Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Zimowy pakiet europejskiego semestru: przegląd postępów państw członkowskich w realizacji priorytetów gospodarczych i społecznych

Komisja Europejska opublikowała dziś swoją roczną analizę sytuacji gospodarczej i społecznej w poszczególnych państwach członkowskich, uwzględniającą ocenę postępów w realizacji zaleceń krajowych oraz ocenę ewentualnych zakłóceń równowagi makroekonomicznej.

Wspólne oświadczenie Komisarzy UE z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

„Równość mężczyzn i kobiet jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej zapisaną w traktatach. Unia Europejska jest pionierem w dziedzinie walki z dyskryminacją ze względu na płeć i możemy być dumni z dokonanych postępów: Europa jest jednym z najbardziej bezpiecznych i sprawiedliwych dla kobiet miejsc na świecie (…)”

Komisja wzmacnia reakcję UE na nielegalne treści w Internecie

W komunikacie z września 2017 r. w sprawie zwalczania nielegalnych treści w Internecie Komisja Europejska obiecała nadzorować postępy w zwalczaniu nielegalnych treści w Internecie oraz ocenić, czy konieczne są dodatkowe środki w celu zapewnienia szybkiego i proaktywnego wykrywania i usuwania nielegalnych treści, w tym ewentualne środki prawne w celu uzupełnienia istniejących ram regulacyjnych. W ramach działań następczych Komisja wydała dziś zalecenie zawierające zestaw środków operacyjnych (wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami), które mają być stosowane przez przedsiębiorstwa i państwa członkowskie, aby przyspieszyć prace w tej dziedzinie.

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE: Komisja Europejska publikuje projekt umowy na podstawie art. 50

Komisja Europejska opublikowała dziś projekt umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE.

Europejski wskaźnik jakości rządzenia

Europejski wskaźnik jakości rządzenia (EQI), edycja z 2017 r., opracowany przez Instytut ds. Jakości Rządzenia (Quality of Government Institute) na Uniwersytecie w Göteborgu, jest jedynym miernikiem jakości instytucjonalnej dostępnym na szczeblu regionalnym w Unii Europejskiej.

Sympozjum na temat przeciwdziałania fake news - oglądaj na żywo on-line

27. lutego Komisja Europejska organizuje sympozjum na temat przeciwdziałania fake news. Około 1000 specjalistów ze świata nauki, mediów i sektora publicznego będzie dyskutować o przyszłych działaniach zapobiegających rozpowszechnianiu nieprawdziwych wiadomości, które stały się globalnym fenomenem ostatnich miesięcy. Wydarzenie będzie można śledzić na żywo on-line.

Prace Parlamentu Europejskiego w bieżącym tygodniu

W tym tygodniu posłowie pracują w komisjach parlamentarnych i na sesji plenarnej w Brukseli. Sytuacja praworządności w Polsce i wieloletni budżet UE po 2020 roku to niektóre z tematów tygodnia w Parlamencie Europejskim. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem Parlamentu Europejskiego na temat prac instytucji w bieżącym tygodniu.

Europejskie Dni Przemysłu 2018 - oglądaj on-line!

22 i 23 lutego w Brukseli odbywa się druga edycja Europejskich Dni Przemysłu. Wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską - Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) jest miejscem dyskusji strategicznego podejścia do polityki przemysłowej UE oraz działań mających na celu dalszy rozwój konkurencyjności w przemyśle.

Zaprezentuj swoją inicjatywę lub projekt w Networking Village EUSEW 2018

Networking Village jest przestrzenią networkingową towarzyszącą warsztatom i seminariom Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, która będzie dostępna w dniach 6 i 7 czerwca w budynku Residence Palace w Brukseli.

Konsultacje publiczne na temat ekoprojektu i etykietowania energetycznego chłodziarek, zmywarek do naczyń, pralek, telewizorów, komputerów i lamp

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych poświęconych tematyce ekoprojektu i etykietowanie energetycznego podstawowych i najczęściej używanych sprzętów RTV i AGD. Konsultacje mają przyczynić się do stworzenia równych warunków działań dla producentów a w przypadku konsumentów - możliwości porównywania unijnych produktów. Konsultacje potrwają do 7 maja br.