.), Finlandii (58 proc.), Portugali (57 proc.), na Malcie i w Szwecji (w obu krajach 56 proc.), w Bułgarii i na Węgrzech (w obu krajach 55 proc.), w Irlandii, Polsce, Holandii i na Cyprze (we wszystkich tych krajach 54 proc.), w Rumunii i Austrii (w obu krajach 52 proc.) oraz na Łotwie i w Belgii (w obu krajach 51 proc.).

Od czasu ostatniego standardowego badania Eurobarometr z jesieni 2018 r. odsetek respondentów, którzy pozytywnie postrzegają UE, (45 proc.) wzrósł w 23 państwach członkowskich UE, przy czym największy wzrost odnotowano na Cyprze (47 proc., +11), Węgrzech (52 proc., +9), w Grecji (33 proc., +8), Rumunii (60 proc., +8) oraz Portugalii (60 proc., +7). Od jesieni 2018 r. wskaźnik ten wzrósł o dwa punkty procentowe (+10 od wiosny 2014 r.), osiągając najwyższy od 10 lat poziom. 37 proc. (+1, w porównaniu z jesienią 2018 r.) respondentów neutralnie postrzega UE, natomiast mniej niż jedna piąta ma negatywny obraz UE (17 proc., -3), co stanowi najniższy wynik od 10 lat.

Większość Europejczyków wyraża optymizm co do przyszłości UE (61 proc., +3 punkty procentowe), a zaledwie 34 proc. (-3) jest w tym względzie pesymistami. Optymizm jest najwyższy w Irlandii (85 proc.), Danii (79 proc.), na Litwie (76 proc.) i w Polsce (74 proc.). Na drugim krańcu skali optymizm jest mniej wyraźny w Zjednoczonym Królestwie (47 proc. wobec 46 proc.) i we Francji (50 proc. wobec 45 proc.).

55 proc. Europejczyków jest zadowolonych ze sposobu funkcjonowania demokracji w UE – jest to najwyższy wynik od jesieni 2004 r. (+5 punktów procentowych od jesieni 2018 r.; +11 od wiosny 2014 r.), natomiast liczba „niezadowolonych” zmalała o pięć punktów procentowych, do 36 proc.

Większość Europejczyków zgadza się ze stwierdzeniem, że „ich głos liczy się w UE”. Średnia dla UE-28 osiągnęła poziom 56 proc. (+7 punktów procentowych od jesieni 2018 r.; +11 od wiosny 2018 r.; +14 od wiosny 2014 r.), przy czym najwyższe wyniki zanotowano w Szwecji (86 proc.), Danii (81 proc.) i Holandii (76 proc.).

2. Rekordowo wysokie poparcie dla euro

Poparcie dla unii gospodarczej i walutowej oraz dla euro osiągnęło rekordowy poziom – ponad trzy czwarte respondentów (76 proc., +1 punkt procentowy; +9 od wiosny 2014 r.) ze strefy euro opowiada się za jedną walutą UE. W całej Unii poparcie dla euro pozostaje na stabilnym poziomie i wynosi 62 proc.

Przeważają pozytywne opinie na temat sytuacji gospodarek krajowych (49 proc. respondentów ocenia sytuację jako „dobrą”, natomiast 47 proc. – jako „złą”). Większość respondentów w 17 państwach członkowskich UE (16 wiosną 2018 r.) uważa, że kondycja gospodarki krajowej jest „dobra”. Najwyższy odsetek pozytywnych odpowiedzi odnotowano w Luksemburgu (94 proc.), Danii (91 proc.) i Holandii (90 proc.). Najniższy odsetek odnotowano natomiast w Grecji (7 proc.), Chorwacji i Bułgarii (w obu tych krajach 20 proc.), we Włoszech (22 proc.), w Hiszpanii (26 proc.) i we Francji (29 proc.).

3. Obywatelstwo Unii i swobodny przepływ postrzegane jako najważniejsze osiągnięcia UE

We wszystkich 28 państwach członkowskich ponad połowa respondentów czuje się obywatelami Unii. W całej UE takie przekonanie wyraża 73 proc. obywateli (+ 2 punkty procentowe od jesieni 2018 r.), natomiast na poziomie krajowym wskaźnik ten wynosi od 93 proc. w Luksemburgu, 88 proc. w Niemczech, 87 proc. w Hiszpanii do 57 proc. w Grecji i we Włoszech oraz 52 proc. w Bułgarii.

Zdecydowana większość obywateli Unii popiera „swobodny przepływ obywateli Unii, którzy mogą mieszkać, pracować, studiować i prowadzić działalność gospodarczą w dowolnym miejscu w UE” (81 proc., -2 punkty procentowe od jesieni 2018 r.), a w każdym państwie członkowskim UE pogląd ten podziela ponad dwie trzecie respondentów – najwięcej na Litwie (94 proc.), najmniej we Włoszech i w Zjednoczonym Królestwie (68 proc. w obu tych krajach).

4. Największe obawy w skali UE i na poziomie krajowym: zmiana klimatu i środowisko zyskują na znaczeniu

Największe obawy na szczeblu UE nadal budzi imigracja (34 proc. wskazań), pomimo wyraźnego spadku (-6 punktów procentowych od jesieni 2018 r.). Zmiana klimatu, która jesienią 2018 r. znalazła się na piątym miejscu, odnotowała znaczny wzrost (+6 od jesieni 2018 r.) i jest obecnie drugim najważniejszym źródłem obaw. Trzy źródła obaw uzyskały identyczny wynik: sytuacja gospodarcza (18 proc., bez zmian), stan finansów publicznych państw członkowskich (18 proc., -1) i terroryzm (18 proc., -2), a w dalszej kolejności środowisko, które stanowi największy powód do niepokoju dla 13 proc. respondentów (wzrost o cztery punkty procentowe).

Bezrobocie, które obecnie zajmuje siódme miejsce na szczeblu UE (12 proc.), pozostaje głównym źródłem obaw na poziomie krajowym (21 proc., -2 punkty procentowe) wraz z rosnącymi cenami/inflacją/kosztami życia (21 proc., bez zmian) oraz opieką zdrowotną i zabezpieczeniem społecznym (21 proc., +1). Tuż za nimi plasują się kwestie związane ze środowiskiem, klimatem i energią, w przypadku których odnotowano silny wzrost (20 proc., +6). Po raz pierwszy od wiosny 2014 r. z pierwszej trójki największych obaw na poziomie krajowym wypadła imigracja (17 proc. wzmianek, -4 punkty procentowe od jesieni 2018 r. i -19 od wiosny 2015 r.) Sytuacja gospodarcza znajduje się na szóstym miejscu (16 proc., +1).

Kontekst

Standardowe badanie Eurobarometr z wiosny 2019 r. (EB 91) przeprowadzono w formie bezpośrednich wywiadów między 7 czerwca a 1 lipca 2019 r. w 28 państwach członkowskich UE oraz w krajach kandydujących[1]. Między 7 a 25 czerwca 2019 r. w państwach członkowskich UE-28 przeprowadzono 27 464 wywiady.

Więcej informacji:

Standardowe badanie Eurobarometr 91 (EN): zobacz
 
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...