Kalendarium informacji

Aktualności

Polish Run czyli Polski Bieg w Brukseli już w najbliższą sobotę!

 • BRWL
 • /
 • 21-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Polish Run czyli Polski Bieg w Brukseli już w najbliższą sobotę! Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli zaprasza do kibicowania uczestnikom oraz udziału w Polish Run – Polskim Biegu w Brukseli na dystansie 10 km. Wydarzenie wpisuje się w oficjalny program Europejskiego Tygodnia Sportu i odbędzie się w najbliższą sobotę, 23 września Stade Fallon w Woluwe-Saint-Lambert. Województwo Lubuskie jest partnerem wydarzenia i sponsoruje nagrodę w kategorii „Najszybszej Polski”, którą wręczy Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.
czytaj dalej

Komisja tworzy Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych

 • BRWL
 • /
 • 21-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Komisja tworzy Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych Komisja tworzy Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych, aby wykorzystywać cały potencjał gospodarczy regionów przygranicznych w UE zamieszkiwanych przez 150 mln obywateli. Dzięki temu regiony otrzymają wsparcie dostosowane do swoich potrzeb i pomoc w przełamywaniu barier utrudniających dostęp do miejsc pracy i inwestycje.
czytaj dalej

UE i ONZ wspólnie walczą z przemocą wobec kobiet i dziewcząt

 • BRWL
 • /
 • 21-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: UE i ONZ wspólnie walczą z przemocą wobec kobiet i dziewcząt Na dzisiejszym (środa) posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku UE i ONZ ogłosiły inicjatywę na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt, dysponującą budżetem w wysokości 500 mln euro.
czytaj dalej

Wejście w życie umowy handlowej między UE a Kanadą

 • BRWL
 • /
 • 20-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Wejście w życie umowy handlowej między UE a Kanadą W czwartek 21 września wchodzi w życie tymczasowo kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą. Tymczasowe stosowanie umowy CETA następuje po jej zatwierdzeniu przez państwa członkowskie UE, wyrażonym w ramach Rady, oraz przez Parlament Europejski, jednak w pełni i ostatecznie wejdzie w życie dopiero, gdy zostanie ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie UE.
czytaj dalej

Wytyczne Eurostatu ws. rejestrowania umów o poprawę efektywności energetycznej na rachunkach narodowych

 • BRWL
 • /
 • 19-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Wytyczne Eurostatu ws. rejestrowania umów o poprawę efektywności energetycznej na rachunkach narodowych Eurostat, tj. Urząd Statystyczny Komisji Europejskiej, opublikował dzisiaj zaktualizowane wytyczne w sprawie rejestrowania umów o poprawę efektywności energetycznej w rachunkach sektora instytucji rządowych i samorządowych.
W zmienionych wytycznych wyjaśniono reguły rachunkowości mające zastosowanie do podejścia do tego rodzaju umów. Wytyczne są zgodne z wynikami prac podjętych już przez Eurostat w celu wyjaśnienia reguł rachunkowości w odniesieniu do różnych rodzajów inwestycji publicznych, w tym z Przewodnikiem dotyczącym partnerstw publiczno-prywatnych w ujęciu statystycznym opublikowanym w ubiegłym roku.

Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, odpowiedzialna za Eurostat, stwierdziła: Europa potrzebuje inwestycji. Wytyczne pozwalają nam wyjaśnić organom publicznym, jak mogą realizować inwestycje przy pełnym poszanowaniu zasad rachunkowości sektora publicznego, teraz również w sektorze energetycznym. Ułatwianie inwestycji w środki efektywności energetycznej pełni także funkcję społeczną, gdyż skorzystają na tym również budynki użyteczności publicznej takie jak mieszkania socjalne.

Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Miguel Arias Cañete, powiedział: Efektywność energetyczna przede wszystkim: od słów do czynów. Opublikowane dzisiaj zmienione wytyczne ułatwią szkołom, szpitalom i innym budynkom użyteczności publicznej –stanowiącym ponad 10 proc. unijnych zasobów budynków – inwestowanie w celu podniesienia efektywności energetycznej. Środki efektywności energetycznej są także ważne w kontekście walki z ubóstwem energetycznym, które Komisja zamierza wyeliminować u podstaw.

Umowy o poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym oferują praktyczne rozwiązanie, które pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych i innej infrastruktury publicznej, ponieważ inwestycja początkowa może zostać pokryta przez prywatnego partnera i być spłacana z gwarantowanych oszczędności energii. Często jednak ten rodzaj umowy zawiera jednocześnie elementy umowy najmu, leasingu, zakupu, pożyczki lub umowy o świadczenie usług, co komplikuje jej rejestrację. Na wniosek państw członkowskich Eurostat podjął współpracę z krajowymi urzędami statystycznymi (KUS), by wspólnie przeanalizować najbardziej odpowiednie rejestrowanie umów o poprawę efektywności energetycznej na rachunkach sektora instytucji rządowych i samorządowych. Efektem tych analiz są publikowane dzisiaj wytyczne.

Można je pobrać na stronie Eurostatu.

Przebieg procedury

W listopadzie 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet pt. „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” mający na celu utrzymanie konkurencyjności Unii Europejskiej w czasach, gdy przejście na czystą energię powoduje zmiany na światowych rynkach energii. Głównymi elementami tego pakietu były ambitne wnioski dotyczące efektywności energetycznej jako naszego pierwszego paliwa. Efektywność energetyczna prowadzi do obniżenia rachunków za energię i zmniejsza zależność od przywozu. Jednocześnie przyczynia się ona do tworzenia lokalnych miejsc pracy. Wymaga ona jednak również znaczących początkowych nakładów inwestycyjnych, w szczególności w odniesieniu do modernizacji budynków. Umowy o poprawę efektywności energetycznej mogą pomóc sektorowi budowlanemu zwiększyć niezbędne inwestycje w kontekście rosnącego zainteresowania inwestorów prywatnych i szybko rozwijającej się wiedzy fachowej.

Opublikowane dzisiaj wytyczne Eurostatu w sprawie podejścia księgowego do umów o poprawę efektywności energetycznej dają organom publicznym znacznie więcej możliwości, jeśli chodzi o korzystanie z takich umów, ponieważ uwzględniają i wyjaśniają okoliczności, w których takie umowy można rejestrować poza bilansem sektora instytucji rządowych i samorządowych. W ten sposób zaktualizowane wytyczne są także zgodne z trzecim filarem planu inwestycyjnego dla Europy, który ma na celu zlikwidowanie barier regulacyjnych dla inwestorów. Wytyczne otwierają także drogę dla rozwoju silniejszego rynku dostawców tego rodzaju umów, w tym wielu MŚP. Jak wynika z danych zgromadzonych przez Europejskie Centrum Wiedzy Specjalistycznej w zakresie PPP (EPEC), w ciągu ostatnich pięciu lat w 16 państwach członkowskich UE podpisano 345 nowych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie charakterystyki energetycznej, a ich łączna wartość wyniosła ponad 65 miliardów euro.

Zaktualizowane wytyczne pomogą krajowym urzędom statystycznym (KUS) w państwach członkowskich lepiej zrozumieć wpływ inwestycji w efektywność energetyczną na bilans sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wytyczne pomagają statystom w interpretacji niektórych przepisów ESA 2010 – Europejski System Rachunków – w przypadku umów o poprawę sprawności energetycznej, a szczególnie tych umów, które wymagają początkowych nakładów inwestycyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej danego obiektu. Takie umowy, w których zakłada się uzyskanie efektywności energetycznej poprzez środki zarządzania energią, bez żadnych inwestycji w dodatkowy lub nowy sprzęt, są traktowane jak zwykłe umowy o świadczenie usług lub o konserwację. Zmienione wytyczne mają zastosowanie w przypadkach, gdy wykonawcę umowy o poprawę efektywności energetycznej można uznać za właściciela ekonomicznego aktywów.

Mechanizmy pomocy technicznej, takie jak Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego utworzone przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Komisję, będą stosować omawiane wytyczne przy rozpatrywaniu ewentualnych wniosków. Uzupełnieniem wytycznych będzie praktyczny przewodnik opracowany wspólnie przez Eurostat i Europejskie Centrum Wiedzy Specjalistycznej w zakresie PPP (EPEC) działające przy EBI. Przewodnik ten ma zostać opublikowany do końca roku.

Eurostat jest Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej przekazującą instytucjom Unii Europejskiej (UE) informacje statystyczne i promującą harmonizację metod statystycznych we wszystkich państwach członkowskich. Organizacje w różnych państwach, które aktywnie współpracują z Eurostatem, zrzeszone są w Europejskim Systemie Statystycznym.

 
Więcej informacji:

Komunikat prasowy: Eurostat wyjaśnia, jak rejestrować umowy o poprawę efektywności energetycznej na rachunkach narodowych – Pytania i odpowiedzi: zobacz
Komunikat prasowy nt. pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”: zobacz
 
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Ogłoszono nominacje do Nagrody im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli 2017

 • BRWL
 • /
 • 18-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Ogłoszono nominacje do Nagrody im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli 2017 Asia Bibi, Aura Chavez Ixcaquic, Selahattin Demirtaş i Figen Yuksekdag, demokratyczna opozycja w Wenezueli, Dawit Isaak, Pierre Claver Mbonimpa - to nominowani do Nagrody im. Sacharowa. Nagroda przyznawana jest wybitnym działaczom i organizacjom broniącym praw człowieka. Laureat zostanie ogłoszony 26 października.
czytaj dalej

Wrześniowa sesja Parlamentu Europejskiego w skrócie

 • BRWL
 • /
 • 15-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Wrześniowa sesja Parlamentu Europejskiego w skrócie Orędzie o stanie UE, inicjatywa WIFI4EU, więcej funduszy na walkę z bezrobociem młodych - to główne tematy wrześniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
czytaj dalej

Oświadczenie Przewodniczącego KR ws. orędzia o stanie Unii w 2017 roku

 • BRWL
 • /
 • 15-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Oświadczenie Przewodniczącego KR ws. orędzia o stanie Unii w 2017 roku W odpowiedzi na orędzie o stanie Unii Europejskiej w 2017 roku wygłoszone 13 września przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej J-C. Junckera w Parlamencie Europejskim, Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów K-H. Lambertz wystosował oświadczenie poruszające kwestie zaangażowania szczebla regionalnego i lokalnego w realizację "europejskiego projektu".
czytaj dalej

Konsultacje społeczne ws. dokumentów tożsamości i dokumentów pobytu

 • BRWL
 • /
 • 14-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Konsultacje społeczne ws. dokumentów tożsamości i dokumentów pobytu Komisja Europejska zaprasza obywateli UE oraz członków ich rodzin, przedsiębiorstwa, organizacje, przedstawicieli środowisk akademickich i wszystkich zainteresowanych stron, dla których ważne są obywatelstwo UE i swoboda przemieszczania się do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących kwestii dokumentów tożsamości i dokumentów pobytu. Odpowiedzi można udzielić wypełniając kwestionariusz on-line do 5 grudnia 2017.
czytaj dalej

Orędzie o stanie Unii 2017

 • BRWL
 • /
 • 13-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Orędzie o stanie Unii 2017 Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił dzisiaj orędzie o stanie Unii w 2017 r. przed posłami do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i przedstawił swoje priorytety na nadchodzący rok, a także nakreślił swoją wizję, jak Unia Europejska może ewoluować do roku 2025.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 51
 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Otwarty nabór zgłoszeń... Euro Video Challenge Ruszyła rejestracja... Budżet UE na miarę...

Otwarty nabór zgłoszeń do nagrody dziedzictwa...

Euro Video Challenge

Ruszyła rejestracja wydarzeń w ramach...

Budżet UE na miarę przyszłości: Komisja...