Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Nabór na staże w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób z siedzibą w Sztokholmie prowadzi nabór płatne staże w 2021 roku. Program stażowy skierowany jest do absolwentów studiów rozpoczynających karierę zawodową. Zgłoszenia można przesyłać do 9 grudnia br.

Komisja przedstawia strategię farmaceutyczną dla Europy

Komisja przyjęła dziś strategię farmaceutyczną dla Europy, aby zapewnić pacjentom dostęp do innowacyjnych i przystępnych cenowo leków oraz wspierać konkurencyjność, innowacyjność i zrównoważony charakter unijnego przemysłu farmaceutycznego. Dzięki tej strategii Europa będzie w stanie zaspokoić swoje zapotrzebowanie na leki, również w czasach kryzysu, dzięki niezawodnym łańcuchom dostaw.

PE chce przyznać unijnym konsumentom prawo do reperowania

Parlament Europejski chce sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi poprzez zachęcanie do ponownego użycia i napraw oraz zwalczanie praktyk, które skracają żywotność produktów.

Unijny plan działania w sprawie równości płci

Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa przedstawili dziś ambitne plany dotyczące propagowania równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet we wszystkich działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej.

Wsparcie przepływu danych w UE

Aby lepiej wykorzystać potencjał stale rosnącej ilości danych w bezpiecznych ramach europejskich, Komisja proponuje dziś nowe przepisy dotyczące zarządzania danymi. Rozporządzenie umożliwi swobodny przepływ danych w UE i między sektorami z korzyścią dla dobrobytu społeczeństwa, zwiększy kontrolę obywateli i przedsiębiorstw nad ich danymi i podniesie poziom zaufania, a także zaoferuje europejski model przetwarzania danych, który stanowi alternatywę wobec rozwiązań stosowanych przez główne platformy technologiczne.

PE: Jak promować zrównoważoną konsumpcję?

Posłowie do Parlamentu Europejskiego wzywają do podjęcia środków dążących do promowania naprawy i ponownego użycia produktów oraz wspierania przedsiębiorstw oferujących towary używane i lokalnych zakładów naprawczych.

Poprawa jakości powietrza w UE

Lepsza jakość powietrza doprowadziła w ostatnim dziesięcioleciu do znacznego zmniejszenia liczby przedwczesnych zgonów w Europie. Najnowsze oficjalne dane Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pokazują jednak, że prawie wszyscy Europejczycy nadal cierpią z powodu zanieczyszczenia powietrza, co prowadzi do około 400 000 przedwczesnych zgonów na całym kontynencie.

Dzień informacyjny Music Moves Europe oraz innych programów wsparcia sektora muzyki

Creative Europe Desk Polska zaprasza do udziału w wirtualnym dniu informacyjnym "Music Moves Europe i inne programy wsparcia sektora muzyki”, który odbędzie się 2 grudnia br. Rejestracja na wydarzenie jest już otwarta.

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Na sesji plenarnej 23-26 listopada posłowie zajmą się prawami konsumenta, strategią przemysłową mająca pomóc w walce z kryzysem gospodarczym i wolnością mediów.

Wyniki badania KR i OECD o wpływie COVID-19 na samorządy regionalne i lokalne UE

Europejski Komitet Regionów opublikował wyniki badania przeprowadzonego we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD – o oddziaływaniu pandemii koronawirusa na europejskie samorządy regionalne i lokalne w odniesieniu do zarządzania, finansów oraz planów naprawy gospodarczej. Podsumowanie wyników badania w pełnej wersji opublikowano w języku angielskim, wersja skrócona podsumowania jest dostępna również w języku polskim.
1 2 3 4 5 6 ... 86

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389