Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Lubuskie uczestniczy w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2017

  • 10-10-2017
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Od 9 do 12 października 2017 r. w Brukseli odbywa się XV edycja największego europejskiego wydarzenia na temat polityki regionalnej i miejskiej „Europejski Tydzień Regionów i Miast”. Organizatorami są Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Europejski Komitet Regionów oraz europejskie regiony i miasta w tym Województwo Lubuskie, które współorganizuje jeden z oficjalnych warsztatów „Green sustainability in the Cohesion Policy. Urban and regional perspective”. W imieniu Lubuskiego głos zabierze Tadeusz Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa. W wydarzeniach „Europejskiego Tygodnia…” wezmą udział również Radni Województwa Józef Kruczkowski oraz Zbigniew Kołodziej.
Europejski Tydzień Regionów i Miast poświęcony jest tematyce polityki regionalnej oraz miejskiej, tegoroczne wydarzenie to już piętnasta z kolei edycja „Tygodnia”. W ciągu czterech dni, ponad sto warsztatów, debat i seminariów zgromadzi kilka tysięcy uczestników: władze regionalne i lokalne z całej UE, ekspertów w dziedzinie polityki regionalnej i miejskiej, naukowców zajmujących się tą dziedziną a także przedsiębiorców i zaproszonych z tej okazji dziennikarzy.

Tegoroczne warsztaty, debaty i seminaria przebiegać będą pod hasłem „Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości” i skupiają się wokół trzech przewodnich obszarów tematycznych: budowanie odpornych miast i regionów, regiony i miasta jako inicjatorzy zmian oraz dzielenie się wiedzą w celu osiągnięcia wyników. Europejski Tydzień Regionów i Miast jest jednocześnie platformą komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE zwiększającą świadomość decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE.

Mając na uwadze toczącą się na szczeblu europejskim dyskusję i refleksje nad przyszłością Unii Europejskiej a co za tym idzie kolejnego wieloletniego budżetu UE po 2020 roku, uczestnicy wydarzeń będą też dyskutować na temat roli regionów i miast w tworzeniu nowej wizji Wspólnoty oraz wartości dodanej jaką generuje polityka spójności we wszystkich regionach Unii Europejskiej.

Jak co roku, Województwo Lubuskie aktywnie włącza się do udziału w „Europejskim Tygodniu” współorganizując wraz z partnerami – miastami i regionami z Polski, Holandii, Słowenii oraz Chorwacji jeden z oficjalnych warsztatów. Podczas wydarzenia na temat zrównoważonych, zielonych inicjatyw i projektów wspieranych z funduszy UE „Green sustainability in the Cohesion Policy” 11 października głos zabierze Tadeusz Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa, przedstawiając gościom lubuskie projekty z zakresu zarządzania odpadami oraz gospodarki wodnej.  Partnerzy z innych europejskich regionów i miast z kolei, omówią projekty dotycząca gospodarki o obiegu zamkniętym, zrównoważonej mobilności miejskiej czy zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych. W warsztacie wezmą udział również przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielający wsparcia w ramach inicjatywy JASPERS a także przedstawiciele programu URBACT.

Województwo Lubuskie w czasie „Europejskiego Tygodnia…” reprezentować będą także Radni Województwa Józef Kruczkowski oraz Zbigniew Kołodziej.

Wybrane wydarzenia Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Regionów w ramach „Tygodnia” można śledzić na żywo on-line: zobacz program

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389