Kalendarium informacji

Aktualności

Ogólnopolski dzień informacyjny Erasmus+

 • BRWL
 • /
 • 09-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Ogólnopolski dzień informacyjny Erasmus+ Agencja Narodowa programu Erasmus+ w Polsce zaprasza na ogólnopolski dzień informacyjny programu Erasmus+, który odbędzie się 12 stycznia 2018 roku w Warszawie.
czytaj dalej

Imponujące korzyści z największego programu finansowanego ze środków UE dla mieszkańców Polski

 • BRWL
 • /
 • 08-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Imponujące korzyści z największego programu finansowanego ze środków UE dla mieszkańców Polski Największy w historii program unijny na rzecz rozwoju regionalnego został zamknięty i rozliczony pod koniec grudnia 2017r. Program Operacyjny ''Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013", o wartości 28,3 mld euro, sfinansował tysiące projektów mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Polski. Program przyczynił się do wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia w Polsce oraz w Europie i był motorem transformacji Polski w nowoczesne miejsce do życia i atrakcyjne miejsce pod inwestycje.
czytaj dalej

Razem mamy siłę! - Bułgaria objęła Prezydencję w Radzie UE

 • BRWL
 • /
 • 08-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Razem mamy siłę! - Bułgaria objęła Prezydencję w Radzie UE Przez najbliższe sześć miesięcy Bułgaria będzie trzymać stery Unii Europejskiej. Z końcem 2017 roku przewodnictwo w UE zakończyła Estonia a w dniu 1 stycznia Łotwa rozpoczęła sprawowanie Prezydencji w Radzie UE. Wśród priorytetów Prezydencji Bułgaria wskazała m.in. na przyszłość Europy i młodzieży.
czytaj dalej

Nowe narzędzie poprawy zdolności regionów do inwestowania funduszy UE

 • BRWL
 • /
 • 22-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Nowe narzędzie poprawy zdolności regionów do inwestowania funduszy UE Komisja Europejska pomaga państwom członkowskim i regionom poprawić ich zdolność do inwestowania funduszy UE w celu uzyskania lepszych rezultatów poprzez wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i operacyjnych udostępniając nowe narzędzie EU Competency Framework.
czytaj dalej

Komisja Europejska składa wniosek do Rady o zastosowanie art. 7 Traktatu o UE wobec Polski

 • BRWL
 • /
 • 20-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Komisja Europejska składa wniosek do Rady o zastosowanie art. 7 Traktatu o UE wobec Polski Przez blisko dwa lata Komisja wielokrotnie podejmowała starania o nawiązanie konstruktywnego dialogu z polskimi władzami w kontekście ram na rzecz praworządności. Dzisiaj jednak stwierdziła, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia zasady praworządności w Polsce. Komisja proponuje zatem Radzie przyjęcie decyzji na podstawie art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.
czytaj dalej

Wspólna deklaracja Przewodniczących Komisji, Parlamentu Europejskiego i rotacyjnej prezydencji w Radzie UE w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018–2019

 • BRWL
 • /
 • 15-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Wspólna deklaracja Przewodniczących Komisji, Parlamentu Europejskiego i rotacyjnej prezydencji w Radzie UE w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018–2019 Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podpisał – wspólnie z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanim i przewodniczącym rotacyjnej prezydencji w Radzie UE, premierem Estonii Jürim Ratasem – nową wspólną deklarację w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018–2019.
czytaj dalej

Już 278 mld euro inwestycji w gospodarkę realną Europy z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

 • BRWL
 • /
 • 14-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Już 278 mld euro inwestycji w gospodarkę realną Europy z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych W opublikowanym dzisiaj (13.12.2017) sprawozdaniu przedstawiono, co udało się osiągnąć przy pomocy pięciu funduszy UE od początku okresu programowania do dzisiaj, kiedy realizacja programów na lata 2014–2020 odbywa się już w pełnym tempie.
czytaj dalej

Prostsze zasady Wspólnej Polityki Rolnej

 • BRWL
 • /
 • 14-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Prostsze zasady Wspólnej Polityki Rolnej Istotne usprawnienia w przepisach dotyczących unijnego rolnictwa, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., będą skutkiem przyjętej przez Radę Ministrów ds. Rolnictwa i Parlament Europejski części tzw. rozporządzenia zbiorczego odnoszącej się do rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Rozporządzeniem tym mają zostać zmienione: rozporządzenie finansowe regulujące realizację budżetu UE i 15 aktów sektorowych m.in. z dziedziny rolnictwa.
czytaj dalej

Nowy rejestr aktów delegowanych

 • BRWL
 • /
 • 13-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Nowy rejestr aktów delegowanych Od 12 grudnia działa nowy rejestr aktów delegowanych, który umożliwia wyszukiwanie i śledzenie unijnych decyzji przyjętych w formie aktu delegowanego. Jest to wspólny rejestr Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, który umożliwi wszystkim zainteresowanym śledzenie unijnych procesów decyzyjnych.
czytaj dalej

Młodzi Lubuszanie w Brukseli!

 • BRWL
 • /
 • 13-12-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Młodzi Lubuszanie w Brukseli! Zakończyła się trzydniowa wizyta studyjna do Brukseli dla laureatów konkursów, w której brali udział także Lubuszanie. Przypomnijmy, wyjazd był nagrodą w konkursie wiedzy o Parlamencie Europejskim w ramach programu Młodzi On-Life, który jest inicjatywą marszałek Elżbiety Anny Polak. Młodzi Lubuszanie poznali tajniki pracy Parlamentu Europejskiego od kuchni.
czytaj dalej
 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli