Kalendarium informacji

Poszukiwania partnerów

Projekt dla szkół z programu Erasmus+

 • 25-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Projekt dla szkół z programu Erasmus+ Francuska szkoła z Marvejol poszukuje partnerów do projektu z programu Erasmus+ łączącego tematykę pszczelarstwa, zachowania środowiska oraz dziedzictwa i społeczeństwa obywatelskiego.
czytaj dalej

Projekt zrównoważonego wzrostu w obszarach Natura 2000

 • BRWL
 • /
 • 10-05-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Projekt zrównoważonego wzrostu w obszarach Natura 2000 Rada Prowincji Alava z hiszpańskiego Kraju Basków poszukuje partnerów do projektu wpływu zrównoważonego wzrostu na obszary wiejskie znajdujące się na terenie obszarów Natura 2000. Partnerzy projektu będą ubiegać się o wsparcie finansowe z unijnego programu INTERREG EUROPE, którego nabór wniosków odbywa się do 30 czerwca 2017 r.
czytaj dalej

KANSAS - sieć wiedzy i świadomości o zrównoważonym sektorze rolniczym

 • BRWL
 • /
 • 22-02-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: KANSAS - sieć wiedzy i świadomości o zrównoważonym sektorze rolniczym Organizacja non-profit z Krety poszukuje partnerów do wspólnego projektu w ramach programu Erasmus+ Działania kluczowe 2, który będzie dotyczyć sieci wiedzy o zrównoważonym sektorze rolniczym.
czytaj dalej

Współpraca władz lokalnych w zakresie mieszkalnictwa

 • BRWL
 • /
 • 24-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Współpraca władz lokalnych w zakresie mieszkalnictwa Grupa sześciu gmin z zachodniej Szwecji poszukuje partnerów zainteresowanych współpracą projektową w zakresie innowacyjnych rozwiązań w mieszkalnictwie stymulujących integrację na obszarach wiejskich. Uwaga: termin zgłaszania zainteresowania współpracą upływa 3 lutego.
czytaj dalej

Projekt zwalczania przemocy domowej na obszarach wiejskich

 • BRWL
 • /
 • 23-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Projekt zwalczania przemocy domowej na obszarach wiejskich Hiszpański region Navarra poszukuje partnerów do projektu zapobiegania i zwalczania przemocy domowej wobec dzieci, ludzi młodych oraz kobiet na terenach wiejskich. Ze względu na krótki termin składania wniosków zainteresowanych współpracą prosimy o jak najszybszy kontakt z poszukującym partnerów.
czytaj dalej

Włoski projekt obywatelskiego zaangażowania i wartości europejskich

 • BRWL
 • /
 • 19-12-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Włoski projekt obywatelskiego zaangażowania i wartości europejskich Włoska gmina Lendinara poszukuje partnerów do projektu z programu Europa dla Obywateli w ramach Partnerstwa Miast - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.
czytaj dalej

Integracja, szacunek i różnorodność

 • BRWL
 • /
 • 16-12-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Integracja, szacunek i różnorodność Szkoła średnia Institute Alessandro Manzoni z Sycylii we Włoszech poszukuje partnerów do projektu programu Erasmus+, którego celem jest podnoszenie świadomości uczniów na temat gościnności, integracji, szacunku i bogactwa różnorodności.
czytaj dalej

Edukacja osób dorosłych - projekt mobilności dla nauczycieli

 • BRWL
 • /
 • 16-12-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Edukacja osób dorosłych - projekt mobilności dla nauczycieli Szwedzka gmina Piteå poszukuje partnerów do projektu mobilności dla nauczycieli w ramach projektu dotyczącego edukacji osób dorosłych. Poszukujący partnerów chce ubiegać się o wsparcie projekt z programu wspólnotowego Erasmus+ lub programu Nordplus.
czytaj dalej

Jak rozwiązać problem epidemii otyłości wśród dzieci?

 • BRWL
 • /
 • 16-12-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Jak rozwiązać problem epidemii otyłości wśród dzieci? Uniwersytet ze Strasburga poszukuje konsorcjum projektowego do realizacji projektu z programu Horyzont 2020 dotyczącego walki z otyłością wśród dzieci.
czytaj dalej

Włączenie społeczne poprzez farmy miejskie w wielokulturowych miastach

 • BRWL
 • /
 • 21-11-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ilustracja do informacji: Włączenie społeczne poprzez farmy miejskie w wielokulturowych miastach Duńskie przedsiębiorstwo społeczne poszukuje partnerów do projektu wspierającego włączenie społeczne poprzez działania miejskich farm w wielokulturowych miastach z udziałem młodych ludzi z marginalizowanych grup społecznych.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 9
 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli