Kalendarium informacji

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków z programu Kreatywna Europa

 • BRWL
 • /
 • 16-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Zaproszenie do składania wniosków z programu Kreatywna Europa Zaproszenie do składania wniosków programu Kreatywna Europa - subprogram Kultura dotyczy zaprojektowania i zarządzania działaniami związanymi z tworzeniem sieci i budowaniem potencjału dla lokalizacji wyróżnionych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (EHL). Termin składania wniosków upływa 3 stycznia 2019 roku.
czytaj dalej

Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych - spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Warszawie

 • BRWL
 • /
 • 15-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych - spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Warszawie Agencja Narodowa programu Erasmus+ w Polsce zaprasza na spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące projektów – Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji dorosłych (Akcja 2, program Erasmus+) dla nowych wnioskodawców działających w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych. Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2018 r. w Warszawie.
czytaj dalej

Badanie Eurobarometru na Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 2018

 • BRWL
 • /
 • 15-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Badanie Eurobarometru na Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 2018 Komisja opublikowała wyniki nowego badania Eurobarometr dotyczącego wiedzy obywateli na temat antybiotyków oraz ogólnych tendencji w ich stosowaniu przed 11. Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach.
czytaj dalej

Ruszyła kolejna edycja konkursu dla Kobiet-Innowatorek 2019

 • BRWL
 • /
 • 14-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Ruszyła kolejna edycja konkursu dla Kobiet-Innowatorek 2019 Nagroda EU Prize for Women Innovators 2019 ma na celu uhonorowanie innowatorek - kobiet, które założyły przedsiębiorstwa i wprowadziły z sukcesem swoje innowacyjne pomysły na rynek. Nagroda finansowana w ramach programu badań i innowacji Horyzont 2020 zostanie wręczona czterem innowatorkom. Zgłoszenia można przesyłać do 16 stycznia 2019 r.
czytaj dalej

Rok istnienia europejskiego filara praw socjalnych

 • BRWL
 • /
 • 13-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Rok istnienia europejskiego filara praw socjalnych 17 listopada 2017 r. podczas szczytu społecznego na rzecz sprawiedliwego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Göteborgu w Szwecji przywódcy Unii Europejskiej uroczyście ogłosili powstanie europejskiego filara praw socjalnych. Od tego czasu Komisja Europejska podjęła konkretne inicjatywy w celu wprowadzenia w życie na poziomie europejskim określonych w nim 20 praw i zasad.
czytaj dalej

Seminarium dla wnioskodawców Innowacyjnych Działań Miejskich UIA

 • BRWL
 • /
 • 09-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Seminarium dla wnioskodawców Innowacyjnych Działań Miejskich UIA Urban Innovative Actions - UIA - zrealizuje dwa seminaria informacyjne dla zainteresowanych składaniem wniosków w otwartym czwartym zaproszeniu do składania wniosków, które odbędą się 21 listopada w Monachium oraz 28 listopada w Brukseli. Rejestracja jest już otwarta.
czytaj dalej

Konsultacje publiczne ws. opartej na sieci i zautomatyzowanej mobilności

 • BRWL
 • /
 • 09-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Konsultacje publiczne ws. opartej na sieci i zautomatyzowanej mobilności Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych w sprawie opartej na sieci i zautomatyzowanej mobilności, których celem jest stwierdzenie jakie są obecnie największe wyzwania związane z wprowadzeniem połączonych z siecią i zautomatyzowanych samochodów. Konsultacje skierowane są zarówno do użytkowników, sektora motoryzacyjnego, usług telekomunikacyjnych, organów normalizacyjnych czy administracji drogowej, ale także władz krajowych, regionalnych i lokalnych. Odpowiedzi można przekazywać on-line do 4 grudnia br.
czytaj dalej

Prognoza gospodarcza z jesieni 2018

 • BRWL
 • /
 • 08-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Prognoza gospodarcza z jesieni 2018 Przewiduje się, że wzrost gospodarczy w strefie euro zmniejszy się z najwyższego od 10 lat poziomu – 2,4 proc. w 2017 r. – do 2,1 proc. w 2018 r., a następnie odnotuje dalszy łagodny spadek do 1,9 proc. w 2019 r. i 1,7 proc. w 2020 r. Oczekuje się, że ta sama tendencja będzie dotyczyć UE-27, dla której prognoza wzrostu wynosi 2,2 proc. w 2018 r., 2,0 proc. w 2019 r. i 1,9 proc. w 2020 r.
czytaj dalej

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego: nabór wniosków trwa!

 • BRWL
 • /
 • 07-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego: nabór wniosków trwa! Do 28 stycznia 2019 r. młodzi ludzie w wieku od 16 do 30 lat ze wszystkich krajów członkowskich UE mogą zgłaszać do nagrody The European Charlemagne Youth Prize 2019 - Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2019, projekty realizowane przez młodzież i do młodzieży skierowane. Nagroda dla najlepszego projektu to 7,5 tys. euro.
czytaj dalej

Rocznik regionalny Eurostatu 2018

 • BRWL
 • /
 • 07-11-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Rocznik regionalny Eurostatu 2018 Rocznik regionalny Eurostatu 2018 jest zbiorem informacji statystycznych na poziomie regionalnym. Publikacja zawiera informacje zebrane w regionach państw członkowskich UE, a także w regionach EFTA i krajów kandydujących w ramach 12 tematów: polityki regionalne i priorytety Komisji Europejskiej, ludność, zdrowie, edukacja i szkolenia, rynek pracy, gospodarka, strukturalne statystyki przedsiębiorstw, badania i innowacje, gospodarka cyfrowa i społeczeństwo, turystyka, transport, i rolnictwo.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 38
 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli