Kalendarium informacji

Aktualności

Nabór wniosków w programie Europa dla obywateli na projekty społeczeństwa obywatelskiego

 • BRWL /
 • 09-08-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Nabór wniosków w programie Europa dla obywateli na projekty społeczeństwa obywatelskiego Do 1 września można składać wnioski projektowe w ramach programu Europa dla obywateli na projekty społeczeństwa obywatelskiego. Uwaga! Nabór na działanie 2.3, które wspiera projekty realizowane przez międzynarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące obywateli w działania, jest organizowany tylko raz w roku.
Program: Europa dla obywateli
Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Działanie 2.3: Projektu społeczeństwa obywatelskiego
Termin składania wniosków: 1 września 2019

Celem projektów ma być aktywne włączenie obywateli o zróżnicowanych poglądach w kształtowanie polityk Unii Europejskiej w dziedzinach związanych z celami programu i jego priorytetami rocznymi. Może się to odbywać na wszystkich etapach, z udziałem wszystkich instytucjonalnych partnerów w dyskusji, i obejmować działania związane zarówno z opracowaniem i przygotowaniem konkretnych inicjatyw, praktycznych rozwiązań i propozycji działań, jak i zapewnianiem informacji zwrotnej i negocjowaniem wniosków dotyczących polityk unijnych. Projekty powinny angażować jak najszerszą i liczna grupę obywateli i rozwijać ich międzynarodową współpracę.

Projekty w ramach Działania 2.3. powinny nawiązywać do priorytetów rocznych programu, promować solidarność i pracę na rzecz innych, zaangażowanie społeczne i wolontariat; ponadto ich obowiązkowymi elementami muszą być co najmniej dwa spośród następujących rodzajów działań:
 • promowanie zaangażowania społecznego i solidarności,
 • gromadzenie opinii,
 • wolontariat.
Wnioskodawcami mogą być organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, oraz instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze.

Partnerami w projekcie mogą być z kolei: samorządy terytorialne/władze regionalne, organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze, Komitety i sieci miast partnerskich.

W projekcie muszą prać udział organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów, w których co najmniej dwa są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Okres kwalifikowalności: Rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 marca do 31 sierpnia roku następującego po upływie terminu składania wniosku. Maksymalny czas trwania projektu to 18 miesięcy.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, wystaw, warsztatów itp.) oraz liczby osób i krajów w nich uczestniczących (więcej informacji o ryczałtach: tutaj).
 
 
Więcej informacji:

Działanie 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego: zobacz
Jak złożyć wniosek w programie Europa dla obywateli? : zobacz
Punkt kontaktowy programu Europa dla obywateli w Polsce: zobacz
 
 
Źródło: Punkt kontaktowy programu Europa dla obywateli w Polsce http://europadlaobywateli.pl
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...