Kalendarium informacji

Aktualności

Podsumowanie styczniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

 • BRWL
 • /
 • 19-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Podsumowanie styczniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego Przyszłość Europy, rosyjska propaganda, walka z finansowaniem terroryzmu - to niektóre z tematów styczniowej sesji plenarnej. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem Parlamentu Europejskiego.
czytaj dalej

Bezrobocie młodych: Posłowie Parlamentu Europejskiego wzywają do usprawnień istniejących inicjatyw

 • BRWL
 • /
 • 18-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Bezrobocie młodych: Posłowie Parlamentu Europejskiego wzywają do usprawnień istniejących inicjatyw Młodzież to jedna z grup najbardziej dotkniętych skutkami kryzysu gospodarczego. Dowiedz się, jakie środki przyjęła UE, by walczyć z bezrobociem młodych i co proponuje Parlament Europejski.
czytaj dalej

Nowe środki na rzecz poprawy kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych oraz podkreślenia europejskiego wymiaru kształcenia

 • BRWL
 • /
 • 17-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Nowe środki na rzecz poprawy kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych oraz podkreślenia europejskiego wymiaru kształcenia W następstwie szczytu w Göteborgu Komisja Europejska przyjęła dziś nowe inicjatywy mające na celu poprawę kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych obywateli europejskich, promowanie wspólnych wartości i podnoszenie świadomości uczniów na temat funkcjonowania Unii Europejskiej.
czytaj dalej

I ogólnoeuropejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych

 • BRWL
 • /
 • 16-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: I ogólnoeuropejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych Przyjęta dzisiaj pierwsza w historii ogólnoeuropejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych jest jednym z elementów procesu przechodzenia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu. Zapewni ona ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi, a jednocześnie wsparcie wzrostu i innowacji, przekształcając trudne wyzwanie w pozytywny plan na rzecz przyszłości Europy.
czytaj dalej

Promowanie europejskich produktów rolnych – otwarte zaproszenie do składania wniosków

 • BRWL
 • /
 • 15-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Promowanie europejskich produktów rolnych – otwarte zaproszenie do składania wniosków Komisja Europejska ogłosiła zaproszenia do składania wniosków dotyczących programów promowania europejskich produktów rolnych zarówno w UE, jak i na całym świecie. Na współfinansowanie programów przeznaczono łącznie kwotę 169 mln euro (w 2017 r. wynosiła ona 142 mln euro). Dopuszcza się programy obejmujące szeroki zakres kwestii – od ogólnych kampanii na rzecz zdrowej żywności po konkretne sektory rynku. Wnioski można składać do 12 kwietnia 2018.
czytaj dalej

Leeuwarden i Valletta Europejskimi Stolicami Kultury 2018

 • BRWL
 • /
 • 15-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Leeuwarden i Valletta Europejskimi Stolicami Kultury 2018 Holenderskie Leeuwarden oraz maltańska Valletta są w 2018 roku Europejskimi Stolicami Kultury. Od 1985 roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przyznaje się miastom na podstawie zaproponowanego przez nie programu kulturalnego, który musi się charakteryzować wyraźnym wymiarem europejskim, angażować szeroki krąg odbiorców i wpisywać się w długotrwały rozwój uczestniczących w programie miast.
czytaj dalej

Przewodnik po programie Europa dla obywateli na 2018 rok

 • BRWL
 • /
 • 12-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Przewodnik po programie Europa dla obywateli na 2018 rok Punkt Kontaktowy programu Europa dla Obywateli informuje o opublikowanym przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA przewodniku po programie na 2018 rok, będącym zbiorem informacji niezbędnych przy przygotowaniu wniosku projektowego. Ponadto na stronie www.europadlaobywateli.eu można zapoznać się z terminami najbliższych spotkań informacyjnych odbywających się w różnych miastach Polski.
czytaj dalej

Lubuskie gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w Brukseli!

 • BRWL
 • /
 • 12-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Lubuskie gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w Brukseli! Województwo Lubuskie co roku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która dzięki hojności milionów Polaków zbiera środki na najwyższej klasy sprzęt medyczny, ratujący życie i umożliwiający leczenie najmłodszych - również w lubuskich szpitalach. Po raz kolejny Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli wspiera brukselski sztab WOŚP i zaprasza do licytowania przekazanych lubuskich fantów!
czytaj dalej

Cele zrównoważonego rozwoju: pierwsze spotkanie w ramach komisyjnej wielostronnej platformy wysokiego szczebla

 • BRWL
 • /
 • 11-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Cele zrównoważonego rozwoju: pierwsze spotkanie w ramach komisyjnej wielostronnej platformy wysokiego szczebla Uczestnicy komisyjnej wielostronnej platformy wysokiego szczebla podejmującej działania następcze w kontekście celów zrównoważonego rozwoju w UE spotkali się po raz pierwszy w środę 10 stycznia.
czytaj dalej

Otwarte konsultacje publiczne w sprawie Polityki Spójności po 2020 roku

 • BRWL
 • /
 • 11-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Otwarte konsultacje publiczne w sprawie Polityki Spójności po 2020 roku Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności, które pomogą w opracowaniu programów finansowania UE w ramach wieloletnich ram finansowych po 2020 roku. Konsultacje są skierowane do wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym beneficjentów programów i funduszy UE. Opinie można przekazywać wypełniając kwestionariusz w j. polskim dostępny on-line do 8 marca.
czytaj dalej
 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli