Kalendarium informacji

Poszukiwania partnerów

Europejskie dane dotyczące sportu i aktywności fizycznej

  • 21-02-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Ilustracja do informacji: Europejskie dane dotyczące sportu i aktywności fizycznej Rząd hiszpańskiego Kraju Basków poszukuje parterów do projektu z zakresu danych dotyczących sportu i aktywności fizycznej w celu ubiegania się o wsparcie tego projektu z programu Erasmus+ Sport.
Program: Erasmus+ Sport

Projekt: European Data on Sport and Physical Activity Europejskie dane dotyczące sportu i aktywności fizycznej

Cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępności ora jakości europejskich danych na poziomie krajowym i regionalnym związanych ze sportem oraz aktywnością fizyczną. W projekcie zdefiniowane i opracowane zostaną wskaźniki, które będą mierzone w uczestniczących w projekcie regionach oraz krajach, a następnie gromadzone na wspólnej platformie internetowej. Projekt posłuży jako działanie pilotażowe, które następnie zostanie otwarte na udział wszystkich regionów europejskich i kraje członkowskie.

Planowany budżet: do 400 tys. euro

Poszukujący partnera: władze publiczne Kraju Basków: Dyrekcja Sportu i Aktywności Fizycznej jako podmiot władz publicznych regulujący i zarządzający sektorem sportu w Kraju Basków (Hiszpania) – jako lider projektu.

Poszukiwani partnerzy:  władze publiczne regionalne i krajowe z krajów członkowskich UE

Termin zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie: 2 marca 2018 (termin zamknięcia naboru wniosków z programu Erasmus+ upływa 5 kwietnia 2018)

Kontakt:

Itxaso Gomez
Project Officer
Gestores Europeos
Tel. +34 688 71 11 00

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: baner-logotyp-01
  • Baner: baner-logotyp-02
  • Baner: baner-logotyp-05
  • Baner: baner-logotyp-06
  • Baner: baner-logotyp-08
  • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Erasmus+ w sieci Nabór wniosków do...

Erasmus+ w sieci

Nabór wniosków do nagrody RegioStars 2018