Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Lubuskie uczestniczy w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2019

W dniach 7- 10 października 2019 r. w Brukseli odbyła się kolejna edycja największego europejskiego wydarzenia na temat polityki regionalnej i miejskiej „Europejski Tydzień Regionów i Miast”. Organizatorami wydarzenia są Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Europejski Komitet Regionów oraz europejskie regiony i miasta w tym Województwo Lubuskie, które współorganizowało jeden z oficjalnych warsztatów „Transformacja energetyczna w europejskich regionach i miastach”.

Konferencja Komisji Europejskiej odnośnie wzmacniania regionów przygranicznych poprzez lepszy transport

14 listopada 2019 r. w Brukseli odbędzie się konferencja „Boosting Cross-Border Regions through better transport” organizowana przez  Komisję Europejską: Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej we współpracy z Dyrekcją ds. Mobilności i Transportu. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie wyników badania na temat brakujących transgranicznych połączeń kolejowych oraz dyskusja na temat wyzwań związanych z transgranicznymi usługami transportu publicznego.

Główne osiągnięcia polityki spójności w latach 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej na temat głównych osiągnięć polityki spójności w latach 2014-2020.

Znany harmonogram Kreatywna Europa – MEDIA na 2020 rok

Wraz z początkiem jesieni zaczyna się kolejny rok w programie Kreatywna Europa. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ogłosiła nabory na rok 2020 we wszystkich schematach komponentu MEDIA. Zapraszamy do zapoznania się z informacją Creative Europe Desk Polska.

Monitor Kształcenia i Szkolenia 2019: potrzeba lepszego wspierania nauczycieli i zwiększenia atrakcyjności zawodu nauczyciela

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj (26.06), równolegle do odbywającego się drugiego Europejskiego Szczytu Edukacji, Monitor Kształcenia i Szkolenia z 2019 r. W tegorocznym wydaniu przeanalizowano sposób, w jaki kształcenie i szkolenie ewoluują w UE i jej państwach członkowskich. Monitor z 2019 r. pokazuje postępy w realizacji ważnych unijnych celów w zakresie kształcenia i szkolenia, a także podkreśla potrzebę lepszego wspierania nauczycieli i zwiększenia atrakcyjności zawodu nauczyciela.

Trwa nabór wniosków Innowacyjnych Działań Miejskich UIA

To już piąty nabór inicjatywy UIA, której celem jest wsparcie innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz przetestowanie śmiałych i niesprawdzonych jeszcze koncepcji dotyczących wzajemnie powiązanych ze sobą wyzwań. Nabór wniosków o całkowitym budżecie 50 mln. Euro skierowany jest do miast i obszarów miejskich liczących co najmniej 50 tys. mieszkańców.  Termin składania wniosków projektowych upływa 12 grudnia br. o godz. 14:00.

Przesłuchania desygnowanych Komisarzy w Parlamencie Europejskim

Nowa Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła skład Kolegium Komisarzy oraz przydzielony im zakres obowiązków. Każdy z nominowanych przez kraje członkowskie oraz Przewodniczącą kandydatów na komisarza musi teraz poddać się ocenie komisji Parlamentu Europejskiego, które zajmują się ich tematycznym portfolio. Przesłuchania rozpoczną się  30 września i zakończą 8 października, wszystkie będą transmitowane na żywo on-line.

Ruszają Europejskie Dni Badań i Innowacji - oglądaj on-line!

Europejskie Dni Badań i Innowacji odbywają się w Brukseli od 24 do 26 września a ich celem jest przeprowadzenia dyskusji i kształtowanie przyszłego krajobrazu badań i innowacji Unii Europejskiej w nowym okresie budżetowym 2021-2027. Panele i warsztaty "Dni" można śledzić on-line, wydarzenie rozpocznie się dziś sesją otwierającą o godzinie 13:30.

Europejski Komitet Regionów: regionalna tablica wskaźników społecznych

Nowe badania pokazują, że ponad 80% regionów UE czyni postępy, jednakże utrzymują się nierówności regionalne.

Jak Parlament zatwierdza Komisję Europejską?

Obywatele Europy wybrali swoich przedstawicieli do PE, którzy teraz podczas serii przesłuchań ocenią kandydatów na komisarzy. Zapraszamy do zapoznania się z infografiką przygotowaną przez Parlament Europejski
1 2 3 4 5 6 ... 59