Kalendarium informacji

Aktualności

Program prac Komisji Europejskiej na 2018 rok

 • BRWL
 • /
 • 25-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Program prac Komisji Europejskiej na 2018 rok Zgodnie z zapowiedziami przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera w orędziu o stanie Unii 2017 Komisja Europejska przedstawia dzisiaj (24.10.) plany dokończenia prac nad realizacją sformułowanych przez Junckera dziesięciu priorytetów politycznych przed upływem kadencji Komisji, a także nakreśla dalekosiężne inicjatywy związane z przyszłością Europy.
czytaj dalej

Zapewnienie inteligentnego wzrostu dzięki wdrażaniu innowacji w europejskich regionach

 • BRWL
 • /
 • 24-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Zapewnienie inteligentnego wzrostu dzięki wdrażaniu innowacji w europejskich regionach Europa przechodzi przełomowy okres zmian. Globalizacja, automatyka, dekarbonizacja, nowe technologie i technologie cyfrowe — wszystkie te czynniki wpływają na zatrudnienie, sektor przemysłu, modele biznesowe oraz gospodarkę i całe społeczeństwo. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w bieżącym numerze Panoramy.
czytaj dalej

Szczyt Rady Europejskiej: dwuletnia Agenda Przywódców, migracje, obrona, Brexit

 • BRWL
 • /
 • 19-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Szczyt Rady Europejskiej: dwuletnia Agenda Przywódców, migracje, obrona, Brexit Przywódcy UE 19 i 20 października spotkają się na szczycie, by rozmawiać m.in. o migracji, cyfryzacji, obronności i sprawach zagranicznych. Wymienią też poglądy na temat agendy przywódców, czyli szczegółowego programu prac UE na przyszłość. W gronie dwudziestu siedmiu omówią stan negocjacji brexitowych.
czytaj dalej

Komisja prezentuje nowe środki mające lepiej chronić obywateli UE

 • BRWL
 • /
 • 18-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Komisja prezentuje nowe środki mające lepiej chronić obywateli UE Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego Junckera, zawartą w orędziu o stanie Unii 2017, Komisja prezentuje dziś – wraz z 11. sprawozdaniem z postępów w realizacji unii bezpieczeństwa – zestaw operacyjnych i praktycznych środków, które mają lepiej bronić obywateli UE przed zagrożeniami terrorystycznymi oraz doprowadzić do stworzenia Europy, która chroni.
czytaj dalej

Parlametr: Państwa Unii Europejskiej korzystają na członkostwie

 • BRWL
 • /
 • 17-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Parlametr: Państwa Unii Europejskiej korzystają na członkostwie Dwie trzecie ankietowanych uważa, że państwa należące do Unii korzystają na członkostwie - wynika z najnowszego badania opinii publicznej, które zostanie opublikowane 18 października.
czytaj dalej

Lubuskie na Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2017

 • BRWL
 • /
 • 13-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Lubuskie na Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2017 Od 9 do 12 października europejskie władze lokalne i regionalne mogły skorzystać z możliwości wymiany wiedzy i dobrych praktyk jakie niesie ze sobą udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2017 (EWRC) w Brukseli. Ponadto kilka tysięcy uczestników „Tygodnia…” w czasie licznych seminariów i warsztatów miało okazję podyskutować o roli polityki spójności po 2020 roku oraz zainspirować się projektami wdrażanymi w innych miastach i regionach UE dzięki Europejskim Funduszom Strukturalnym i Inwestycyjnym. Lubuskie jak co roku aktywnie włączyło się w organizację jednej z debat EWRC, lubuskie rozwiązania i najlepsze praktyki przedstawił Członek Zarządu Tadeusz Jędrzejczak.
czytaj dalej

Lubuskie uczestniczy w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2017

 • BRWL
 • /
 • 10-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Lubuskie uczestniczy w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2017 Od 9 do 12 października 2017 r. w Brukseli odbywa się XV edycja największego europejskiego wydarzenia na temat polityki regionalnej i miejskiej „Europejski Tydzień Regionów i Miast”. Organizatorami są Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Europejski Komitet Regionów oraz europejskie regiony i miasta w tym Województwo Lubuskie, które współorganizuje jeden z oficjalnych warsztatów „Green sustainability in the Cohesion Policy. Urban and regional perspective”. W imieniu Lubuskiego głos zabierze Tadeusz Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa. W wydarzeniach „Europejskiego Tygodnia…” wezmą udział również Radni Województwa Józef Kruczkowski oraz Zbigniew Kołodziej.
czytaj dalej

Komisja Europejska opublikowała VII Sprawozdanie w sprawie spójności

 • BRWL
 • /
 • 09-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Komisja Europejska opublikowała VII Sprawozdanie w sprawie spójności Komisja opublikowała dziś siódme sprawozdanie w sprawie spójności, w którym bada sytuację w regionach UE, czerpie z doświadczeń z wydatkowania środków na spójność w latach kryzysu oraz przygotowuje grunt pod politykę spójności po 2020 r.
czytaj dalej

Sprawozdanie Komisji na temat zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE

 • BRWL
 • /
 • 09-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Sprawozdanie Komisji na temat zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE Zgodnie z danymi zawartymi w najnowszym kwartalnym przeglądzie dotyczącym zatrudnienia i rozwoju sytuacji społecznej ( Quarterly Review on Employment and Social Developments in Europe) UE wciąż pewnie zmierza w kierunku większego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Sprawozdanie Komisji na temat zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE wykazuje m.in. rekordowo wysokie wskaźniki zatrudnienia i oznaki poprawy sytuacji młodzieży.
czytaj dalej

Komisja przyjmuje inicjatywę na rzecz przygotowania zawodowego w Europie

 • BRWL
 • /
 • 06-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Komisja przyjmuje inicjatywę na rzecz przygotowania zawodowego w Europie Komisja Europejska przyjęła dzisiaj (5.10) wniosek dotyczący europejskich ram w zakresie jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego. Inicjatywa ta, w formie zalecenia Rady, stanowi część Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności, uruchomionego w czerwcu 2016 r. Jest ona również powiązana z europejskim filarem praw socjalnych, który przewiduje prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie.
czytaj dalej
 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli