Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Wrześniowa sesja Parlamentu Europejskiego

Na wrześniowej sesji plenarnej posłowie dokonają przeglądu stanu UE z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przyjmą stanowisko w sprawie źródeł dochodów budżetu UE.
Debata o stanie UE

W środę, Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawi posłom przegląd działań UE w walce z COVID-19 oraz w innych kluczowych kwestiach, a także priorytety na następne 12 miesięcy. Po jej orędziu nastąpi debata z posłami.

Źródła dochodów wieloletniego budżetu UE

W środę posłowie określą, skąd spodziewają się źródeł finansowania programów UE przez kolejne siedem lat - chcą nowych zasobów własnych UE do finansowania wieloletniego budżetu UE  i do pomocy w spłacie pieniędzy, które UE zamierza pożyczyć na wsparcie ożywienia gospodarczego. Parlament zastosował przyspieszoną procedurę w tej kwestii, aby umożliwić Radzie podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie uruchomienia planu odbudowy tak szybko, jak to możliwe.

Mechanizm Ochrony Ludności

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności odegrał ważną rolę w walce z kryzysem koronawirusowym. Parlament w środę zagłosuje nad propozycją wzmocnienia go, aby był jeszcze bardziej przydatny.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Eurodeputowani zagłosują za utworzeniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby pomóc regionom zależnym od paliw kopalnych i wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu w przejściu na bardziej ekologiczną gospodarkę. Parlament opowiada się za rozszerzeniem zakresu funduszu i zwiększeniem zachęt dla państw członkowskich do zaangażowania się w zieloną transformację.

Koronawirus

Parlament omówi brak koordynacji między krajami UE w zakresie podróżowania i oceny ryzyka zdrowotnego w innych krajach. Oczekuje się, że w czwartek posłowie wezwą do wspólnego podejścia, które zapewniłoby większą przejrzystość i ułatwiłoby podróżowanie. To nie jedyny temat związany z COVID-19: posłowie wezwą również do zwiększenia środków na wsparcie sektora kultury w Europie, który jest w trudnej sytuacji, i zaproponują sposoby na zapobieganie przyszłym niedoborom leków.

Sytuacja w krajach sąsiedzkich

W serii debat z szefem polityki zagranicznej UE Josepem Borrellem, Parlament omówi napięcia we wschodniej części Morza Śródziemnego związane z poszukiwaniem gazu przez Turcję, protesty na Białorusi po kontestowanych wyborach prezydenckich w sierpniu, otrucie lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego oraz sytuację w Libanie.
 
 
Więcej informacji:

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego: zobacz 
Program tygodnia: zobacz
Główne punkty: zobacz 
Materiały audiowizualne PE: zobacz
Gdzie obejrzeć orędzie i debatę oraz jak się zaangażować?: zobacz
 
 
Źródło: Parlament Europejski, www.europarl.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389