Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Prawa dziecka: otwarte konsultacje w sprawie strategii UE na rzecz praw dziecka 2021-2025

  • 13-11-2020
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Do 8 grudnia Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie strategii UE na rzecz praw dziecka 2021-2025, której celem jest zapewnienie unijnych ram działań na rzecz lepszego propagowania i lepszej ochrony praw dziecka.
Strategia przygotowywana przez Komisję Europejską będzie obejmować zestaw środków służących rozwiązaniu takich spraw, jak np.: prawa dzieci najbardziej potrzebujących pomocy, prawa dziecka w erze cyfrowej, zapobieganie i zwalczanie przemocy czy promowanie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dziecku.  Strategia będzie odpowiedzią na dawne i nowe wyzwania w zakresie praw dziecka, w tym w kontekście obecnej pandemii COVID-19, oraz zapewni synergię z odpowiednimi działaniami politycznymi, zarówno zakończonymi, jak i będącymi w trakcie realizacji.

Strategia będzie również obejmować zalecenia dla innych instytucji UE, krajów UE i zainteresowanych stron.

Konsultacje są skierowane do wszystkich zainteresowanych stron: właściwych agencji UE i organizacji międzynarodowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich, organów krajowych (np. organów administracyjnych, organów ochrony dzieci, organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania) oraz władz regionalnych i lokalnych, a także obywateli, w tym dzieci i młodzieży.

Udział w konsultacjach można wziąć  do 8 grudnia 2020 r. poprzez wypełnienie kwestionariusza on-line dostępnego na stronie Komisji Europejskiej. Kwestionariusz jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE, odpowiedzi również można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

W celu udzielania odpowiedzi w kwestionariuszu należy zalogować się (dla osób uczestniczących w konsultacjach po raz pierwszy – zarejestrować się) w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.
 
 
Więcej informacji:

Strona KE poświęcona konsultacjom (możliwość ustawienia wersji polskiej w górnej części strony): zobacz
Strona KE poświęcona Prawom Dziecka (EN): zobacz
 
Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389