Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

eTranslation: unijne narzędzie tłumaczenia maszynowego już dostępne dla MŚP

Przygotowane przez Komisję Europejską narzędzie tłumaczenia automatycznego eTranslation zostało udostępnione bezpłatnie wszystkim europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP).
Od 25 marca MŚP mogą korzystać z narzędzia eTranslation podczas tłumaczenia dokumentów lub zwykłego tekstu na jeden z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej oraz na islandzki, norweski i rosyjski i z tych języków. Usługa jest bezpłatna oraz gwarantuje zachowanie poufności i zabezpieczenie wszystkich przetłumaczonych danych.

Narzędzie eTranslation przygotowała Komisja Europejska. Ufa mu i korzysta z niego publiczna administracja europejska i krajowa, w tym Europejski Komitet Regionów, który oferuje użytkownikom swojej strony internetowej możliwość maszynowego przetłumaczenia wiadomości i informacji o wydarzeniach niedostępnych w ich języku. KR jako pierwsza instytucja UE udostępnił to narzędzie na swojej stronie internetowej.

Ponieważ tłumaczenie maszynowe odbywa się bez udziału czynnika ludzkiego, jakość i dokładność mogą się znacznie różnić w poszczególnych tekstach i w różnych kombinacjach językowych. Niemniej daje ono dość dobry ogólny ogląd treści.

Komitet zachęca do wypróbowania tłumaczenia maszynowego na stronie KR-u (należy wybrać fragment niedostępny w pożądanym języku i nacisnąć na tłumaczenie maszynowe), prosi również aby zapoznać się z informacjami na temat polityki językowej na stronie internetowej KR-u.
 
 
Więcej informacji:

Narzędzie eTransaltion dla europejskich firm: zobacz
 

Źródło: Europejski Komitet Regionów, www.cor.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389