Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

200 mln euro na promocję europejskich produktów rolno-spożywczych w UE i poza jej granicami

W 2020 r. Komisja Europejska przeznaczy 200,9 mln euro na współfinansowanie działań promujących produkty rolno-spożywcze UE w Unii i poza jej granicami.

Porozumienie w sprawie unijnego budżetu na 2020 rok

18 listopada trzy unijne instytucje osiągnęły porozumienie w sprawie budżetu UE na 2020 r. Pozwoli to UE skoncentrować swoje zasoby na priorytetach, które mają znaczenie dla obywateli. Należą do nich: zmiana klimatu, miejsca pracy, młodzież, bezpieczeństwo i solidarność w UE. Przyszłoroczny budżet przygotuje również do przejścia do kolejnego cyklu budżetowego, będzie to bowiem siódmy i ostatni budżet w ramach obecnego długoterminowego cyklu budżetowego na lata 2014-2020.

To już ostatni dzwonek! Nabór na staż w Parlamencie Europejskim tylko do 30 listopada!

Chcesz zobaczyć, jak na co dzień funkcjonuje Parlament Europejski? Zaaplikuj na staż, by zdobyć praktyczne doświadczenie w międzynarodowej, wielojęzycznej instytucji!

Komisja i OECD przedstawiają zalecenia mające pomóc państwom i regionom UE w przeprowadzeniu transformacji przemysłowej

Komisja i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiły dzisiaj (14.11) sprawozdanie na temat inicjatywy rozpoczętej w 2017 r., mającej pomóc 12 regionom i państwom członkowskim UE w przeprowadzeniu transformacji przemysłowej i radzeniu sobie w zglobalizowanej gospodarce.
 

Inicjatywa DiscoverEU: 20 tys. biletów na podróż po Europie dla osiemnastolatków

7 listopada rozpoczęła się kolejna runda konkursu DiscoverEU zorganizowanego przez Komisję Europejską. Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość podróżowania po Europie i poznawania jej dziedzictwa kulturowego, a jednocześnie zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Do 28 listopada 2019 r. (do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego) każdy osiemnastoletni obywatel UE może zgłosić się do udziału w konkursie.

Zawalcz o Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2020!

Masz 16-30 lat i pracujesz nad projektem o wymiarze europejskim? Weź udział w konkursie o Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2020 i zdobądź fundusze na rozwój swojej inicjatywy.

Polityka przemysłowa: zalecenia dotyczące wspierania wiodącej roli Europy w sześciu strategicznych obszarach działalności gospodarczej

Komisja opublikowała dziś (4.11) zalecenia grupy ekspertów – strategicznego forum ds. ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania – w celu zwiększenia konkurencyjności i wiodącej roli Europy w sześciu strategicznych i przyszłościowych sektorach przemysłu: podłączone do sieci i czyste ekologicznie pojazdy autonomiczne, technologie i systemy wodorowe, inteligentna opieka zdrowotna, przemysłowy internet rzeczy, gospodarka niskoemisyjna oraz cyberbezpieczeństwo.

Dzień Równej Płacy

Wspólne oświadczenie pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Fransa Timmermansa, komisarz Marianne Thyssen i komisarz Věry Jourovej z okazji Dnia Równej Płacy, czyli dnia w którym kobiety symbolicznie przestają otrzymywać wynagrodzenie w porównaniu ze swoimi kolegami płci męskiej za tę samą pracę.

Europejska Stolica Młodzieży 2023 - nabór otwarty do 12 stycznia!

Europejska Stolica Młodzieży to tytuł przyznany przez Europejskie Forum Młodzieży, którego celem jest wzmocnienie pozycji młodych ludzi, zwiększenie ich uczestnictwa i wzmocnienie tożsamości europejskiej. Nabór wniosków zainteresowanych gmin trwa do 12 stycznia 2020 r.

Kto zostanie nowym Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich?

Pięcioro Kandydatów zaprezentuje swoje priorytety 3 grudnia podczas publicznego wysłuchania przed parlamentarną Komisją Petycji. Następnie Posłowie wybiorą nowego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na lata 2019-2024 podczas grudniowej sesji plenarnej.
1 2 3 4 5 6 ... 58

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389