Kalendarium informacji

Aktualności

23 miasta konkurują o unijne agencje z Wielkiej Brytanii

 • BRWL /
 • 07-08-2017
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: 23 miasta konkurują o unijne agencje z Wielkiej Brytanii Rada otrzymała od państw członkowskich 27 wniosków dotyczących 23 miast jako ewentualnych lokalizacji unijnych agencji, które obecnie mają siedzibę w Wielkiej Brytanii. 19 zgłoszeń dotyczy Europejskiej Agencji Leków (EMA), a 8 – Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB). Wszystkie zgłoszenia są dostępne na stronie Rady Europejskiej.
Obie agencje muszą zostać przeniesione, gdyż Wielka Brytania opuszcza UE. O przyszłej lokalizacji zdecyduje wspólnie 27 państw członkowskich UE. 22 czerwca 2017 r. przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej (art. 50) przywódcy UE-27 ustalili tryb podejmowania tej decyzji. Pierwszym etapem było zgłoszenie ofert przez państwa członkowskie w terminie do 31 lipca 2017 r.

Europejska Agencja Leków
 
Miasta ubiegające się o przyjęcie EMA – stan na 1 sierpnia 2017 r.:

Amsterdam (Holandia)
Ateny (Grecja)
Barcelona (Hiszpania)
Bonn (Niemcy)
Bratysława (Słowacja)
Bruksela (Belgia)
Bukareszt (Rumunia)
Kopenhaga (Dania)
Dublin (Irlandia)
Helsinki (Finlandia)
Lille (Francja)
Mediolan (Włochy)
Porto (Portugalia)
Sofia (Bułgaria)
Sztokholm (Szwecja)
Malta (Malta)
Wiedeń (Austria)
Warszawa (Polska)
Zagrzeb (Chorwacja)
 
Europejska Agencja Leków odpowiada w UE za naukową ocenę leków, ich nadzorowanie i monitorowanie pod kątem bezpieczeństwa. Odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu jednolitego rynku leków w UE.
 
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

Miasta ubiegające się o przyjęcie EUNB – stan na 1 sierpnia 2017 r.:

Bruksela (Belgia)
Dublin (Irlandia)
Frankfurt (Niemcy)
Paryż (Francja)
Praga (Republika Czeska)
Luksemburg (Luksemburg)
Wiedeń (Austria)
Warszawa (Polska)
 
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego dba o skuteczność i spójność regulacji ostrożnościowych i nadzoru ostrożnościowego w europejskim sektorze bankowym. W ramach swoich zadań ocenia też ryzyko i słabe punkty w sektorze bankowym UE. W tym celu regularnie sporządza sprawozdania z oceny ryzyka i przeprowadza ogólnounijne testy warunków skrajnych.

Kryteria oceny

Do oceny zgłoszeń państwa członkowskie UE-27 ustaliły 6 kryteriów: infrastruktura biurowa, tak by agencja mogła działać w momencie opuszczenia UE przez Wielką Brytanię; dostępność lokalizacji; szkoły dla dzieci pracowników; dostęp do rynku pracy i opieki zdrowotnej dla rodzin pracowników; zapewnienie ciągłości działania; równomierne rozmieszczenie ogółu agencji w całej UE.

Co dalej?

Ocenę ofert, dokonaną według powyższych kryteriów, Komisja opublikuje do 30 września 2017 r. Na podstawie oceny ministrowie przeprowadzą dyskusję polityczną na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych (art. 50) w październiku 2017 r. Decyzję podejmie 27 ministrów w drodze głosowania na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych (art. 50) w listopadzie 2017 r. Głosowaniu zostaną poddane wszystkie oferty, chyba że zostaną wycofane przez zgłaszające je państwa. Głosowanie będzie tajne, każdy z 27 ministrów będzie dysponować tą samą liczbą głosów, a w razie potrzeby zostaną zorganizowane dodatkowe rundy.

Więcej informacji:

Przeniesienie agencji UE z siedzibą w Wielkiej Brytanii: zobacz
Procedura wypracowania decyzji o zmianie lokalizacji Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w kontekście wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii (22 czerwca 2017): zobacz
 
 
Źródło: Rada, www.consilium.europa.eu
Press office - General Secretariat of the Council
Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319
press~.~office~@~consilium~.~europa~.~eu - www.consilium.europa.eu/press

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Otwarte konsultacje...

Otwarte konsultacje publiczne w sprawie Polityki...