Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Poszukiwania partnerów

Francuskie przedsiębiorstwo poszukuje partnerów do projektu programu Horyzont 2020

Projekt będzie dotyczyć prewencji, wykrywania oraz unikania zagrożeń fizycznych i cybernetycznych dla infrastruktury krytycznej w Europie, a także reagowania na nie. Zgłoszenie zainteresowania współpracą i uczestnictwa w projekcie należy zgłaszać do 30 marca br.

Projekt wymiany dobrych praktyk w zakresie wykrywania, diagnozowania oraz leczenia autyzmu

Rada francuskiego departamentu Gironde poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+ KA2, który będzie koncentrować się na wymianie wiedzy i dobrych praktyk dotyczących autyzmu – metodologii i idei wykrywania, diagnozowania oraz leczenia.

Agen poszukuje partnerów do projektu URBACT

Francuskie miasto Agen z regionu Nowa Akwitania poszukuje partnera wśród miast europejskich do wspólnego ubiegania się o wsparcie programu URBACT.
 

Projekt zmniejszania luki między rynkiem pracy i systemem edukacji w sektorze rolnictwa

Zealand Business College (ZBC) największa szkoła techniczna i zawodowa w Danii poszukuje partnerów – szkół zawodowych z Polski i Słowacji zainteresowanych współpracą projektową mającą na celu dopasowanie oferty szkolenia zawodowego do zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców w sektorze rolnictwa.

Projekt produkcji ekologicznego mleka i przetwórstwa nabiału

Włoskie przedsiębiorstwo hodowlane szuka partnerów do wspólnego ubiegania się o dofinansowanie do projektu z programu badań i innowacji UE Horyzont 2020. Projekt Stalla Etica ma na celu hodowlę krów mlecznych do produkcji ekologicznego mleka do świeżego spożycia oraz do przetwórstwa nabiału.

Sieć brytyjskich uniwersytetów i przedsiębiorstw wyraża chęć współpracy w dziedzinie kształcenia, badań i rozwoju

Sieć brytyjskich uniwersytetów oraz przedsiębiorstw National Centre for Universities and Business (NCUB) poszukuje partnerów pragnących działać na rzecz usprawnienia badań i rozwoju oraz kształceniu zdolności w zakresie przedsiębiorczości i kwalifikacji potrzebnych do zatrudnienia u osób na wszystkich poziomach kształcenia.

Oferta ekspertyz hiszpańskiej grupy badawczej do projektów programu Horyzont 2020

Grupy badawcza "Demokracja i autonomie: Społeczeństwo i Polityka" -"Democracy and Autonomies: Societies and Politics" prowadzona przez profesora Xaviera Coller z Uniwersytetu Pablo de Olavide w Sewilli oferuje swoją fachową wiedzę do realizacji projektów UE z programu Horyzont 2020.