Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Podatek od przedsiębiorstw: PE chce odpowiedzi na unikanie opodatkowania przez korporacje

Obywatele oczekują od UE działań zapewniających, że międzynarodowe korporacje płacą sprawiedliwe podatki na jej terenie, powiedzieli posłowie podczas debaty plenarnej 16 grudnia.
 
Dyskusja skupiła się na międzynarodowych wysiłkach pod auspicjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w kierunku unowocześnienia przepisów o podatkach od przedsiębiorstw, aby nadążyć za wyzwaniami stawianymi przez globalizację i rewolucję cyfrową. Posłowie zagłosują nad rezolucją w środę 18 grudnia.

Modernizacja podatków

Nie trzeba już budować fabryk, zatrudniać pracowników ani nawet transportować towarów za granicę, aby zarabiać pieniądze w danym kraju, ponieważ duże firmy coraz częściej polegają na cyfrowych modelach biznesowych. Jednak obecne zasady opodatkowania przedsiębiorstw nakładają na firmy obowiązek płacenia podatków w danym kraju tylko wtedy, gdy są tam fizycznie obecne.

Ponadto, duże firmy często mają liczne filie i mogą przekierować dochody do miejsc o najniższych stawkach podatkowych. To z kolei zachęca kraje do oferowania korporacjom korzystniejszych warunków podatkowych, co pozbawia inne kraje dochodów z podatków.

Obecnie, 135 krajów negocjuje w ramach OECD rozwiązanie problemów dotyczących opodatkowania firm bez fizycznej obecności oraz ustalenie minimalnej stawki podatkowej, aby zapobiec szkodliwej konkurencji podatkowej.

Sprawiedliwość podatkowa

Podczas debaty, wielu posłów do PE wyraziło pogląd, że zapewnienie płacenia odpowiednich podatków przez korporacje to kwestia sprawiedliwości. „Podczas gdy obywatele, konsumenci i małe firmy płacą swoją część przy efektywnych stawkach podatkowych wynoszących 40% lub więcej, wiele dużych międzynarodowych korporacji tego nie robi” powiedziała Irene Tinagli (S&D, Włochy) przewodnicząca parlamentarnej Komisji Spraw Gospodarczych.

Podkreśliła, że według badań, 40% zysków dużych firm jest przekierowywanych do rajów podatkowych. „Obecny międzynarodowy system podatkowy (...) zwiększa nierówności i nakłada większość obciążeń podatkowych na mniej mobilnych podatników - pracowników i konsumentów. To po prostu niesprawiedliwe” powiedziała.

Luis Garicano (Renew Europe, Hiszpania) zacytował dane pokazujące, że firma Apple zapłaciła 4 milionów euro podatku w Hiszpanii od rocznego dochodu w wysokości 320 milionów euro, a firma Netflix tylko 3 140 euro. „Jak mamy finansować nasze państwa opiekuńcze jeśli ci, co zarabiają więcej, nie dokładają się do ich utrzymania?” zapytał. „Stoimy w obliczu tych wyzwań uzbrojeni w przepisy z XIX wieku” dodał.

Szukanie rozwiązań na szczeblu międzynarodowym

„Gdy mówimy o gospodarce cyfrowej, mówimy o międzynarodowych wyzwaniach. Musimy zatem pracować nad tymi wyzwaniami na szczeblu międzynarodowym” podkreślił Markus Ferber (EPL, Niemcy). Zwrócił także uwagę, że UE powinna uporządkować własne sprawy. „Powinniśmy rozwiązać własne, wewnątrzunijne problemy [...], musimy położyć kres naszym własnym rajom podatkowym” powiedział.

Komisarz ds. Gospodarki Paolo Gentiloni powiedział, że UE jest zdecydowana dojść do międzynarodowego porozumienia w tej sprawie i zapewnił posłów, że Komisja Europejska jest gotowa do działania w każdym przypadku. „Jeśli do 2020 r. na szczeblu międzynarodowym nie zostanie osiągnięte porozumienie lub będzie ono ograniczone, jest jasne jak słońce, że nadal będą istnieć silne przesłanki do działania na szczeblu UE i że Komisja będzie działać na tej podstawie” powiedział.
 
 
Więcej informacji:

Nagranie debaty plenarnej Parlamentu Europejskiego: zobacz
Projekt rezolucji: zobacz
OECD w sprawie unikania opodatkowania (EN): zobacz 
Aktualności Parlamentu Europejskiego: zobacz 
 

Źródło: Parlament Europejski, www.europarl.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389