Kalendarium informacji

Aktualności

URBIS - nowe narzędzie dla miast

 • BRWL
 • /
 • 29-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: URBIS - nowe narzędzie dla miast Komisja wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym wprowadzają nową usługę doradczą, aby pomóc miastom w planowaniu inwestycji.
czytaj dalej

Pierwsze wyniki Szczytu Społecznego w Göteborgu

 • BRWL
 • /
 • 29-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Pierwsze wyniki Szczytu Społecznego w Göteborgu Niespełna dwa tygodnie po Szczycie Społecznym, który odbył się 17 listopada w Göteborgu, gospodarze szczytu – przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i premier Szwecji Stefan Löfven – podsumowują jego wyniki.
czytaj dalej

Deklaracja podsumowująca Szczyt Partnerstwa Wschodniego

 • BRWL
 • /
 • 28-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Deklaracja podsumowująca Szczyt Partnerstwa Wschodniego 24 listopada 2017 r. w Brukseli spotkali się szefowie państw i rządów oraz przedstawiciele Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Republiki Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdawii i Ukrainy, przedstawiciele Unii Europejskiej, a także szefowie państw i rządów oraz przedstawiciele państw członkowskich UE. Owocem spotkania jest wspólna deklaracja.
czytaj dalej

Działania UE przeciwko Przemocy wobec Kobiet

 • BRWL
 • /
 • 27-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Działania UE przeciwko Przemocy wobec Kobiet Stop przemocy wobec kobiet - z okazji Międzynarodowego Dnia przeciwko Przemocy wobec Kobiet przypadającego na 24 listopada, Komisja Europejska wydała oświadczenie w sprawie konieczności powstrzymania przemocy wobec kobiet i przypomina o prowadzonych w UE działaniach.
czytaj dalej

Trzecie sprawozdanie na temat unii energetycznej

 • BRWL
 • /
 • 27-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Trzecie sprawozdanie na temat unii energetycznej Z trzeciego sprawozdania Komisji Europejskiej na temat stanu unii energetycznej wynika, że transformacja w społeczeństwo niskoemisyjne staje się nową rzeczywistością na terenie UE.
czytaj dalej

rescEU: nowy europejski system do walki z klęskami żywiołowymi

 • BRWL
 • /
 • 24-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: rescEU: nowy europejski system do walki z klęskami żywiołowymi Komisja Europejska ujawniła dzisiaj (23.11) nowe ambitne plany wzmocnienia zdolności Europy do reagowania na klęski żywiołowe. Wniosek Komisji jest centralnym punktem programu działań przewodniczącego Junckera na rzecz Europy, która chroni. Przedmiotowa inicjatywa pojawia się w kontekście coraz poważniejszych i częstszych klęsk żywiołowych, jakich doświadczyło wiele krajów europejskich w ciągu ostatnich lat.
czytaj dalej

Diagnoza stanu zdrowia w UE

 • BRWL
 • /
 • 23-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Diagnoza stanu zdrowia w UE Tylko przegląd naszych systemów opieki zdrowotnej może nam zagwarantować, że będą one spełniać swój cel i zapewniać opiekę skupioną na pacjencie. Są to wnioski, jakie można wyciągnąć z 28 krajowych profili zdrowotnych opublikowanych dzisiaj przez Komisję wraz ze sprawozdaniem towarzyszącym.
czytaj dalej

Rada wskazała nowe siedziby Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

 • BRWL
 • /
 • 21-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Rada wskazała nowe siedziby Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego Rada podjęła decyzję o nowych lokalizacjach dwóch agencji europejskich mieszczących się obecnie w Londynie. Zmiana jest konsekwencją planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty, dlatego obie agencje zostaną przeniesione na terytorium UE: Europejska Agencja Leków (EMA) do Amsterdamu, a Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) do Paryża.
czytaj dalej

Porozumienie instytucji unijnych w sprawie budżetu UE na 2018 rok

 • BRWL
 • /
 • 20-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Porozumienie instytucji unijnych w sprawie budżetu UE na 2018 rok 18 listopada,instytucje UE osiągnęły porozumienie w sprawie budżetu Unii na 2018 r., który odzwierciedla priorytety polityczne Komisji Junckera. Budżet UE pozwoli urzeczywistnić te priorytety polityczne. W roku 2018, zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej z maja tego roku, największa część budżetu UE zostanie przeznaczona na stymulację tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego, inwestycji strategicznych i procesu konwergencji. UE będzie także dalej wspierać działania służące skutecznemu podejmowaniu wyzwań związanych z migracją, zarówno wewnątrz UE, jak i poza nią.
czytaj dalej

Szczyt Społeczny na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego: wzmocnienie wymiaru społecznego UE

 • BRWL
 • /
 • 17-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Szczyt Społeczny na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego: wzmocnienie wymiaru społecznego UE W dniu 17 listopada przewodniczący Jean-Claude Juncker i premier Szwecji Stefan Löfven będą wspólnie gościć przywódców UE na pierwszym europejskim szczycie społecznym od 20 lat. Przewodniczący instytucji UE, szefowie państw lub rządów UE, partnerzy społeczni i inne najważniejsze zainteresowane strony spotkają się na szczycie społecznym w Göteborgu w Szwecji w celu przeprowadzenia otwartej dyskusji wśród wszystkich uczestników na temat tego, jak wspierać sprawiedliwe zatrudnienie i wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej.
czytaj dalej
 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli