Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Publiczne konsultacje nt. przyszłych europejskich partnerstw w zakresie badań i innowacji tylko do 6 listopada

 • 28-10-2019
 • Autor: BRWL
 • drukuj
Przypominamy, iż konsultacje Komisji Europejskiej odnośnie jej sposobów najefektywniejszego wspierania  zaproponowanych 12 zinstytucjonalizowanych partnerstw w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji zostaną zamknięte 6 listopada 2019 r. To już ostatni moment na przekazanie opinii odnośnie zapotrzebowania partnerstw tematycznych.
Prowadzone przez Komisję Europejską równoległe konsultacje dotyczą 12 partnerstw obejmujących następującą tematykę:
 • Partnerstwo badawcze UE-Afryka w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez zwalczanie chorób zakaźnych (EU-Africa research partnership on health security to tackle infectious diseases): zobacz
 • Innowacyjna inicjatywa zdrowotna (Innovative Health Initiative): zobacz
 • Kluczowe technologie cyfrowe (Key Digital Technologies): zobacz 
 • Inteligentne sieci i usługi (Smart Networks and Services): zobacz 
 • Metrologia europejska (European Metrology): zobacz 
 • Przekształcenie europejskiego systemu kolei (Transforming Europe's rail system): zobacz 
 • Zintegrowane zarządzanie ruchem lotniczym (Integrated Air Traffic Management): zobacz
 • Czyste lotnictwo (Clean Aviation): zobacz 
 • Europa oparta na odnawialnych produktach pochodzenia biologicznego (Circular bio-based Europe): zobacz 
 • Czysty wodór (Clean Hydrogen): zobacz 
 • Bezpieczny i zautomatyzowany transport drogowy (Safe and Automated Road Transport): zobacz
 • Innowacyjne MŚP (Innovative SMEs): zobacz  
 
Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu oraz Krajowego Punktu Kotaktowego Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389