Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Think Tank on Youth Participation - nabór członków do międzynarodowego Think Tanku partycypacji ludzi młodych

Centrum zasobów i partycypacji SALTO-YOUTH (SALTO PI) tworzy międzynarodowy Think Tank w obszarze partycypacji ludzi młodych, którego celem będzie wspólne tworzenie rozwiązań zwiększających uczestnictwo ludzi młodych w działaniach i życiu społecznym, w szczególności w procesach decyzyjnych. Do 25 lutego zainteresowane osoby spełniające kryteria naboru mogą zgłaszać swoją kandydaturę o członkostwo.

Przyszły budżet UE: podkopywanie polityki spójności zagraża przyszłości Europy

KR wzywa państwa członkowskie UE, by na następnym posiedzeniu Rady Europejskiej wyraziły wsparcie dla zapewnienia wszystkim regionom silnej polityki spójności.

Nowe wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych dla projektów finansowanych przez UE

14 lutego Komisja opublikowała nowe wytyczne, których celem jest zapewnienie, aby krajowi i regionalni urzędnicy publiczni zajmujący się sprawami dofinansowania ze środków UE w sposób wydajny i przejrzysty przeprowadzali procedury udzielania zamówień publicznych dla projektów finansowanych przez UE.

Komisja przedstawia pomysły na bardziej skuteczną Unię Europejską

W związku ze zbliżającym się nieformalnym posiedzeniem przywódców zaplanowanym na 23 lutego 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła dziś szereg praktycznych działań, dzięki którym Unia Europejska mogłaby być bardziej skuteczna i poprawiłyby się kontakty między przywódcami instytucji unijnych i obywatelami UE.

Długoterminowy budżet UE po 2020 r. - Komisja Europejska przedstawia możliwe warianty i ich konsekwencje

Dziś, przed nieformalnym spotkaniem przywódców UE, które ma się odbyć 23 lutego 2018 r., Komisja Europejska przedstawia różne warianty nowego, nowoczesnego, długoterminowego budżetu UE, który umożliwi skuteczną realizację priorytetów po 2020 r., a także skutki finansowe poszczególnych wariantów.

Sprawozdanie Komisji: Zatrudnienie i sytuacja społeczna w UE - stała poprawa

W efekcie silnego wzrostu gospodarczego zatrudnienie w UE wzrosło w trzecim kwartale 2017 r. bardziej niż to przewidywano. Ponadto według danych zawartych w najnowszym kwartalnym przeglądzie dotyczącym zatrudnienia i rozwoju sytuacji społecznej (Quarterly Review on Employment and Social Developments in Europe) wskaźniki bezrobocia nadal spadały.

Seminarium informacyjne Eurodesk Polska nt. programów wspierających międzynarodowe wymiany młodzieży

Krajowe Biuro Eurodesk Polska zaprasza na seminarium informacyjne dla przedstawicieli organizacji, instytucji i placówek edukacyjnych pt. „Międzynarodowa współpraca młodzieży”, które odbędzie się 22 lutego w Warszawie. To niepowtarzalna okazja, by poznać najpopularniejsze programy finansujące spotkania młodzieży z różnych krajów.

Lutowa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w skrócie: Geoblokowanie, podział miejsc w PE, reforma ETS

Zakaz geoblokowania w sprzedaży online, nowy podział miejsc w UE po Brexicie i reforma ETS - to niektóre z tematów lutowej sesji plenarnej. Zapraszamy do zapoznania się z  podsumowaniem i materiałami wideo Parlamentu Europejskiego.

Konsultacje publiczne odnośnie definicji MŚP

Komisja Europejska zaprasza do udziału w otwartych do 6 maja konsultacjach publicznych, których celem jest zebranie opinii służących ewaluacji i ewentualnej zmiany niektórych aspektów definicji MŚP. Określenie MŚP wskazane w tejże definicji ma zastosowanie w różnych obszarach polityki UE, jest również istotna w przypadku niektórych zwolnień z obowiązków administracyjnych i obniżonych opłat, dlatego aby uwzględnić wszystkie te aspekty Komisji szczególnie zależy na udziale w konsultacjach różnorodnych organizacji oraz osób prywatnych.

Śródokresowa prognoza gospodarcza z zimy 2018. Solidny i trwały rozwój

W zeszłym roku stopy wzrostu w strefie euro i w UE przekroczyły oczekiwania, a faza ożywienia gospodarczego stopniowo przeobraża się w fazę ekspansji. Szacuje się, że w 2017 r. wzrost gospodarczy w strefie euro i UE wyniósł 2,4 proc. Tempo wzrostu było zatem najwyższe od dziesięciu lat.