Kalendarium informacji

Aktualności

Stypendium w European Youth Forum dot. prac nad przyszłą polityką cyfrową oraz jej wpływu na ludzi młodych

 • BRWL /
 • 17-07-2017
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Stypendium w European Youth Forum dot. prac nad przyszłą polityką cyfrową oraz jej wpływu na ludzi młodych Informujemy o możliwości ubiegania się o stanowisko stypendysty w ramach sześciomiesięcznego stypendium ustanowionego wspólnie przez europejską organizację European Youth Forum działającą na rzecz ludzi młodych oraz biuro firmy Google w Brukseli. Zainteresowani mogą przesyłać swoje zgłoszenia poprzez elektroniczny system rekrutacyjny EYF do 30 lipca 2017 r.
Stypendium skierowane jest do absolwentów uczelni wyższych z dyplomem w dziedzinie nauk społecznych, prawa, nauk politycznych, spraw międzynarodowych lub europejskich lub osoby z odpowiadającym doświadczeniem edukacji nieformalnej lub pracy dla NGO.

Stypendium powołano w ramach partnerstwa European Youth Forum oraz firmy Google, które realizować będzie wspólny projekt nt. przyszłości polityki cyfrowej oraz młodych ludzi. Współpraca ta przewiduje połączenie przemysłu technologicznego oraz organizacji młodzieży w Europie w celu przeprowadzenia dyskusji oraz opracowania rekomendacji politycznych dla przyszłej polityki cyfrowej UE oraz jej wpływu na społeczeństwo.

Zadaniem stypendysty będzie kierowanie procesem współpracy poprzez badania, organizację i uczestnictwo w spotkaniach oraz dostarczenie wkładu do końcowego raportu. Podczas stypendium w European Youth Forum wybrana osoba będzie badać tematy związane z wpływem cyfryzacji na społeczeństwo - a w szczególności na młodych ludzi - poprzez pryzmat polityki, mediów, pracy, edukacji itd. Jednocześnie stypendysta będzie miał możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach oferowanych przez Biuro Google w Brukseli.

Stypendium przewidziane jest na okres 6 miesięcy z miesięczną kwotą 1626,98 euro brutto i będzie realizowane w Brukseli. Językiem roboczym jest angielski. Stypendium przyznawane zgodnie z warunkami i przepisami prawa belgijskiego.

Zainteresowane osoby mogą dokonać zgłoszenia poprzez system rekrutacji European Youth Forum (on-line) do 30 lipca 2017 r.

Więcej informacji wraz ze szczegółowym opisem stypendium oraz warunków ubiegania się o nie na stronie European Youth Forum: zobacz
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Projekt Road Trip:... WiFi4EU: ruszyła...

Projekt Road Trip: pierwszy duet na trasie...

WiFi4EU: ruszyła rejestracja gmin ubiegających...