Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Sprawozdanie Komisji na temat zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE

Zgodnie z danymi zawartymi w najnowszym kwartalnym przeglądzie dotyczącym zatrudnienia i rozwoju sytuacji społecznej ( Quarterly Review on Employment and Social Developments in Europe) UE wciąż pewnie zmierza w kierunku większego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Sprawozdanie Komisji na temat zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE wykazuje m.in. rekordowo wysokie wskaźniki zatrudnienia i oznaki poprawy sytuacji młodzieży.

Komisja przyjmuje inicjatywę na rzecz przygotowania zawodowego w Europie

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj (5.10) wniosek dotyczący europejskich ram w zakresie jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego. Inicjatywa ta, w formie zalecenia Rady, stanowi część Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności, uruchomionego w czerwcu 2016 r. Jest ona również powiązana z europejskim filarem praw socjalnych, który przewiduje prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie.

TAIEX-EIR: narzędzie wsparcia ekspertów wdrażania polityki ochrony środowiska

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej utworzyła narzędzie partnerskiej wymiany wiedzy eksperckiej między organami zajmującymi się wdrażaniem unijnej polityki i prawa ochrony środowiska. TAIEX-EIR będzie finansować misje ekspertów, wizyty studyjne i warsztaty, które poprzez wymianę wiedzy eksperckiej, dobrych praktyk i know-how wspomogą wdrażanie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym unijnej polityki ochrony środowiska.

Lubuski sukces na pierwszym Polskim Biegu w Brukseli!

Pierwsza edycja Polish Run – Polskiego Biegu w Brukseli zakończyła się sukcesem zarówno organizatorów jak i lubuskich uczestników biegu! Wydarzenie którego partnerem było Województwo Lubuskie zorganizowała Ambasada RP w Królestwie Belgii oraz Dom Polski Wschodniej w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, promującego aktywny i zdrowy tryb życia. Lubuscy biegacze zwyciężyli w kategorii drużynowej, a Lubuszanka-  Justyna Smarzewska pokonała inne uczestniczki biegu w kategorii „Najszybsza Polka” poza podium.

Polish Run czyli Polski Bieg w Brukseli już w najbliższą sobotę!

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli zaprasza do kibicowania uczestnikom oraz udziału w Polish Run – Polskim Biegu w Brukseli na dystansie 10 km. Wydarzenie wpisuje się w oficjalny program Europejskiego Tygodnia Sportu i odbędzie się w najbliższą sobotę, 23 września Stade Fallon w Woluwe-Saint-Lambert. Województwo Lubuskie jest partnerem wydarzenia i sponsoruje nagrodę w kategorii „Najszybszej Polski”, którą wręczy Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Komisja tworzy Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych

Komisja tworzy Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych, aby wykorzystywać cały potencjał gospodarczy regionów przygranicznych w UE zamieszkiwanych przez 150 mln obywateli. Dzięki temu regiony otrzymają wsparcie dostosowane do swoich potrzeb i pomoc w przełamywaniu barier utrudniających dostęp do miejsc pracy i inwestycje.

Wejście w życie umowy handlowej między UE a Kanadą

W czwartek 21 września wchodzi w życie tymczasowo kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą. Tymczasowe stosowanie umowy CETA następuje po jej zatwierdzeniu przez państwa członkowskie UE, wyrażonym w ramach Rady, oraz przez Parlament Europejski, jednak w pełni i ostatecznie wejdzie w życie dopiero, gdy zostanie ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Oświadczenie Przewodniczącego KR ws. orędzia o stanie Unii w 2017 roku

W odpowiedzi na orędzie o stanie Unii Europejskiej w 2017 roku wygłoszone 13 września przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej J-C. Junckera w Parlamencie Europejskim,  Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów K-H. Lambertz wystosował oświadczenie poruszające kwestie zaangażowania szczebla regionalnego i lokalnego w realizację "europejskiego projektu".

Orędzie o stanie Unii 2017

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił dzisiaj orędzie o stanie Unii w 2017 r. przed posłami do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i przedstawił swoje priorytety na nadchodzący rok, a także nakreślił swoją wizję, jak Unia Europejska może ewoluować do roku 2025.

Parlament Europejski zagłosuje ws. inicjatywy darmowego dostępu do Internetu WIFI4EU

Na sesji plenarnej 12 września Parlament Europejski będzie głosował ws. WIFI4EU, czyli inicjatywy, która ma promować darmowy dostęp do Internetu w miejscach użyteczności publicznej.