Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

30 lat Konwencji o prawach dziecka - konferencja Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski organizuje konferencję na wysokim szczeblu 20 listopada z okazji 30-tej rocznicy Konwencji o prawach dziecka Konferencja poświęcona będzie postępom jakie poczyniono w ciągu ostatnich trzech dekad i refleksjom nad wyzwaniami jakie zglobalizowany i cyfrowy świat stawia przed nowymi pokoleniami.
 
W konferencji wezmą udział belgijska królowa Matylda, honorowa Prezes belgijskiego UNICEF-u, a także David Sassoli, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, oraz Ursula von der Leyen, Przewdonicząca-elekt Komisji Europejskiej.

Konferencja upamiętnia również 60-tą rocznicę Deklaracji praw dziecka Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Delegaci omówią prawo dzieci do życia i rozwoju oraz prawo dzieci do marzeń.

Ochrona i promowanie praw dziecka

Parlament Europejski jest zaangażowany w ochronę i promowanie praw dzieci, nie tylko w Europie, ale na całym świecie.

Konwencja o prawach dziecka

Konwencja o prawach dziecka (CRC) dąży do zapewnienia lepszego wdrażania praw dzieci na całym świecie. Zainspirowała UE i jej państwa członkowskie do zmiany przepisów, polityk i praktyk mających na celu ochronę i promowanie praw dzieci, niezależnie od ich obywatelstwa lub statusu pobytu.
 
Więcej informacji:

Program konferencji(EN): zobacz
Rejestracja (dorośli) (EN): zobacz
Rejestracja (nieletni) (EN): zobacz
Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie: zobacz
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie ochrony migrujących dzieci: zobacz
Dorobek prawny UE i dokumenty dot. praw dziecka (EN): zobacz
 
 
Źródło: Parlament Europejski, www.europarl.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389