Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Europejska inicjatywa obywatelska: 9 mln obywateli zaangażowało się w kształtowanie prawa UE

Komisja Europejska przyjęła dziś (28 marca) swoje drugie sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia o europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Szacuje się, że 9 mln Europejczyków ze wszystkich 28 państw członkowskich poparło europejską inicjatywę obywatelską od czasu jej wejścia w życie w 2012 roku. Cztery zakończone sukcesem inicjatywy zebrały dotychczas ponad milion podpisów, a Komisja zobowiązała się do podjęcia działań następczych w ramach trzech z nich.

Plan działania w sprawie mobilności wojskowej: UE czyni kroki na rzecz Europejskiej Unii Obrony

Zgodnie ze złożonym przez przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera zobowiązaniem do utworzenia w pełni funkcjonującej unii obrony do roku 2025 Komisja i wysoki przedstawiciel przedstawiają plan działania na rzecz poprawy mobilności wojskowej w obrębie Unii Europejskiej i poza jej granicami.

Migracje i zatrudnienie ludzi młodych: dane Eurostatu za 2016 rok

Według informacji opublikowanych przez Eurostat, w 2016 roku połowa młodych bezrobotnych w Unii Europejskiej wyraziła gotowość przeprowadzki do miejsca, w którym będą mogli znaleźć pracę. W Polsce na zmianę swojego miejsca zamieszkania spowodowaną możliwością podjęcia pracy nie zdecydowałaby się około 60% młodych bezrobotnych.

Europejski Konkurs Innowacji Społecznych

Jak przekuć lokalne wyzwania w szanse dla młodych ludzi w gospodarce? Innowacje bazujące na podejściu terytorialnym odpowiadające specyficznym cechom danej społeczności mogą być rozwiązaniem. Do 27 kwietnia można zgłaszać pomysły do konkursu społecznych innowacji. Konkurs skierowany jest do innowatorów społecznych, przedsiębiorców, studentów, designerów, entuzjastów technologii, edukatorów oraz wszystkich, którzy chcą zmienić świat!

Ogólnounijny sojusz ostrzega KE: obcięcie funduszy regionalnych zagraża przyszłości Europy

Oświadczenie (w ramach sojuszu #CohesionAlliance) wzywające do zapewnienia silnej polityki spójności, podpisane przez ponad 4000 indywidualnych sygnatariuszy, jak również władze lokalne reprezentujące przeszło 80% ludności UE, przekazano komisarzom Güntherowi Oettingerowi i Corinie Crețu.

Opodatkowanie działalności cyfrowej: Komisja proponuje nowe środki zapewniające sprawiedliwe opodatkowanie wszystkich przedsiębiorstw w UE

Komisja Europejska zaproponowała dziś (21.03) nowe przepisy mające zagwarantować, że cyfrowa działalność gospodarcza będzie podlegać w UE opodatkowaniu w sprawiedliwy sposób, który sprzyja wzrostowi gospodarczemu. Dzięki tym środkom UE obejmie przodującą pozycję na świecie w procesie opracowywania przepisów podatkowych dostosowanych do nowoczesnej gospodarki i ery cyfrowej.
 

Transmisja debaty z okazji 30-lecia polityki spójności

W środę 21 marca o godz. 17:00 odbędzie się debata w Euronews z okazji 30-lecia unijnej Polityki Spójności, którą będzie można śledzić na żywo on-line. W czasie debaty zaproszeni goście będą dyskutować o dotychczasowych dokonaniach unijnej polityki wyrównującej dysproporcje pomiędzy europejskimi regionami oraz podzielą się swoimi opiniami czy polityka ta ma przyszłość.

Rada ustaliła termin wyborów do Parlamentu Europejskiego

Na posiedzeniu w dniu 20 marca Rada ustaliła, że jej zdaniem najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego powinny się odbyć 23–26 maja 2019 r. Rada skonsultuje się z Parlamentem Europejskim w sprawie projektu decyzji o ustaleniu tego terminu.

WiFi4EU: ruszyła rejestracja gmin ubiegających się o finansowanie przez UE hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej

Komisja Europejska uruchomiła dzisiaj portal internetowy WiFi4EU. Gminy z całej Europy zachęca się teraz do wpisywania do rejestru swoich danych w oczekiwaniu na pierwsze zaproszenie do składania projektów, które zostanie opublikowane w połowie maja. Udział w programie jest dla gmin szansą na otrzymanie środków unijnych na sfinansowanie instalacji publicznie dostępnych hotspotów Wi-Fi, w których korzystanie z Internetu będzie bezpłatne.

Trwa nabór na staże w Parlamencie Europejskim

Staż w Parlamencie Europejskim to wyjątkowa okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdego roku PE oferuje płatne i niepłatne staże dla absolwentów oraz staże szkoleniowe, umożliwiając w ten sposób młodym ludziom zdobycie wiedzy o jego działalności i znaczeniu. W marcu ruszyła rekrutacja na staże, które odbędą się od 1 października 2018  do 28  lutego 2019 roku. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 maja br.