Kalendarium informacji

Aktualności

Nabór wniosków w programie Europa dla obywateli - Projekty społeczeństwa obywatelskiego

 • BRWL
 • /
 • 11-03-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Nabór wniosków w programie Europa dla obywateli - Projekty społeczeństwa obywatelskiego Krajowy Punkt Kontaktowy programu Europa dla obywateli w Polsce informuje o otwartym przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego naborze wniosków w ramach komponentu 2. Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski można przesyłać do 2 września 2019 r. do godz. 12:00.
czytaj dalej

Otwarte konsultacje publiczne nt. równouprawnienia płci w UE

 • BRWL
 • /
 • 08-03-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Otwarte konsultacje publiczne nt. równouprawnienia płci w UE Komisja Europejska zaprasza do udziału w otwartych od dziś do 31 maja 2019 r. konsultacjach publicznych odnośnie równouprawnienia płci, które gromadzić będa opnie wszystkich zainteresowanych stron na temat obecnej sytuacji oraz priorytetów w tej dziedzinie na najbliższe pięć lat.
czytaj dalej

Tylko 1 menedżer na 3 w UE jest kobietą…

 • BRWL
 • /
 • 08-03-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Tylko 1 menedżer na 3 w UE jest kobietą… …jeszcze mniej kobiet jest na wyższych stanowiskach kierowniczych. W przeddzień „Dnia Kobiet” Eurostat opublikował informacje na temat zajmowania stanowisk kierowniczych przez kobiety w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
czytaj dalej

Prezentacja KE raportu i zaleceń Europejskiego Semestru - inwestycyjne cele strategiczne dla Polski w ramach polityki spójności 2021-2027

 • BRWL
 • /
 • 07-03-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Prezentacja KE raportu i zaleceń Europejskiego Semestru - inwestycyjne cele strategiczne dla Polski w ramach polityki spójności 2021-2027 Marc Lemaître, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Joost Korte, Dyrektor Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej zaprezentowali dziś w Warszawie inwestycyjne cele strategiczne dla Polski w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.
czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2019: więcej równości, ale zmiany są zbyt powolne

 • BRWL
 • /
 • 07-03-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Międzynarodowy Dzień Kobiet 2019: więcej równości, ale zmiany są zbyt powolne Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Komisja opublikowała dziś sprawozdanie z 2019 r. na temat równości kobiet i mężczyzn w UE. Dobrą wiadomością jest to, że Europa czyni postępy; musimy jednak przyspieszyć zmiany.
czytaj dalej

Europejski program w zakresie migracji: UE musi podtrzymać postępy poczynione w ciągu ostatnich czterech lat

 • BRWL
 • /
 • 07-03-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Europejski program w zakresie migracji: UE musi podtrzymać postępy poczynione w ciągu ostatnich czterech lat Przed zbliżającym się marcowym szczytem Rady Europejskiej Komisja podsumowuje postępy poczynione w ciągu ostatnich czterech lat oraz wyznacza działania konieczne, by sprostać bezpośrednim i przyszłym wyzwaniom w zakresie migracji.
czytaj dalej

Polska wykorzystała szansę na rozwój, jaką dały fundusze europejskie w latach 2007-2013

 • BRWL
 • /
 • 06-03-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Polska wykorzystała szansę na rozwój, jaką dały fundusze europejskie w latach 2007-2013 Komisja Europejska rozliczyła z Polską wszystkie programy operacyjne z okresu 2007-2013. Programy Operacyjne były podstawą inwestycji współfinansowanych przez Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i przyczyniły się do rozwoju gospodarczo-społecznego Polski, do wzrostu zatrudnienia oraz do podniesienia konkurencyjności kraju w Europie. W ciągu tych 7 lat zrealizowanych zostało tysiące projektów, które przyczynili się do poprawy warunków życia mieszkańców Polski. Ktoś mógłby powiedzieć, że programy przeszły do historii, ale to nic bardziej mylnego. Z ich efektów korzystają i będą korzystać jeszcze przez wiele lat wszyscy polscy obywatele.
czytaj dalej

Komisja realizuje plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

 • BRWL
 • /
 • 05-03-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Komisja realizuje plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym Wszystkie 54 działania w ramach planu zainicjowanego w 2015 r. zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Przyczynią się one do zwiększenia konkurencyjności Europy, unowocześnienia jej gospodarki i przemysłu, co z kolei doprowadzi do tworzenia miejsc pracy, ochrony środowiska i trwałego wzrostu gospodarczego.
czytaj dalej

Medyczna marihuana w Europie: posłowie chcą intensywniejszych badań

 • BRWL
 • /
 • 04-03-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Medyczna marihuana w Europie: posłowie chcą intensywniejszych badań Parlament Europejski apeluje o ogólnounijną politykę w zakresie medycznej marihuany i o odpowiednio finansowane badania naukowe. Polityka wobec medycznej marihuany w UE zmienia się, jako że niektóre państwa członkowskie zalegalizowały już lecznicze zastosowania niektórych postaci konopi lub kannabinoidów bądź rozważają zmiany w ustawodawstwie.
czytaj dalej

Eurobarometr 90: co Polacy myślą o Unii?

 • BRWL
 • /
 • 04-03-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Eurobarometr 90: co Polacy myślą o Unii? Polacy pozytywnie postrzegają UE, ufają Parlamentowi Europejskiemu i wiedzą na jakich zasadach wybierani są posłowie. Rośnie zadowolenie z funkcjonowania demokracji i biegu spraw w Polsce. Jednocześnie ponad połowa ankietowanych sądzi, że polskie media publiczne nie są wolne od politycznych nacisków. Komisja Europejska publikuje najnowszy raport Eurobarometr 90 na temat opinii publicznej w krajach UE.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 44
 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli