Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Komisarz ds. Budżetu w Parlamencie Europejskim o źródłach finansowania nowych projektu

Komisja musi wyjaśnić, w jaki sposób planowane nowe projekty UE zostaną sfinansowane z wieloletniego budżetu na lata 2021–2027, podkreślili posłowie z Komisji Budżetowej 22 stycznia.

Formuła konferencji w sprawie przyszłości Europy

Komisja Europejska przedstawiła dziś (22.02) swoje propozycje dotyczące formuły konferencji w sprawie przyszłości Europy, która ma rozpocząć się w Dniu Europy, 9 maja 2020 r., i potrwać dwa lata. Przyjęty komunikat stanowi wkład Komisji w ożywioną już dyskusję na temat konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Seal of Excellence: nabór NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR zaprasza do udziału w konkursie „Seal of Excellence”, skierowanym, podobnie jak w poprzednich dwóch edycjach do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, które posiadają certyfikat Seal of Excellence. Są to takie projekty MŚP, które zostały pozytywnie ocenione w ramach SME Instrument (faza II obejmująca finansowanie prac B+R) w ramach programu Horyzont 2020, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania z UE.Budżet konkursu to 50 mln zł.

Podsumowanie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Podczas pierwszej sesji plenarnej w tym roku, posłowie wezwali do podniesienia poprzeczki w sprawie walki ze zmianą klimatu i do tego, by to obywatele nadali ton debacie o reformie UE.

Finansowanie zielonej transformacji: plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu i mechanizm sprawiedliwej transformacji

Do 2050 r. Unia Europejska jest zdecydowana stać się pierwszym na świecie blokiem państw neutralnych dla klimatu. Wymaga to znacznych inwestycji zarówno ze strony UE i krajowego sektora publicznego, jak i sektora prywatnego. Przedstawiony dzisiaj plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy – zmobilizuje inwestycje publiczne i pomoże uruchomić fundusze prywatne przy pomocy unijnych instrumentów finansowych, w szczególności InvestEU, prowadząc do inwestycji o wartości co najmniej 1 bln euro.

DiscoverEU: w podróż po Europie w 2020 roku wyruszy kolejnych 20 tys. młodych Europejczyków

Około 20 tys. 18-latków otrzyma bilety wieloprzejazdowe w ramach czwartej i ostatniej edycji konkursu DiscoverEU, w której wzięło udział prawie 75 tys. młodych ludzi z całej Europy. Ci młodzi Europejczycy, wybrani na podstawie ustalonych kryteriów konkursowych i z uwzględnieniem limitów biletów na każdy kraj UE, będą mogli odbyć maksymalnie 30-dniową podróż między 1 kwietnia a 31 października 2020 r.
 

Lubuskie gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w Brukseli!

Województwo Lubuskie gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w Polsce od wielu lat. Po raz czwarty wsparło Finał WOŚP w Brukseli, przekazując na licytację specjalny „fant” – wino z lubuskiej winnicy, dodatkowo opatrzone podpisem przez Jurka Owsiaka.

Młodzi dla przyszłości Europy: weź udział w EYE2020!

Weź udział w Europejskim Spotkaniu Młodzieży (EYE) w Strasburgu i przyczyń się do kształtowania przyszłości Europy. Co dwa lata, tysiące młodych Europejczyków przyjeżdżają podzielić się swoimi pomysłami na przyszłość Europy na Europejskie Spotkanie Młodzieży w Strasburgu. Tegoroczna, czwarta już edycja, odbędzie się 29-30 maja.
 

Mniej niż połowa podróżnych z UE zna prawa pasażerów w UE

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj wyniki badania Eurobarometr na temat praw pasażerów w Unii Europejskiej. Z badania wynika, że 43 proc. obywateli UE korzystających w ciągu ostatnich 12 miesięcy z transportu lotniczego, kolejowego transportu pasażerskiego na duże odległości, autokarowego/autobusowego, morskiego (statek lub prom) wie, że UE ustanowiła prawa pasażerów.

Zaangażowanie obywateli w dobre zarządzanie polityką spójności

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej zaprasza do udziału w konferencji wysokiego szczebla „Engaging citizens for good governance in Cohesion Policy”, która odbędzie się w Brukseli  6. lutego. Odbiorcami wydarzenia się politycy, decydenci, władze krajowe, regionalne i lokalne, organizacje pozarządowe, praktycy i środowiska akademickie.
1 2 3 4 5 6 ... 61

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389