Kalendarium informacji

Aktualności

Karl-Heinz Lambertz wybrany przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów

 • BRWL /
 • 13-07-2017
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Karl-Heinz Lambertz wybrany przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) wybrali dziś Karla-Heinza Lambertza (PES), senatora wspólnoty niemieckojęzycznej w Belgii, na swojego nowego przewodniczącego na kolejny dwuipółletni okres.
Biorąc pod uwagę wiele wyzwań, jakie pojawiły się w ostatnich latach, Karl-Heinz Lambertz stwierdził, że Europa musi słuchać swoich obywateli i „ponownie wszystko przemyśleć od podstaw”, przyznając więcej uprawnień władzom lokalnym i regionalnym. Przedstawiając priorytety swojej kadencji, oznajmił, że KR będzie nadal wnosił wkład w proces refleksji na temat przyszłości UE i podejmował zdecydowane działania na rzecz utrzymania polityki spójności. Zobowiązał się wzmocnić powiązania KR-u ze wszystkimi miastami i regionami Europy oraz nawiązać ściślejsze stosunki z instytucjami UE.

W przemówieniu na początek kadencji, w obecności 350 członków KR-u, Karl-Heinz Lambertz nawiązał do licznych kryzysów gnębiących UE: „Musimy działać wspólnie, kierując się podstawowymi wartościami solidarności oraz celami dotyczącymi postępu i sprawiedliwości społecznej. Trzeba pilnie przywrócić faktyczne zaufanie wszystkich obywateli dzięki wspieraniu polityki służącej ich ochronie i przemyśleniu funkcjonowania UE. Europa ma swoje oparcie w miastach i regionach. Władzom lokalnym i regionalnym należy przyznać większe uprawnienia decyzyjne w kwestii przyszłości Europy, gdyż jako pierwsze muszą radzić sobie ze wszystkimi wyzwaniami”.

Odnosząc się bezpośrednio do lokalnych inwestycji, nowy przewodniczący dodał: „Władze samorządowe potrzebują zdolności do inwestowania i świadczenia wysokiej jakości usług publicznych wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom. Unijna polityka spójności ma do odegrania decydującą rolę w zmniejszaniu nierówności dzięki rozwojowi społecznemu, gospodarczemu i terytorialnemu. Tworzy miejsca pracy, modernizuje infrastrukturę i sprzyja włączeniu społecznemu. Silniejsza, skuteczniejsza i bardziej widoczna polityka spójności musi być częścią przyszłości Europy. Unia bez polityki spójności to nie taka Europa, jakiej byśmy pragnęli”.

Przedstawiając inne priorytety swojej kadencji, Karl-Heinz Lambertz stwierdził, że będzie nadal wzmacniać relacje z innymi instytucjami UE, zapewniać oddźwięk w Brukseli dla propozycji członków Komitetu i nawiązywać ściślejsze stosunki ze wszystkimi stowarzyszeniami i partnerami regionalnymi.

Markku Markkula, który obejmie stanowisko pierwszego przewodniczącego KR-u, powiedział na sesji plenarnej: „We wszystkich ratuszach i w salach zgromadzeń od Brukseli, Bratysławy i Amsterdamu po ulice w Rzymie, Maastricht i nawet w Marrakeszu, pokazaliśmy, że u źródła odnowy UE i odbudowy zaufania jej obywateli leży wzmocnienie współpracy i partnerstwa pomiędzy europejskimi regionami i miastami. Jako koledzy – członkowie KR-u, jesteście największym atutem tej instytucji i chciałbym wyrazić wobec każdego z Was najgłębszą wdzięczność za to, że cały czas działacie na rzecz urzeczywistniania tego, co kiedyś wydawało się niemożliwe. Gratuluję Karlowi-Heinzowi Lambertzowi i jestem dumny, że będzie on kontynuował to, co rozpoczęliśmy wspólnie”.

Karl-Heinz Lambertz przejmuje stery KR-u po dwuipółletniej kadencji, podczas której sprawował funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego. Wybór jest zgodny z porozumieniem osiągniętym między dwiema największymi partiami politycznymi w Komitecie – Partią Europejskich Socjalistów (PES) i Europejską Partią Ludową (EPL), które zakłada równy podział kierownictwa w trakcie pięcioletniej kadencji.

Karl-Heinz Lambertz jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) od 2001 r. i w latach 2011–2015 pełnił funkcję przewodniczącego Grupy Socjalistów KR-u. Jako członek parlamentu wspólnoty niemieckojęzycznej w Belgii od 1981 r., w latach 1990–1999 zajmował szereg stanowisk ministerialnych, by wreszcie zostać wybranym na premiera (1999–2014). Następnie do 2016 r. piastował stanowisko przewodniczącego parlamentu wspólnoty niemieckojęzycznej, a potem senatora.
 
Więcej informacji:

Przemówienie Karla-Heinza Lambertza po zaakceptowaniu wyboru (EN): zobacz
CV przewodniczącego Karla-Heinza Lambertza (EN): zobacz
Galeria zdjęć w serwisie Flickr: zobacz
Strona internetowa Europejskiego Komitetu Regionów: zobacz
 
 
Źródło: Europejski Komitet Regionów, www.cor.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Projekt Road Trip:... WiFi4EU: ruszyła...

Projekt Road Trip: pierwszy duet na trasie...

WiFi4EU: ruszyła rejestracja gmin ubiegających...