Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Główne osiągnięcia polityki spójności w latach 2014-2020

  • 22-10-2019
  • Autor: KE DG REGIO
  • drukuj
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej na temat głównych osiągnięć polityki spójności w latach 2014-2020.
Informacja przygotowana przez DG REGIO obrazuje postępy w realizacji poszczególnych celów inwestycyjnych w ramach trzech grup tematycznych – Inteligentnej, Zrównoważonej i Sprzyjającej włączeniu społecznemu Europy – w oparciu o dane pochodzące z poszczególnych państw członkowskich.

Cele i osiągnięcia zostały umieszczone w szerszym kontekście, a wykresy oparte na #ESIFOpenData zostaną zaktualizowane w grudniu tego roku, aby odzwierciedlać najnowsze dostępne dane.
 
 
Więcej informacji:

Główne osiągnięcia polityki spójności w latach 2014-2020: zobacz
Portal otwartych danych Cohesion Data: zobacz
Aktualności DG REGIO: zobacz
 
Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej DG REGIO  www.ec.europa.eu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389