Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Wyniki badania KR i OECD o wpływie COVID-19 na samorządy regionalne i lokalne UE

 • 20-11-2020
 • Autor: BRWL, KR
 • drukuj
Europejski Komitet Regionów opublikował wyniki badania przeprowadzonego we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD – o oddziaływaniu pandemii koronawirusa na europejskie samorządy regionalne i lokalne w odniesieniu do zarządzania, finansów oraz planów naprawy gospodarczej. Podsumowanie wyników badania w pełnej wersji opublikowano w języku angielskim, wersja skrócona podsumowania jest dostępna również w języku polskim.
Światowa pandemia COVID-19 i wywołany przez nią kryzys społeczno-gospodarczy mają silny wymiar terytorialny oraz mają duży wpływ na samorządy terytorialne. Aby lepiej je zrozumieć i ocenić, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Europejski Komitet Regionów połączyły siły w celu przeprowadzenia internetowego badania na temat "Wpływu COVID-19 na samorządy regionalne i lokalne: zarządzanie, finanse i plany naprawy gospodarczej".

Zebrano w nim 300 odpowiedzi od przedstawicieli samorządów regionalnych, powiatów i gmin z 24 państw członkowskich UE.

Główne wnioski badania:    
 
 • Większość respondentów (63%) spodziewa się, że kryzys związany z pandemią COVID-19 będzie miał znaczący negatywny wpływ na władze szczebla niższego niż krajowy.
 • Respondenci twierdzą, że brak środków technicznych i sprzętu („bardzo trudny” dla 46% badanych), niedobór środków finansowych na szczeblu niższym niż krajowy (39%) oraz brak koordynacji z innymi poziomami sprawowania rządów (27%) to jedne z największych wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć podczas zarządzania kryzysem zdrowotnym.
 • Tylko około połowa respondentów uważa, że koordynacja w ramach władz szczebla niższego niż krajowy lub z rządami krajowymi jest skuteczna.
 • W perspektywie krótko- i średnioterminowej większość władz szczebla niższego niż krajowy spodziewa się, że kryzys społeczno-gospodarczy związany z pandemią COVID-19 wpłynie negatywnie na ich finanse, powodując niebezpieczny „efekt nożyc” związany ze wzrostem wydatków i spadkiem dochodów.
 • Około 86% regionów i miast spodziewa się negatywnego wpływu na swoje wydatki, zwłaszcza jeśli chodzi o znaczny wzrost wydatków w obszarze usług społecznych (64%), świadczeń socjalnych (59%), wsparcia dla MŚP i osób samozatrudnionych oraz zdrowia publicznego. Tymczasem 90% badanych prognozuje spadek dochodów, w szczególności dochodów podatkowych oraz opłat i obciążeń finansowych użytkowników.
 • W chwili przeprowadzania badania około 24% władz szczebla niższego niż krajowy planowało zwrócić się o nowe pożyczki, aby poradzić sobie z kryzysem. 13% respondentów złożyło już wniosek o dodatkowe fundusze UE, a 49% rozważało jego złożenie.
 • W czasie przeprowadzania badania większość organów władz szczebla niższego niż krajowy nadal stawiała czoła sytuacji nadzwyczajnej w dziedzinie zdrowia publicznego, a niektóre z nich rozpoczynały wdrażanie środków naprawczych za pomocą bodźców dla inwestycji publicznych i bezpośredniego wsparcia gospodarki.
 • Kryzys związany z pandemią COVID-19 daje decydentom możliwość przekształcenia polityki rozwoju regionalnego. Trzy główne priorytety to zapewnienie przystępnych cenowo, dostępnych i wysokiej jakości podstawowych usług, w tym opieki zdrowotnej na wszystkich obszarach (76%); zwiększenia odporności na poziomie regionalnym (69%) oraz zmniejszenia przepaści cyfrowej między regionami (68%).
 
Pełna wersja wyników badania w języku angielskim: pobierz plik doc ze strony KR
Wersja skrócona podsumowania w języku polskim: pobierz plik doc ze strony KR
 
 
Więcej informacji:

Strona KR poświęcona badaniu (EN): zobacz
 
 
Źródło: na podstawie i informacji ze strony Europejskiego Komitetu Regionów www.cor.europa.eu oraz z wykorzystaniem informacji z podsumowania „Wpływ pandemii COVID-19  na samorządy lokalne i regionalne w UE: główne wnioski ze wspólnego badania KR–OECD”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389