Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Nowa strategia przemysłowa UE: jakie powinna mieć priorytety?

Pandemia COVID-19 mocno dotknęła europejskie firmy - wiele z nich musiało zlikwidować działalność lub zmniejszyć zatrudnienie, szukając nowych sposobów pracy z powodu środków w walce z koronawirusem. Zanim przemysł UE będzie mógł przejść niezbędną transformację cyfrową i ekologiczną, musi dojść do siebie po pandemii.
Podczas listopadowej sesji plenarnej, posłowie mają ponowić apel do Komisji Europejskiej o zmianę zaproponowanej przez nią w marcu 2020 r. nowej strategii przemysłowej. W projekcie sprawozdania  przyjętym 16 października, posłowie z parlamentarnej komisji Przemysłu domagali się zmiany podejścia UE do polityki przemysłowej, aby odpowiedzieć na potrzeby spowodowane przez pandemię poprzez wsparcie przedsiębiorstw w walce z kryzysem i w transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Wizja Parlamentu dla europejskiego przemysłu

Przemysł odpowiada za ponad 20% gospodarki UE, 80% eksportu towarów i ok. 35 milionów miejsc pracy, a wiele kolejnych milionów miejsc pracy w kraju i za granicą jest z nim związanych. UE jest również wiodącym światowym źródłem i celem bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

W kontekście nowej strategii przemysłowej, UE powinna umożliwić firmom przyczynienie się do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej UE - określonych w ramach Zielonego Ładu - wspierać unijne przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, w przejściu do gospodarki cyfrowej i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, oraz tworzyć wysokiej jakości miejsca pracy, bez osłabiania konkurencyjności UE.

Zdaniem posłów, taka strategia powinna być dwuetapowa: najpierw etap ożywienia w celu konsolidacji miejsc pracy, reaktywacji produkcji i przystosowania się do okresu po koronawirusie, a następnie odbudowa i transformacja przemysłowa.

Wspieranie zrównoważonego wzrostu MŚP

Ponad 99% wszystkich europejskich przedsiębiorstw to małe i średnie przedsiębiorstwa. Strategia przemysłowa powinna koncentrować się na nich, ponieważ wiele z nich zaciągnęło długi w wyniku krajowych działań związanych z koronawirusem, zmniejszając swoje możliwości inwestycyjne, co w dłuższej perspektywie prawdopodobnie spowoduje spowolnienie wzrostu.

Pomaganie przemysłowi wyjść z kryzysu społeczno-gospodarczego

Plan odbudowy po koronawirusie to element pierwszej fazy reakcji na sytuację kryzysową i powinien być rozdzielany w zależności od poziomu poniesionych szkód, napotkanych wyzwań i kwoty wsparcia finansowego już otrzymanego w ramach krajowych programów pomocowych.

Przedsiębiorstwa i MŚP zorientowane na transformację cyfrową i środowiskową, a tym samym inwestujące w działania zrównoważone środowiskowo, powinny być traktowane priorytetowo.

Posłowie chcą:
 
 • dopilnować, aby transformacja ekologiczna i cyfrowa była sprawiedliwa, również społecznie, oraz aby po nich nastąpiły inicjatywy mające na celu podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie pracowników,
 • nowej oceny skutków potencjalnych kosztów i obciążeń związanych z transformacją dla europejskich przedsiębiorstw, w tym MŚP,
 • zapewnienia, że pomoc państwa udzielana w fazie kryzysowej nie doprowadzi do trwałych zakłóceń jednolitego rynku,
 • sprowadzenia strategicznych gałęzi przemysłu z powrotem do UE.
Inwestowanie w bardziej ekologiczne, cyfrowe i innowacyjne przedsiębiorstwa

W drugiej fazie, strategia przemysłowa powinna zapewniać konkurencyjność, odporność i długoterminowy zrównoważony rozwój, poprzez m.in.:
 
 • koncentrację na społecznych aspektach zmiany strukturalnej,
 • rewitalizację obszarów uzależnionych od paliw kopalnych za pomocą Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który jest częścią unijnego planu finansowania działań klimatycznych,
 • dopilnowanie, aby dotacje UE trafiały do przedsiębiorstw zrównoważonych środowiskowo oraz zwiększanie zrównoważonego finansowania dla przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji,
 • zastosowanie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 do ochrony unijnych producentów i miejsc pracy przed nieuczciwą międzynarodową konkurencją,
 • przemysł farmaceutyczny oparty na badaniach i plan zmniejszania ryzyka niedoboru leków,
 • wykorzystanie gospodarki o obiegu zamkniętym, zasady ‘efektywność energetyczna przede wszystkim’, oszczędności energii i technologii energii odnawialnej,
 • wykorzystanie gazu do odejścia od paliw kopalnych i wodoru jako potencjalnej przełomowej technologii,
 • inwestowanie w sztuczną inteligencję i wdrażanie jednolitego europejskiego rynku cyfrowego i danych, stworzenie lepszego systemu opodatkowania gospodarki cyfrowej i opracowanie europejskich standardów cyberbezpieczeństwa,
 • zwiększenie inwestycji w badania i rozwój,
 • zmianę unijnych przepisów antymonopolowych dla zapewnienia konkurencyjności na rynku światowym.
 
Więcej informacji:

Zielony Ład – jak inwestować unijne pieniądze w zrównoważoną działalność: zobacz
Obserwatorium Legislacyjne: strategia przemysłowa (EN): zobacz
Stan prac legislacyjnych: strategia przemysłowa (EN): zobacz
Nota tematyczna o polityce przemysłowej przed kadencją Komisji Ursuli Von der Leyen (przed listopadem 2019 r.) (EN): zobacz
Badanie: poprzednia polityka przemysłowa (czerwiec 2019) (EN): zobacz

Źródło: Parlament Europejski, www.europarl.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389