Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Kto zostanie nowym Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich?

Pięcioro Kandydatów zaprezentuje swoje priorytety 3 grudnia podczas publicznego wysłuchania przed parlamentarną Komisją Petycji. Następnie Posłowie wybiorą nowego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na lata 2019-2024 podczas grudniowej sesji plenarnej.
Na początku każdej swojej kadencji, Parlament Europejski wybiera Rzecznika Praw Obywatelskich na następne pięć lat. Pięcioro kandydatów ubiegających się o to stanowisko ogłoszono 23 października podczas sesji plenarnej w Strasburgu. Są to (w porządku alfabetycznym):
  • Giuseppe Fortunato, obecny rzecznik praw obywatelskich włoskiego regionu Kampania
  • Julia Laffranque z Estonii, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
  • Nils Muižnieks z Łotwy, były komisarz Rady Europy ds. praw człowieka
  • Emily O’Reilly, obecna Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich i była Krajowa Rzecznik Praw Obywatelskich Irlandii
  • Cecilia Wikström, była posłanka do Parlamentu Europejskiego ze Szwecji
Procedura wyboru

Aby móc ubiegać się o to stanowisko, kandydaci musieli udowodnić, że posiadają kompetencje i doświadczenie niezbędne do sprawowania urzędu oraz uzyskać poparcie co najmniej 40 posłów do PE z co najmniej dwóch państw członkowskich.

Kandydaci zaprezentują swoje priorytety 3 grudnia podczas publicznego wysłuchania przed parlamentarną Komisją Petycji. Parlament planuje wybrać Rzecznika poprzez tajne głosowanie podczas grudniowej sesji plenarnej w Strasburgu.

Harmonogram
 
  • 30 sierpnia 2019 r.: publikacja zaproszenia do zgłaszania kandydatur w Dzienniku Urzędowym.
  • 30 września 2019 r.: ostateczny termin zgłaszania kandydatur.
  • 23 października 2019 r.: przewodniczący PE na posiedzeniu plenarnym ogłosił listę dopuszczonych kandydatów.
  • 3 grudnia 2019 r.: publiczne wysłuchania kandydatów przez Komisję Petycji.
  • Między 16 a 19 grudnia 2019 r .: głosowanie podczas sesji plenarnej Parlamentu w Strasburgu.
O Europejskim Rzeczniku Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi składane przez obywateli, osoby mieszkające w UE i organizacje z siedzibą w UE dotyczące niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji lub innych organów UE. Niewłaściwe administrowanie to np. nieuczciwe postępowanie, dyskryminacja, niepotrzebne opóźnienia czy nieprawidłowe procedury.

Biuro rzecznika może również wszczynać dochodzenia z własnej inicjatywy. Co roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z przeprowadzonych dochodzeń.
 
 
Więcej informacji:

O Europejskim Rzeczniku Praw Obywatelskich: zobacz
Nota tematyczna: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: zobacz
Komunikat prasowy o ogłoszeniu 5 kandydatów (EN): zobacz
Strona internetowa Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich: zobacz
 
 
Źródło: Parlament Europejski, www.europarl.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389