Kalendarium informacji

Aktualności

Lubuskie uczestniczy w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2017

 • BRWL /
 • 10-10-2017
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Lubuskie uczestniczy w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2017 Od 9 do 12 października 2017 r. w Brukseli odbywa się XV edycja największego europejskiego wydarzenia na temat polityki regionalnej i miejskiej „Europejski Tydzień Regionów i Miast”. Organizatorami są Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Europejski Komitet Regionów oraz europejskie regiony i miasta w tym Województwo Lubuskie, które współorganizuje jeden z oficjalnych warsztatów „Green sustainability in the Cohesion Policy. Urban and regional perspective”. W imieniu Lubuskiego głos zabierze Tadeusz Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa. W wydarzeniach „Europejskiego Tygodnia…” wezmą udział również Radni Województwa Józef Kruczkowski oraz Zbigniew Kołodziej.
Europejski Tydzień Regionów i Miast poświęcony jest tematyce polityki regionalnej oraz miejskiej, tegoroczne wydarzenie to już piętnasta z kolei edycja „Tygodnia”. W ciągu czterech dni, ponad sto warsztatów, debat i seminariów zgromadzi kilka tysięcy uczestników: władze regionalne i lokalne z całej UE, ekspertów w dziedzinie polityki regionalnej i miejskiej, naukowców zajmujących się tą dziedziną a także przedsiębiorców i zaproszonych z tej okazji dziennikarzy.

Tegoroczne warsztaty, debaty i seminaria przebiegać będą pod hasłem „Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości” i skupiają się wokół trzech przewodnich obszarów tematycznych: budowanie odpornych miast i regionów, regiony i miasta jako inicjatorzy zmian oraz dzielenie się wiedzą w celu osiągnięcia wyników. Europejski Tydzień Regionów i Miast jest jednocześnie platformą komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE zwiększającą świadomość decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE.

Mając na uwadze toczącą się na szczeblu europejskim dyskusję i refleksje nad przyszłością Unii Europejskiej a co za tym idzie kolejnego wieloletniego budżetu UE po 2020 roku, uczestnicy wydarzeń będą też dyskutować na temat roli regionów i miast w tworzeniu nowej wizji Wspólnoty oraz wartości dodanej jaką generuje polityka spójności we wszystkich regionach Unii Europejskiej.

Jak co roku, Województwo Lubuskie aktywnie włącza się do udziału w „Europejskim Tygodniu” współorganizując wraz z partnerami – miastami i regionami z Polski, Holandii, Słowenii oraz Chorwacji jeden z oficjalnych warsztatów. Podczas wydarzenia na temat zrównoważonych, zielonych inicjatyw i projektów wspieranych z funduszy UE „Green sustainability in the Cohesion Policy” 11 października głos zabierze Tadeusz Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa, przedstawiając gościom lubuskie projekty z zakresu zarządzania odpadami oraz gospodarki wodnej.  Partnerzy z innych europejskich regionów i miast z kolei, omówią projekty dotycząca gospodarki o obiegu zamkniętym, zrównoważonej mobilności miejskiej czy zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych. W warsztacie wezmą udział również przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielający wsparcia w ramach inicjatywy JASPERS a także przedstawiciele programu URBACT.

Województwo Lubuskie w czasie „Europejskiego Tygodnia…” reprezentować będą także Radni Województwa Józef Kruczkowski oraz Zbigniew Kołodziej.

Wybrane wydarzenia Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Regionów w ramach „Tygodnia” można śledzić na żywo on-line: zobacz program

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...