Kalendarium informacji

Aktualności

Zaktualizowane priorytety komponentów programu „Europa dla obywateli” na lata 2018-2020

 • BRWL
 • /
 • 16-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Zaktualizowane priorytety komponentów programu „Europa dla obywateli” na lata 2018-2020 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA opublikowała priorytety Komponentów programu „Europa dla obywateli”, które obowiązywać będą w latach 2018-2020.
czytaj dalej

Europejski obszar edukacji do 2025 roku?

 • BRWL
 • /
 • 15-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Europejski obszar edukacji do 2025 roku? W kontekście trwającej debaty na temat przyszłości Europy Komisja Europejska nakreśla swoją wizję dotyczącą utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. Przedstawione koncepcje będą stanowiły wkład w dyskusję na temat przyszłości edukacji i kultury, którą przywódcy UE podejmą w ramach szczytu społecznego 17 listopada 2017 r. w Göteborgu.
czytaj dalej

Grupa zadaniowa do realizacji scenariusza pt. Robić mniej, ale efektywniej

 • BRWL
 • /
 • 14-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Grupa zadaniowa do realizacji scenariusza pt. Robić mniej, ale efektywniej Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powołał dzisiaj oficjalnie "Grupę zadaniową ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej, ale efektywniej". Grupa przedłoży przewodniczącemu do 15 lipca 2018 r. sprawozdanie, w którym przedstawi zalecenia dot. usprawnienia stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności oraz określi obszary polityki, w których można by oddelegować lub ostatecznie przekazać państwom członkowskim wykonywanie zadań, a także sposoby lepszego włączenia władz regionalnych i lokalnych w tworzenie polityki UE i jej realizację.
czytaj dalej

Monitor kształcenia i szkolenia 2017

 • BRWL
 • /
 • 10-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Monitor kształcenia i szkolenia 2017 Według tegorocznego wydania Monitora Kształcenia i Szkolenia, opublikowanego przez Komisję Europejską, krajowe systemy kształcenia coraz bardziej sprzyjają włączeniu społecznemu i stają się skuteczniejsze. Potwierdza się jednak teza, iż poziom wykształcenia w dużej mierze zależy od środowiska społeczno-ekonomicznego, z którego pochodzą uczennice i uczniowie.
czytaj dalej

Wizyta lubuskich i zachodniopomorskich samorządowców w Brukseli

 • BRWL
 • /
 • 10-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Wizyta lubuskich i zachodniopomorskich samorządowców w Brukseli W tym tygodniu na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego, prof. Dariusza Rosatiego z wizytą studyjną w Brukseli przebywali samorządowy z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Delegacja odwiedziła również Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli, a podczas spotkania omówione zostały kwestie przyszłości polityki spójności.
czytaj dalej

Przewodnik po programie Erasmus+ na 2018 rok już dostępny

 • BRWL
 • /
 • 08-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Przewodnik po programie Erasmus+ na 2018 rok już dostępny Organizacje, które chciałyby ubiegać się w 2018 r. o dofinansowanie z programu Erasmus+ – unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu – mogą już zacząć przygotowywać wnioski o dotacje. Przewodnik po programie Erasmus+, zawierający szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków, jest już dostępny. Agencja Narodowa programu Erasmus+ zaprasza również do zapoznania się z Zaproszeniem do składania wniosków na 2018 rok.
czytaj dalej

30 mld euro na nowe rozwiązania wyzwań społecznych i przełomowe innowacje w budżecie programu Horyzont 2020 na lata 2018-2020

 • BRWL
 • /
 • 27-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: 30 mld euro na nowe rozwiązania wyzwań społecznych i przełomowe innowacje w budżecie programu Horyzont 2020 na lata 2018-2020 Komisja Europejska podała do wiadomości, na co przeznaczy 30 mld euro z budżetu unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na lata 2018–2020, w tym 2,7 mld euro na utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji.
czytaj dalej

Program prac Komisji Europejskiej na 2018 rok

 • BRWL
 • /
 • 25-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Program prac Komisji Europejskiej na 2018 rok Zgodnie z zapowiedziami przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera w orędziu o stanie Unii 2017 Komisja Europejska przedstawia dzisiaj (24.10.) plany dokończenia prac nad realizacją sformułowanych przez Junckera dziesięciu priorytetów politycznych przed upływem kadencji Komisji, a także nakreśla dalekosiężne inicjatywy związane z przyszłością Europy.
czytaj dalej

Zapewnienie inteligentnego wzrostu dzięki wdrażaniu innowacji w europejskich regionach

 • BRWL
 • /
 • 24-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Zapewnienie inteligentnego wzrostu dzięki wdrażaniu innowacji w europejskich regionach Europa przechodzi przełomowy okres zmian. Globalizacja, automatyka, dekarbonizacja, nowe technologie i technologie cyfrowe — wszystkie te czynniki wpływają na zatrudnienie, sektor przemysłu, modele biznesowe oraz gospodarkę i całe społeczeństwo. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w bieżącym numerze Panoramy.
czytaj dalej

Szczyt Rady Europejskiej: dwuletnia Agenda Przywódców, migracje, obrona, Brexit

 • BRWL
 • /
 • 19-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Szczyt Rady Europejskiej: dwuletnia Agenda Przywódców, migracje, obrona, Brexit Przywódcy UE 19 i 20 października spotkają się na szczycie, by rozmawiać m.in. o migracji, cyfryzacji, obronności i sprawach zagranicznych. Wymienią też poglądy na temat agendy przywódców, czyli szczegółowego programu prac UE na przyszłość. W gronie dwudziestu siedmiu omówią stan negocjacji brexitowych.
czytaj dalej
 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli