Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Zaangażowanie obywateli w dobre zarządzanie polityką spójności

  • 09-01-2020
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej zaprasza do udziału w konferencji wysokiego szczebla „Engaging citizens for good governance in Cohesion Policy”, która odbędzie się w Brukseli  6. lutego. Odbiorcami wydarzenia się politycy, decydenci, władze krajowe, regionalne i lokalne, organizacje pozarządowe, praktycy i środowiska akademickie.
Konferencja Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO) odbędzie się 6 lutego 2020 r. w Brukseli w centrum konferencyjnym „The Square”.

Celem wydarzenia będzie omówienie sposobów bardziej aktywnego i bezpośredniego zaangażowania się głównych aktorów rozwoju regionalnego, w proces związany z finansowaniem, programowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i ewaluacją Polityki Spójności. Podczas wydarzenia podjęta zostanie próba odpowiedzenia na takie kluczowe pytania jak:
  • w jaki sposób obywatele i społeczeństwo obywatelskie mogą przyczynić się do dobrego zarządzania w ramach polityki spójności UE?
  • jak zbliżyć politykę spójności do obywateli?
  • jakie są doświadczenia ze współpracy między władzami i obywatelami w całej Europie?
DG REGIO przygotowało także krótki dokument wprowadzający do dyskusji, który można pobrać ze strony internetowej Dyrekcji (pobierz pdf).

Konferencja wysokiego szczebla pod przewodnictwem politycznym i w obecności Komisarz UE ds. Spójności i Reform Elisy Ferreiry skierowana jest do polityków i decydentów, władz krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji pozarządowych, praktyków i środowiska akademickich.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale obowiązuje uprzednia rejestracja. Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim.

Więcej informacji o wydarzeniu wraz z projektem programu oraz formularzem rejestracyjnym jest dostępnych na stronie DG REGIO: zobacz
 
 
 
Źródło: logo- Komisja Europejska, DG REGIO  https://ec.europa.eu/regional_policy/

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389