Kalendarium informacji

Poszukiwania partnerów

Francuskie przedsiębiorstwo poszukuje partnerów do projektu programu Horyzont 2020

 • 11-03-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Francuskie przedsiębiorstwo poszukuje partnerów do projektu programu Horyzont 2020 Projekt będzie dotyczyć prewencji, wykrywania oraz unikania zagrożeń fizycznych i cybernetycznych dla infrastruktury krytycznej w Europie, a także reagowania na nie. Zgłoszenie zainteresowania współpracą i uczestnictwa w projekcie należy zgłaszać do 30 marca br.
Program: Horyzont 2020, Program roboczy Horyzontu 2020 na lata 2018-2020 Bezpieczne społeczeństwo - ochrona wolności i bezpieczeństwo Europy i jej obywateli.

Zaproszenie do składania wniosków: SU-INFRA01-2018-2019-2020 : Prevention,  detection,  response  and  mitigation  of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe (Call)

Projekt będzie koncentrować się na:
 • Centralizacji, przechowywaniu, indeksowaniu informacji dotyczących bezpieczeństwa,
 • Zarządzaniu bezpieczeństwem zagrożeń fizycznych i cybernetycznych w czasie rzeczywistym, opartym na dowodach,
 • Korelacji zagrożeń i incydentów cybernetycznych,
 • Sprawozdawczości, analizie, kryminalistyce,
 • Reakcji i łagodzeniu skutków.
Poszukujący partnera: francuskie przedsiębiorstwo z regionu Oksytania mające doświadczenie w zarządzaniu projektami programu Horyzont 2020 oraz szeroką ekspertyzę w: Edycji produktów C2, SIEM i NMS,  Open-source, międzynarodowych normach bezpieczeństwa (IDMEF/IODEF, STIX/TAXII).

Poszukiwani partnerzy:  operatorzy infrastruktury, laboratoria sztucznej inteligencji, specjaliści SCADA.

Termin zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie:  30 marca 2019

Więcej informacji w załączonym pliku.

Kontakt: e-mail.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Kolejna możliwość... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Kolejna możliwość udziału w wydarzeniach UE w...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...